Leven en werken met het coronavirus

Bied jongeren laagdrempelige hulp

Laatste actualisatie: 13 januari 2021

Corona haalt ook de wereld van jongeren flink overhoop. De lockdown en de gevolgen van de coronacrisis vormen een uitdaging voor hen. Het is belangrijk om hier als professional extra oog voor te hebben. Maar waar kun je op letten? Op deze pagina's lees je tips voor het contact met jongeren en jongvolwassenen in coronatijd.

Breng laagdrempelige hulp voor jongeren onder de aandacht

Er zijn steeds meer jongeren die zich eenzaam en geïsoleerd voelen. Daarom is het belangrijk dat je als professional extra aandacht hebt voor het mentale welzijn van jongeren en jongvolwassenen. Als leerkracht, mentor, studentendecaan, jeugdhulpprofessional of jongerenwerker. En alle andere professionals die met jongeren en jongvolwassenen contact hebben. 

Wijs jongeren op de laagdrempelige initiatieven die er zijn om andere jongeren (digitaal) te ontmoeten, voor een luisterend oor of laagdrempelige hulp: 

 • Is een jongere eenzaam? Op de website van eenzame jongeren staan initiatieven waarbij jongeren elkaar (digitaal) kunnen ontmoeten.
 • Op de pagina Wie kan helpen? staan websites waar jongeren en jongvolwassenen terecht kunnen voor steun, hulp of een luisterend oor. De website en organisaties waar jongeren terecht kunnen zijn ingedeeld in de thema's: Steun (en even je verhaal kwijt), Mentale gezondheid, Gezondheid, Veiligheid.
 • Op de website Jongerenhulponline kunnen jongeren op een makkelijke manier de meest geschikte online hulp of advies vinden. Anoniem en gratis. Er zijn op dit moment 6 organisaties in opgenomen.
 • Gaat het niet goed met een jongere? Zij kunnen ook altijd contact opnemen met de huisarts om hier over te praten.

Luister naar wat jongeren nodig hebben

Het toekomstperspectief van jongeren verandert door de coronacrisis. Stages gaan in veel gevallen niet door of de invulling is anders dan gepland, er ontstaat studievertraging en (bij)banen vallen weg. Belangrijk is om hen te blijven motiveren om te ontdekken welke stappen ze kunnen zetten en welke talenten ze willen ontwikkelen. Luister als professional daarom goed naar wat jongeren zelf willen en kunnen. Houd wel rekening met wat in deze context realistisch en haalbaar is. Bekijk samen de mogelijkheden om invulling te geven aan het veranderende toekomstperspectief. Wat kan er nog wel? En wat hebben jongeren nodig?

Heb aandacht voor de impact van de coronamaatregelen op het leven van jongeren

Laat jongeren pas los als ze een stabiele basis hebben op het gebied van werk en inkomen, onderwijs, welzijn, support en wonen. Praat met hen over hoe deze coronatijd invloed heeft op hun leven en maak samen afspraken. Werk bijvoorbeeld met de kleurcodes rood (meteen actie ondernemen) oranje (extra contact met jongere en netwerk nodig), groen (geen urgente actie vereist). Bespreek ook de leuke dingen. Wat gaat er wél goed of wat is juist wel heel fijn? En: hoe maak je er tijdens de lockdown toch wat van?

Wil je weten hoe de maatregelen tegen corona gevolgen hebben voor jongeren en jongvolwassenen? En hoe zij geraakt worden in hun ontwikkeling? Lees dan de oproep Jongvolwassenen, de koplopers voor de maatschappij van de toekomst.

Support

Check bij jongeren en jongvolwassenen regelmatig hoe het gaat en wat ze nodig hebben. Denk met hen mee hoe ze binnen de maatregelen zo goed mogelijk contact kunnen onderhouden met hun netwerk. Misschien wonen vrienden en familie wel ver weg. Ook hebben sommige jongeren zich meer teruggetrokken en voelen daardoor een drempel om weer contact te zoeken met anderen. Heb ook aandacht voor (eerstejaars)studenten die door de online lessen en weggevallen bijbaantjes weinig gelegenheden hebben gehad om nieuwe mensen te leren kennen. Probeer samen te werken met personen in het netwerk van de jongeren, zoals ouders, vrienden, jongerenwerkers of docenten.

Wonen

 • Bespreek de woonsituatie. Lukt het nog om de huur te betalen? Wellicht is er minder inkomen door bijvoorbeeld het wegvallen van uren in een flexcontract.
 • Zijn er zorgen om huisvesting? Er zijn verschillende maatregelen aangekondigd waardoor er tijdens de coronaperiode in principe geen uithuiszettingen plaatsvinden.
 • Woont de jongere in een instelling? Organiseer extra bijeenkomsten of bewonersvergaderingen om de situatie en maatregelen vanuit de Rijksoverheid te bespreken. Praat ook over welke invloed deze kunnen hebben op de instelling. Maak daarnaast met elkaar afspraken over hoe je om moet gaan met een eventuele nieuwe uitbraak van het virus.
 • Werk je met dak- en thuisloze jongeren? Kijk dan op het platform Iedereen onder een dak.

School en werk

Steun jongeren en jongvolwassenen bij het afronden van een opleiding en het behalen van een betekenisvol diploma. Zeker in deze tijd vergt dat extra inspanning. Sommige jongeren en jongvolwassenen verliezen hun motivatie door de online lessen. Ook is het door minder contact met medestudenten en docenten moeilijker om de leerstof bij te houden. Als professional is het belangrijk om te weten hoe dit is voor de jongere met wie je contact hebt. Wat heeft hij of zij nodig? Soms bieden praktische oplossingen als een studiemaatje of het maken van een dagplanning uitkomst. Maar er kan ook meer nodig zijn.

De werkloosheid onder jongeren stijgt momenteel het snelst. Daarom is het belangrijk om hen te helpen hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. Houd ook de groep jongvolwassenen in een kwetsbare positie in de gaten. Voor hen is het niet gemakkelijk om deel te nemen aan het reguliere onderwijs of de arbeidsmarkt.

 • Nibud heeft een GeldChecker-special met daarin concrete tips voor jongeren over hoe ze weer aan werk kunnen komen als hun (bij)baan op de tocht staat.
 • Lees hier wat de gemeenten Arnhem en Amsterdam doen om jongeren te helpen.
 • Bekijk de online verbetertool voor wat werkt bij het succesvol begeleiden van jongeren naar werk. Aan de hand van zeven thema’s kun je je eigen aanpak testen en aanpassen.

Inkomen en schulden

 • Signaleer bij jongeren op tijd stress of zorgen over hun inkomen. Veel banen zijn door de coronacrisis weggevallen, vooral bij jongeren of jongvolwassenen met een 0-urencontract. Deze financiële stress kan ook een negatieve invloed hebben op andere delen van hun leven.
 • Maak samen een plan als jongeren door weggevallen inkomsten de huur niet kunnen betalen. Door het maken van een plan wordt het duidelijk wat de knelpunten en prioriteiten zijn en welke ondersteuning nodig is. Kijk op de pagina Zorgen over geld in coronatijd voor meer informatie. 
 • Zijn er vragen over welke rechten jongeren op werkgebied hebben? Kijk op de website van FNV. Jongeren met zorgen kun je ook verwijzen naar de pagina Werk en bijbaan, of je kunt samen de tips die hierop staan, bespreken.
 • Bekijk de GeldChecker-special waarin concrete tips staan over inkomensondersteuning en vermindering van inkomsten.
 • Lees meer over oorzaken en aanpak van schulden bij jongeren op de site van 16-27.

Welzijn

Meerdere onderzoeken laten zien dat het sinds de coronacrisis niet goed gaat met het welbevinden van jongeren en jongvolwassenen. Er spelen bijvoorbeeld gevoelens van impasse, onvrede, eenzaamheid en somberheid. Waarom heeft deze coronatijd zoveel invloed op hoe jongeren zich voelen? 

NOSop3 Zo klim je uit je coronadal

Bekijk dit filmpje van NOS op 3: Zo klim je uit je coronadal

Wetenschapsagenda

Bekijk dit filmpje van de Wetenschapsagenda

Dit vraagt van jou als professional om hier extra aandacht voor te hebben in het contact dat je hebt met deze doelgroep. Een paar tips:

 • Vraag vaker expliciet hoe het met de jongere gaat en hoe hij of zij zich voelt. Let daarbij op signalen van vereenzaming of depressie. Zeker tijdens de wintermaanden is dit iets om extra op te letten en naar te vragen.
 • Merk je dat een jongere eenzaam is? Kijk ook eens samen op www.eenzamejongeren.com. Op deze website kunnen zij vragen stellen via een livechat of op het forum en er zijn ervaringsverhalen van andere jongeren te vinden.
 • Pas waar nodig samen met de jongere zijn of haar doelen aan. De omstandigheden zijn door de coronatijd veranderd. Daarom is het goed om hierover te praten.

Meer informatie

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies