Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Vragen over het testbeleid

Laatste actualisatie: 17 juli 2020

Deze pagina is een uitwerking van de uitgangspunten op het gebied van testbeleid en inzet van zorgmedewerkers en het protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 van het RIVM.

We maken daarbij onderscheid tussen de professional die zelf klachten heeft en de professional die in contact is geweest met huisgenoten of, zonder persoonlijke beschermingsmiddelen, nauw contact heeft gehad met iemand die klachten heeft die op corona kunnen wijzen of met iemand die positief getest is op corona.

Professional heeft klachten of is positief getest

Wie blijven thuis en worden getest?

 • Iedereen in Nederland met één of meer van onderstaande klachten blijft thuis:
  • Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
  • Hoesten en/of
  • Benauwdheid en/of
  • Verhoging of koorts en/of
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak
 • Iedereen met deze klachten, die kunnen wijzen op het coronavirus, dient zich zo snel mogelijk te laten testen.

Voor een professional is het extra belangrijk dat hij of zij zich bij klachten direct laat testen.

Hoe regel je dat je getest wordt?

Je neemt contact op met jouw werkgever over de procedure op jouw werk met betrekking tot het testen. Of je kunt bellen met 0800-1202 om een afspraak te maken om je te laten testen bij de GGD. Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

Meer informatie over het testen lees je op de website van de Rijksoverheid.  

Wat doe je in afwachting van de testuitslag?

 • Je blijft thuis.
 • Als jij meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten hebt, blijven al jouw huisgenoten ook thuis.

Wat doe je na de testuitslag?

De test is negatief (geen corona):

 • Je mag weer werken. Blijf je wel goed aan de algemene hygiënemaatregelen houden en gebruik bij fysiek contact, lichamelijke verzorging of fysieke nabijheid indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen.  

De test is positief (wel corona):

 • Je blijft thuis tot: 
  • minimaal zeven dagen na de start van de klachten die wijzen op corona en
  • je 48 uur koortsvrij bent (temperatuur onder de 38 graden zonder dat je paracetamol of andere pijnstillers gebruikt die de temperatuur kunnen verlagen) en
  • je minimaal 24 uur klachtenvrij bent (geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid).
 • Iedereen in jouw huishouden blijft thuis tot twee weken na jouw laatste contact. Lees hier meer over in het hoofdstuk Huisgenoot van de professional heeft klachten of positieve test.
 • De GGD start bron- en contactonderzoek.
 • Als je door bijvoorbeeld hooikoorts of astma herkenbare klachten hebt, tellen deze niet mee als coronagerelateerde klachten.
 • Sommige klachten, zoals moeheid, niet kunnen ruiken of proeven of een hoestje, kunnen na een virusinfectie langer blijven bestaan. Deze klachten worden daarom niet meegerekend om te beoordelen of je minimaal 24 uur klachtenvrij bent. Als je twijfelt of je weer aan het werk mag, neem dan contact op met de bedrijfsarts of de huisarts.

Als je na 8 weken zonder klachten toch weer corona gerelateerde klachten krijgt, overleg dan met de huisarts of de GGD of opnieuw testen noodzakelijk is. Als er tot testen besloten wordt en de test is positief, gelden weer vergelijkbare regels voor jouw thuisisolatie, jouw gezinsleden en jouw werk.

Huisgenoot van de professional heeft klachten

 • Als iemand in jouw huishouden verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft, mag je werken. Je draagt, totdat de testuitslag van de huisgenoot bekend is, persoonlijke beschermingsmiddelen: een chirurgisch mondmasker en handschoenen als je op minder dan anderhalve meter van een jongere werkzaamheden verricht..
 • Je bent extra alert op klachten die op corona kunnen wijzen. Als je klachten krijgt, blijf je thuis en laat je je direct testen.
 • Je wordt bij voorkeur niet ingezet bij de meest kwetsbare kinderen en jongeren in jouw instelling.

Huisgenoot van de professional heeft positieve testuitslag

 • Als jouw huisgenoot positief test op corona, blijf je thuis tot 14 dagen na jullie laatste contact.
 • Als het contact met jouw positief geteste huisgenoot voortduurt, blijf je thuis tot 14 dagen nadat jouw huisgenoot minimaal 24 uur klachtenvrij is en tot tenminste 7 dagen na de start van zijn of haar klachten. Mocht jouw huisgenoot door een ziekte of bijvoorbeeld chemotherapie een slechtere afweer hebben, dan blijf je thuis tot 14 dagen nadat jouw huisgenoot minimaal 24 uur klachtenvrij is en tot tenminste 7 dagen na de start van zijn of haar corona gerelateerde klachten. Lees hier meer over bij Wanneer ben ik klachtenvrij?.
 • Gedurende de 14 dagen blijf je extra alert op klachten van jezelf die kunnen wijzen op een corona-infectie. Je blijft thuis en belt direct de GGD als je klachten hebt en/of koorts krijgt. Bij Andere vragen over het testbeleid kun je lezen om welke klachten dit gaat. Je wordt dan zo snel mogelijk getest. Test je positief, lees dan Professional heeft klachten of positieve test.
 • Je blijft in deze periode bereikbaar voor de GGD.
 • De GGD zal waarschijnlijk aan het begin, halverwege (rond dag 7) en aan het eind (rond dag 14) telefonisch contact met je opnemen om eventuele klachten en quarantainemaatregelen te bespreken.
 • Er is een uitzondering: als jouw huisgenoot positief getest is op corona maar geen klachten heeft tot 72 uur na de test, dan mag je weer aan het werk. De GGD zal jou, net als in de hiervoor genoemde situatie, wel 14 dagen monitoren.
 • Als er in jullie huishouden achtereenvolgens meer mensen ziek worden, kan dat vanzelfsprekend consequenties hebben voor de duur van de quarantaine. De GGD zal dit dan met je bespreken.
 • In uitzonderingssituaties kun je, als je geen klachten hebt, na overleg met de bedrijfsarts en de GGD toch werken. Bijvoorbeeld omdat er anders een tekort aan personeel is. Je draagt in dat geval, als je op minder dan anderhalve meter van de jongere werkt, bij persoonlijke verzorging, lichamelijke onderzoek, fysiek contact of fysieke nabijheid een chirurgisch mondmasker en handschoenen en je zorgt bij voorkeur niet voor de meest kwetsbare kinderen of jongeren binnen jouw instelling.

Nauw contact van de professional heeft klachten of positieve testuitslag

Onder een nauw contact verstaan we:

 • Iemand met wie je langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter afstand, zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen contact hebt gehad in de periode dat deze persoon besmettelijk was (van 2 dagen voor het begin van de klachten tot het moment dat deze persoon minimaal 24 uur klachtenvrij is en minimaal 7 dagen na de start van zijn of haar klachten). Het gaat hier dus om lichamelijk onderzoek, fysiek contact, persoonlijke verzorging of fysieke nabijheid zonder persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Iemand met wie je korter dan 15 minuten een 'hoog risico' contact hebt gehad, zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, op het moment dat deze persoon besmettelijk was (van twee dagen voor het begin van de klachten tot het moment dat deze persoon minimaal 24 uur klachtenvrij is en minimaal 7 dagen na de start van zijn of haar klachten). Bijvoorbeeld doordat je in het gezicht gehoest of gespuugd bent of gezoend hebt.
 • Als je een nauw contact bent van iemand die positief getest is op corona, mag je blijven werken. Je moet dan wel tot 14 dagen na het laatste contact, bij contacten op minder dan anderhalve meter afstand (dus tijdens fysiek contact, fysieke nabijheid, persoonlijke verzorging en lichamelijk onderzoek) een chirurgisch mondmasker en handschoenen dragen. Je zorg bij voorkeur ook niet voor de meest kwetsbaren binnen jouw instelling. Jouw kinderen tot en met 12 jaar mogen wel gewoon naar school en sporten.
 • De GGD zal waarschijnlijk aan het begin, halverwege (rond dag 7) en aan het eind (rond dag 14) telefonisch contact met je hebben om eventuele klachten en quarantainemaatregelen te bespreken.
 • Gedurende deze 14 dagen blijf je extra alert op klachten die kunnen wijzen op een corona-infectie. Je blijft thuis en belt direct de GGD als je klachten hebt en/of koorts krijgt. In het hoofdstuk Andere vragen over het testbeleid kun je lezen om welke klachten dit gaat. Je wordt dan zo snel mogelijk getest. Als je positief test, maak je een overzicht van de contacten die je hebt gehad vanaf twee dagen voordat de klachten begonnen. Lees verder in het hoofdstuk Professional heeft klachten of positieve test.
 • Als je 14 dagen na het laatste nauwe contact met iemand met klachten of een positieve testuitslag zelf geen klachten hebt ontwikkeld, vervallen alle extra regels. Je houdt je dan weer aan de reguliere maatregelen.
 • Heb je tijdens het nauwe contact met de persoon die positief testte op corona persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, dan word je niet als nauw contact meegenomen in het contactonderzoek van de GGD en gelden deze regels dus niet. In dat geval houd je je gewoon aan de reguliere hygiënemaatregelen. Bij klachten blijf je thuis en bel je de GGD om je te laten testen.

 Werk je in de kinderopvang of het basisonderwijs dan geldt het volgende:

 • Als bij een kind, begeleider of onderwijzer een corona-infectie wordt vastgesteld dan worden de groepsgenoten geïnformeerd.
  • Er gelden geen extra maatregelen.
  • Betrokkenen worden in het kader van contactonderzoek getest als zij klachten hebben, net als iedere andere Nederlander. Vanaf dat moment blijven zij thuis. Afhankelijk van de testuitslag wordt samen met de GGD voor hen verder beleid bepaald.
 • Een kinderopvang of school kan ook los van het contactonderzoek ervoor kiezen om te testen. Zij kunnen dat doen als drie of meer kinderen in één groep luchtwegklachten hebben.

Niet nauw contact van de professional heeft klachten of positieve testuitslag

Onder een niet nauw contact verstaan we personen met wie je langer dan 15 minuten contact hebt gehad op meer dan anderhalve meter, in dezelfde ruimte. Het betreft hier face-to-face contact. Bijvoorbeeld in een kantoor, een klas of tijdens een vergadering. Het contactonderzoek wordt voor deze groep mogelijk later aangevuld met een anonieme app. Vooralsnog geldt het volgende:

 • De GGD informeert contacten over de vaststelling van een corona-infectie bij een persoon in hun omgeving. Je krijgt het advies om:
  • De hygiënemaatregelen goed in acht te blijven nemen;
  • Je aan de anderhalvemetermaatregel te houden;
  • Gedurende de 14 dagen na het contact extra alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op corona.
  • Bij klachten thuis te blijven en de GGD te bellen. Je wordt dan zo snel mogelijk getest.
  • In afwachting van het testresultaat blijf je thuis en maak je een overzicht van de contacten die je vanaf twee dagen voorafgaand aan de klachten hebt gehad.

Testen van (neus)verkouden kinderen

Ook kinderen met verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen keelpijn, en/of (lichte)hoest en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak en/of benauwdheid en/of verhoging of koorts boven de 38 graden blijven thuis.

Op verzoek van ouders kunnen kinderen getest worden. School en kinderopvang mogen geen test eisen.

Voor kinderopvang en (speciaal) basisonderwijs gelden de volgende richtlijnen

Kinderen met hooikoorts en astma:

 • Als de klachten van het kind passen bij al bestaande aandoeningen als hooikoorts of astma mag het kind naar school. Het kind hoeft niet getest te worden.
 • Als de klachten veranderen of er komen nieuwe klachten, blijft het kind thuis totdat deze nieuwe klachten voorbij zijn.
 • Zo nodig kun je de jeugdarts van de school vragen om mee te denken. Hij kan ook overleggen met de huisarts of een andere behandelende arts.
 • Als je twijfelt over de oorzaak van de klachten kun je samen met ouders besluiten om het kind te testen.

Kinderen met nieuwe verkoudheidsklachten:

 • Kinderen van 0 tot en met 6 jaar (kinderopvang en groep 1 en 2 van het basisonderwijs) mogen met neusverkoudheid (dat wil zeggen snot in/uit de neus, eventueel met niezen, een kuchje en/of keelpijn) en/of loopneus en zonder koorts gewoon naar de opvang of de school, mits zij niet in het bron- en contactonderzoek zitten van iemand die positief is getest op het coronavirus of een gezinslid hebben met koorts of benauwdheid. Zie de beslisboom op de AJN-site. Deze kun je als leidraad gebruiken om te beslissen of een kind wel of niet naar de opvang of school mag komen. In deze handreiking van het RIVM lees je meer over neusverkoudheid bij kinderen. Er is ook een beslisboomvoor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
 • Elke kind met nieuwe verkoudheidsklachten kan, als ouders dat willen, getest worden.
 • Het is vooral belangrijk om kinderen te testen als zij in contact zijn geweest met iemand die positief op corona is getest of als één van hun ouders klachten heeft.
 • Ook als er in de groep op school meer dan drie kinderen klachten hebben die passen bij corona is het verstandig om te testen.
 • Als de uitslag positief is, start de GGD bron- en contactonderzoek.
 • Als de uitslag negatief is, mag het kind, als het behalve de verkoudheidsklachten, niet ziek is, weer naar school.
 • Als kinderen niet getest worden mogen ze weer naar school als de klachten over zijn.

Andere vragen over het testbeleid

Ik ben een contact van iemand die positief getest is. Bij welke klachten bel ik de GGD?

In het kader van contactonderzoek word je getest als je één of meerdere van de volgende klachten hebt:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Licht hoesten
 • Plotseling verlies van geur en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts boven de 38 graden

Soms zijn er, in combinatie met bovenstaande klachten ook nog andere klachten.  Ook dat kan een reden zijn om je te laten testen:

 • Algehele malaise
 • Hoofdpijn
 • Spierpijn
 • Pijn achter de ogen
 • Vermoeidheid en geen eetlust

Minder voorkomende klachten zijn:

 • Koude rillingen
 • Algehele pijnklachten
 • Pijn bij de ademhaling
 • Duizeligheid
 • Schorre stem
 • Prikkelbaarheid, verwardheid of een delier
 • Buikpijn
 • Diarree
 • Misselijkheid en overgeven
 • Oppervlakkige irritatie van de ogen (conjunctivitis)
 • Verschillende huidafwijkingen.

Wanneer ben ik klachtenvrij?

Je bent klachtenvrij als je minimaal 24 uur geen klachten van koorts (zonder gebruik van paracetamol of andere pijnstillers die de temperatuur kunnen verlagen), diarree, spierpijn, keelpijn, benauwdheid of neusverkoudheid meer hebt. 

Sommige klachten, zoals moeheid, niet kunnen ruiken of proeven of een hoestje kunnen na een virusinfectie langer blijven bestaan. Deze klachten worden daarom niet meegerekend om te beoordelen of je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.

Klachten die je herkent als hooikoorts of astma, tellen ook niet mee. Als je twijfelt of je weer aan het werk mag, overleg dan met de bedrijfsarts of de huisarts.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies