Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Kwetsbaarheid vanwege een chronische ziekte of beperking bij het kind

Informatie voor professionals- laatste actualisatie: 22 mei 2020

De zorg voor een kind met een chronische ziekte of lichamelijke, verstandelijke, psychische of psychiatrische beperking heeft impact op het hele gezin. Ouders en professionals staan voor moeilijke afwegingen. Hoe doen zij recht aan wat een kind sociaal-emotioneel nodig heeft, zonder de gezondheid van het kind en betrokkenen in gevaar te brengen? Lees hieronder antwoorden op veelgestelde vragen. 

Ik ondersteun een kind met een chronische ziekte. Behoort hij/zij tot de risicogroep?

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar worden minder besmet met het coronavirus. Bij besmetting is het beloop minder ernstig dan bij volwassenen. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Een kind met een chronische ziekte zal waarschijnlijk vergelijkbaar reageren als op andere verkoudheidsvirussen. Zij lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van een coronainfectie dan kinderen zonder een chronische ziekte.

Echter, een infectie met het coronavirus kan bij kinderen met een stofwisselingsziekte of epilepsie wel leiden tot ontregeling. Hierdoor kunnen aanpassingen in de behandeling nodig zijn. Bij een kind met overgewicht verloopt een coronainfectie niet ernstiger dan kinderen zonder overgewicht. Voor jongeren vanaf 16 jaar met ernstig overgewicht (BMI > 40) is dit onbekend. Voor kinderen met overgewicht gelden dezelfde maatregelen als voor kinderen zonder overgewicht.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Hoe ondersteun ik kinderen met (ernstige) chronische ziekten en hun ouders?

Voor veel kinderen en gezinnen zijn ondersteuning als fysiotherapie en revalidatietherapie een tijd weggevallen, net als het contact met de kinderarts. Operaties en aanpassingen in hulpmiddelen zijn uitgesteld. Dit is wat je als professional kunt doen: 

  • Heb regelmatig contact met het kind en met de ouders, face- to- face op 1,5 meter afstand of via beeldcommunicatie. Vraag hoe het met hen gaat en of er extra ondersteuning nodig is. Wijs kinderen en ouders op hulplijnen als de Kindertelefoon en Jouw GGD.
  • Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) vind je documenten zoals adviezen en handreikingen. 
  • Op de website Kind & Zorg vind je informatie en het meest relevante nieuws voor kinderen, kinderen met een zorgbehoefte, ouders, overige gezinsleden en kindzorgprofessionals.

Hoe ga ik in gesprek met kinderen die zich zorgen maken over corona?

Lees de tips over praten met kinderen over corona. Op de website van de Universiteit Leiden vind je animatievideo's voor kinderen. Hierin wordt uitgelegd wat corona is, hoe het leven van kinderen in de coronacrisis eruitziet en hoe ze zich minder zorgen kunnen maken.

Hoe ga ik om met angst voor beschermende kleding?

Zorgprofessionals dragen nu soms beschermende kleding. Dat kan voor zowel kinderen als volwassenen met een beperking beangstigend zijn. Het kan leiden tot het ontstaan of verergeren van probleemgedrag.

 Beschermende kleding gehandicaptenzorg

Bekijk de 3 tips van het Centrum voor Consultatie en Expertise

Hoe ga ik om met spanning over de maatregelen bij kinderen met een beperking?

Kinderen met een beperking en coronamaatregelen

Bekijk de tips van het Centrum voor Consultatie en Expertise

Wanneer moet ik persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken als mantelzorger/ouder?

Ouders van kinderen met een chronische ziekte of een beperking hebben veel vragen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zeker als zij een deel van de zorg voor hun rekening nemen. Wij hebben de vuistregels op een rij gezet. Download de vuistregels Wanneer gebruik je als mantelzorger welke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wanneer mag een kind met klachten getest worden op het coronavirus?

Kinderen kunnen sinds 6 mei in bepaalde gevallen worden getest. Als er drie of meer kinderen in een groep op school of op het kinderdagverblijf corona gerelateerde klachten hebben, dan wordt dit gemeld bij de GGD. De GGD voert vervolgens onderzoek uit. Het kan zijn dat kinderen dan getest worden. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders en/of verzorgers. Lees meer over het testen van personen bij het versoepelen van de maatregelen

Het is de bedoeling dat iedereen vanaf 12 jaar met hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts zich kan laten testen vanaf juni. Als ouders vermoeden dat hun kind het coronavirus heeft opgelopen, is het mogelijk om het kind te laten testen. Dit kan dan rechtstreeks via de GGD. Iedereen in een risicogroep kon zich al laten testen, door zich te melden bij de (huis)arts of spoedeisende hulp. Lees meer op de site van de Rijksoverheid

Meer lezen

Vind meer informatie op de volgende pagina's: 


In de komende weken verzamelen wij vragen, antwoorden en tips om deze pagina up-to-date te houden. Mail ons op coronavirus@nji.nl.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies