Leven en werken met het coronavirus

Gevolgen coronacrisis voor jongeren

Laatste actualisatie: 21 augustus 2020

Hoewel het met de meeste jongeren in Nederland goed gaat, vormen de gevolgen van de coronacrisis een uitdaging voor hen. Het is belangrijk om hier als professional extra oog voor te hebben. Luister daarom naar wat jongeren zelf willen en kunnen én heb aandacht voor hun stabiele basis.

Luister naar wat jongeren zelf willen en kunnen

Het toekomstperspectief van jongeren verandert door de coronacrisis. Belangrijk is om hen te blijven motiveren om te ontdekken welke stappen ze kunnen zetten en welke talenten ze willen ontwikkelen. Dat vraagt om hun flexibiliteit en aanpassing en het is belangrijk ze hierbij te ondersteunen. Luister als professional daarom goed naar wat jongeren zelf willen en kunnen maar kijk ook samen met naar hoe zij verantwoordelijkheid kunnen nemen in het naleven van de maatregelen.

Door de grote invloed van corona op het leven van jongeren is het belangrijk dat zij meedenken over de maatregelen die worden genomen. Op de pagina Ik praat mee vind je meer informatie over hoe jongeren hun stem kunnen laten horen.

Heb aandacht voor de stabiele basis van de jongere

Laat jongeren pas los als ze een stabiele basis hebben op het gebied van werk en inkomen, onderwijs, welzijn, support en wonen. Praat met hen over hoe deze coronatijd invloed heeft op hun leven en maak samen afspraken. Werk bijvoorbeeld met de kleurcodes rood (meteen actie ondernemen) oranje (extra contact met jongere en netwerk nodig), groen (geen urgente actie vereist).

Support

Check bij jongeren regelmatig hoe het gaat en wat ze nodig hebben. Denk met hen mee hoe ze binnen de maatregelen zo goed mogelijk contact kunnen onderhouden met hun netwerk. Misschien wonen vrienden en familie wel ver weg. Ook hebben sommige jongeren zich meer teruggetrokken en voelen daardoor een drempel om weer contact te zoeken met anderen. Probeer hierbij samen te werken met personen in het netwerk van de jongeren, zoals ouders, vrienden, jongerenwerkers of docenten.

Wonen

 • Bespreek de woonsituatie. Lukt het nog om de huur te betalen? Wellicht is er minder inkomen door bijvoorbeeld het wegvallen van uren in een flexcontract.
 • Zijn er zorgen om huisvesting? Er zijn verschillende maatregelen aangekondigd waardoor er tijdens de coronaperiode in principe geen uithuiszettingen plaatsvinden.
 • Woont de jongere in een instelling? Organiseer extra bijeenkomsten of bewonersvergaderingen om de situatie en maatregelen vanuit de Rijksoverheid te bespreken. Praat ook over welke invloed deze kunnen hebben op de instelling. Maak daarnaast met elkaar afspraken over hoe je om moet gaan met een eventuele nieuwe uitbraak van het virus.
 • Werk je met dak- en thuisloze jongeren? Kijk dan op het platform Iedereen onder een dak.

School en werk

De werkloosheid onder jongeren stijgt momenteel het snelst. Daarom is het belangrijk om hen te helpen hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. Houd ook de groep jongvolwassenen in een kwetsbare positie in de gaten. Voor hen is het niet gemakkelijk om deel te nemen aan het reguliere onderwijs of de arbeidsmarkt.

 • Nibud heeft een GeldChecker-special met daarin concrete tips voor jongeren over hoe ze weer aan werk kunnen komen als hun (bij)baan op de tocht staat.
 • Lees hier wat de gemeenten Arnhem en Amsterdam doen om jongeren te helpen.
 • Bekijk de online verbetertool voor wat werkt bij het succesvol begeleiden van jongeren naar werk. Aan de hand van zeven thema’s kun je je eigen aanpak testen en aanpassen.

Inkomen en schulden

 • Signaleer bij jongeren op tijd stress of zorgen over hun inkomen. Veel banen zijn door de coronacrisis weggevallen, vooral bij jongeren of jongvolwassenen met een 0-urencontract. Deze financiële stress kan ook een negatieve invloed hebben op andere delen van hun leven.
 • Maak samen een plan als jongeren door weggevallen inkomsten de huur niet kunnen betalen. Door het maken van een plan wordt het duidelijk wat de knelpunten en prioriteiten zijn en welke ondersteuning nodig is. Kijk op de pagina Zorgen over geld in coronatijd voor meer informatie. 
 • Zijn er vragen over welke rechten jongeren op werkgebied hebben? Kijk op de website van FNV. Jongeren met zorgen kun je ook verwijzen naar de pagina Werk en bijbaan, of je kunt samen de tips die hierop staan, bespreken.
 • Bekijk de GeldChecker-special waarin concrete tips staan over inkomensondersteuning en vermindering van inkomsten.
 • Lees meer over oorzaken en aanpak van schulden bij jongeren op de site van 16-27.

Welzijn

 • Vraag vaker expliciet hoe het met de jongere gaat. Let daarbij op signalen van vereenzaming of depressie.
 • Merk je dat een jongere eenzaam is? Kijk ook eens samen op www.eenzamejongeren.com. Op deze website kunnen zij vragen stellen via een livechat of op het forum en er zijn ervaringsverhalen van andere jongeren te vinden.
 • Pas waar nodig samen met de jongere zijn of haar doelen aan. De omstandigheden zijn door de coronatijd veranderd. Daarom is het goed om hierover te praten.

Meer informatie

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies