Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Kwetsbaarheid vanwege een chronische ziekte of beperking bij het kind

Informatie voor professionals- laatste actualisatie: 6 juli 2020

De zorg voor een kind met een chronische ziekte of lichamelijke, verstandelijke, psychische of psychiatrische beperking heeft impact op het hele gezin. Ouders en professionals staan voor moeilijke afwegingen. Hoe houd je oog voor wat een kind sociaal- emotioneel nodig heeft én de fysieke gezondheid van kind, ouders en jezelf? Lees hieronder antwoorden op veelgestelde vragen. 

Ik ondersteun een kind met een chronische ziekte. Behoort hij/zij tot de risicogroep?

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar worden minder besmet met het coronavirus. Bij besmetting is het beloop minder ernstig dan bij volwassenen. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Een kind met een chronische ziekte zal waarschijnlijk vergelijkbaar reageren als op andere verkoudheidsvirussen. Zij lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van een coronainfectie dan kinderen zonder een chronische ziekte.

Echter, een infectie met het coronavirus kan bij kinderen met een stofwisselingsziekte of epilepsie wel leiden tot ontregeling. Hierdoor kunnen aanpassingen in de behandeling nodig zijn. Bij een kind met overgewicht verloopt een coronainfectie niet ernstiger dan kinderen zonder overgewicht. Voor jongeren vanaf 16 jaar met ernstig overgewicht (BMI > 40) is dit onbekend. Voor kinderen met overgewicht gelden dezelfde maatregelen als voor kinderen zonder overgewicht.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Hoe ondersteun ik kinderen met (ernstige) chronische ziekten en hun ouders?

Voor veel kinderen en gezinnen zijn ondersteuning als fysiotherapie en revalidatietherapie een tijd weggevallen, net als het contact met de kinderarts. Operaties en aanpassingen in hulpmiddelen zijn uitgesteld. Dit is wat je als professional kunt doen: 

  • Heb regelmatig contact met het kind en met de ouders, face- to- face op 1,5 meter afstand of via beeldcommunicatie. Vraag hoe het met hen gaat en of er extra ondersteuning nodig is. Wijs kinderen en ouders op hulplijnen als de Kindertelefoon en Jouw GGD.
  • Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) vind je documenten zoals adviezen en handreikingen. 
  • Op de website Kind & Zorg vind je informatie en het meest relevante nieuws voor kinderen, kinderen met een zorgbehoefte, ouders, overige gezinsleden en kindzorgprofessionals.

Wat als het kwetsbare kind (al dan niet met afstemming) niet naar school gaat?

Ouders kunnen, ondanks dat de maatregelen voor kinderen allemaal zijn opgeheven bang zijn voor besmetting en hierdoor keuzes maken om hun kind niet naar school of andere activiteiten te laten gaan. Het is belangrijk om in gesprek te blijven met de ouders.

Als dit moeilijk is kun je kijken of er onafhankelijk iemand samen met jullie in gesprek kan, dit kan bijvoorbeeld een schoolarts zijn of een wijkteammedewerker. Probeer te luisteren naar elkaars argumenten, zonder elkaar direct te willen overtuigen van elkaars ongelijk. Probeer vragen te stellen, wat wil die ander eigenlijk bereiken? Uiteindelijk hebben jullie allemaal hetzelfde belang voor ogen en dat is dat het goed gaat met het kind.

Het kan ook zo zijn dat ouders met een arts hebben overlegd dat het kind nu nog niet naar school gaat, maar dat vanuit school een noodzaak wordt gevoeld om het kind wel naar school te laten gaan. Ook hier is de verleiding natuurlijk groot om elkaar te gaan overtuigen. En ook hier geldt dat je er vanuit kan gaan dat het gezamenlijk belang is dat het goed gaat met het kind. Wat zijn de zorgen van school, welke oplossingen kunnen jullie samen bedenken om deze zorgen weg te nemen? Maak samen duidelijke afspraken en spreek af wanneer je weer contact hebt met elkaar. Spreek ook af bij welke omstandigheden je eerder contact zoekt met elkaar. Ga na hoe het gaat en waar nog ondersteuning nodig is. Lukt het niet om er samen uit te komen, kijk dan of een onafhankelijk iemand kan bemiddelen.

Hoe ga ik in gesprek met kinderen die zich zorgen maken over corona?

Lees de tips over praten met kinderen over corona. Op de website van de Universiteit Leiden vind je animatievideo's voor kinderen. Hierin wordt uitgelegd wat corona is, hoe het leven van kinderen in de coronacrisis eruitziet en hoe ze zich minder zorgen kunnen maken.

Hoe ga ik om met angst voor beschermende kleding?

Zorgprofessionals dragen nu soms beschermende kleding. Dat kan voor zowel kinderen als volwassenen met een beperking beangstigend zijn. Het kan leiden tot het ontstaan of verergeren van probleemgedrag. Lees meer over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 Beschermende kleding gehandicaptenzorg

Bekijk de 3 tips van het Centrum voor Consultatie en Expertise

Hoe ga ik om met spanning over de maatregelen bij kinderen met een beperking?

Kinderen met een beperking en coronamaatregelen

Bekijk de tips van het Centrum voor Consultatie en Expertise

Wanneer moet ik persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken als mantelzorger/ouder?

Ouders van kinderen met een chronische ziekte of een beperking hebben veel vragen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zeker als zij een deel van de zorg voor hun rekening nemen. Wij hebben de vuistregels op een rij gezet. Download de vuistregels Wanneer gebruik je als mantelzorger welke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wanneer mag een kind met klachten getest worden op het coronavirus?

Iedereen met klachten die horen bij het coronavirus mag zich laten testen. Zoals hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts en/of verlies van reuk- en smaakvermogen. Als ouders vermoeden dat hun kind het coronavirus heeft opgelopen, is het mogelijk om het kind te laten testen. Het is vooral belangrijk om kinderen te testen als zij in contact zijn geweest met iemand die positief op corona is getest of als één van hun ouders klachten heeft. Ouders kunnen in dat geval bellen met 0800-1202 om een afspraak te maken om hun kind  te laten testen bij de GGD. Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. Een doorverwijzing van een (huis)arts is dus niet nodig. Ook als er in de groep op school of op het kinderdagverblijf meer dan drie kinderen klachten hebben die passen bij het coronavirus, is het verstandig om te testen.

Als de klachten van het kind passen bij al bestaande aandoeningen als hooikoorts of astma hoeft het kind niet getest te worden. Als de klachten veranderen of er komen nieuwe klachten, blijft het kind thuis totdat deze nieuwe klachten voorbij zijn. Als je twijfelt over de oorzaak van de klachten kun je samen met ouders besluiten om het kind te testen. Kinderen van 0 tot en met 6 jaar met neusverkoudheid en/of loopneus en zonder koorts mogen gewoon naar school of de opvang, mits zij niet in het bron- en contactonderzoek zitten van iemand die positief is getest op het coronavirus of een gezinslid hebben met koorts of benauwdheid. Zie de beslisboom op de AJN-site. Deze kun je als leidraad gebruiken om te beslissen of een kind wel of niet mag komen. Er is ook een beslisboom voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.

Lees meer over het testbeleid op de site van de Rijksoverheid.

Meer lezen

Vind meer informatie op de volgende pagina's: 

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies