Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Vragen over het testbeleid

Laatste actualisatie: 26 mei 2020

Wie worden getest?

Het streven is dat alle personen in Nederland per 1 juni, bij klachten, kunnen worden getest, zonder tussenkomst van een arts. Tot die tijd geldt:

Professionals en mantelzorgers worden getest als zij: 

 • Klachten hebben die kunnen passen bij een corona infectie (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) en
  • hun werkzaamheden niet tijdelijk aangepast (bijvoorbeeld beeldbellen) kunnen worden en
  • zij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek verrichten of om een andere reden fysieke nabijheid tot het kind of de jongere hebben (dus niet op meer dan anderhalve meter afstand van het kind of de jongere kunnen blijven).
 • Professionals die werken met lichamelijk kwetsbare kinderen of jongeren krijgen bij het testen prioriteit.
 • In overleg met jouw werkgever hoor je hoe de testprocedure in jouw regio verloopt.
 • De behandelend arts bepaalt of het noodzakelijk is om kinderen en jongeren in de intramurale/residentiële zorg te testen. 

Wat doe je in afwachting van de testuitslag

 • Als je meer dan 38 graden koorts hebt, dan blijf je thuis.
 • Als je verkoudheidsklachten hebt maar geen koorts, blijf je bij voorkeur thuis. Als dat niet mogelijk is gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen: chirurgisch mondmasker en handschoenen, als je niet op meer dan anderhalve meter afstand van het kind of de jongere kunt blijven, zodat het kind of de jongere niet wordt besmet.

Wat doe je na de testuitslag

 • De test is negatief (geen corona): je kan werken met in achtneming van de algemene hygiënemaatregelen. 
 • De test is positief (wel corona): je blijft thuis en ziekt uit tot minstens 7 dagen na de start van de symptomen én totdat je 48 uur zonder koorts én ten minste 24 uur zonder overige klachten bent. Als je twijfelt of je weer aan het werk mag, neem dan contact op met je huisarts.

Heb je een ziekte of gebruik je medicijnen waardoor je weerstand verminderd is, of heb je aanhoudende hoestklachten overleg dan ook met je huisarts en met je werkgever of je weer aan het werk kan.

Zie voor meer informatie over inzet en testbeleid zorgmedewerkers in de jeugdzorg de informatie daarover bij het RIVM

Andere vragen over het testbeleid

Ik werk in de residentiële jeugdzorg. Wie bepaalt of ik getest word?

Het streven is dat alle personen in Nederland per 1 juni, bij klachten, kunnen worden getest, zonder tussenkomst van een arts. Tot die tijd geldt:

De bedrijfsarts of instellingsarts bepaalt of een test noodzakelijk is. Hij kan jou aanmelden voor de ‘teststraat’ van de GGD. Je blijft daar in de auto zitten. Een verpleegkundige neemt met een wattenstaafje slijm weg uit de keel of de neus. Hier kun je lezen hoe het in jouw regio precies werkt.

Ik werk in de kinderopvang of het onderwijs. Kan ik getest worden op het coronavirus?

Het streven is dat alle personen in Nederland per 1 juni, bij klachten, kunnen worden getest, zonder tussenkomst van een arts. Tot die tijd geldt:

Ja, vanaf 6 mei kunnen medewerkers in het (speciaal) basisonderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouders, bij klachten én wanneer zij in direct contact komen met kinderen, worden getest.

Totdat de testuitslag bekend is, blijf je thuis.

Indien de test negatief is (geen corona), kun je weer aan het werk met inachtneming van de algemene hygiënemaatregelen.

Indien de test positief is (wel corona), dan blijf je thuis en ziek je uit tot minstens 7 dagen na de start van de symptomen én minstens  tot 24 uur nadat alle klachten verdwenen zijn. Als je twijfelt of je weer aan het werk mag, neem dan contact op met je huisarts. 

Kunnen kinderen worden getest?

Het streven is dat alle personen in Nederland per 1 juni, bij klachten, kunnen worden getest, zonder tussenkomst van een arts. Tot die tijd geldt:

Kinderen kunnen vanaf 6 mei, in bepaalde gevallen, worden getest. Als er bijvoorbeeld drie of meer kinderen in een groep op school of op het kinderdagverblijf klachten hebben die lijken op het coronavirus, dan wordt dit gemeld bij de GGD. De GGD voert vervolgens onderzoek uit. Het kan zijn dat kinderen dan getest worden. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders en/of verzorgers.

Totdat de testuitslag bekend is, blijven de kinderen thuis.

 • Als kinderen getest zijn op het coronavirus en de test blijkt negatief (geen corona), dan mogen ze weer naar school, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. 
 • Indien de test positief is (wel corona), dan blijft het kind thuis en ziekt het uit tot minstens 7 dagen na de start van de symptomen én tot minimaal 24 uur nadat alle klachten zijn verdwenen.
 • Als je twijfelt of je kind weer naar school mag, neem dan contact op met de huisarts.
 • Heeft een kind langdurige verkoudheidsklachten, wellicht door hooikoorts of door chronische luchtwegklachten, dan lees je op de website van het RIVM meer over het wel of niet naar school kunnen gaan. Als het gaat om de ‘bekende klachten’, dan kunnen kinderen naar school of de kinderdagopvang. Twijfel je? In overleg met de schoolarts (JGZ-arts) wordt er een afweging gemaakt of een kind getest moet worden. Ook bij kinderen met nieuw ontstane milde klachten is het schadelijk om langdurig niet naar school of de kinderopvang te kunnen gaan. Er kan worden overwogen te testen als de klachten tot meer dan een week duren en het kind daardoor niet naar school of de kinderopvang kan.

Lees meer over het testen van personen bij het versoepelen van de maatregelen.

Kunnen jongeren en kinderen met jeugdhulp getest worden op het coronavirus?

Het streven is dat alle personen in Nederland per 1 juni, bij klachten, kunnen worden getest, zonder tussenkomst van een arts. Tot die tijd geldt:

Ja, kinderen en jongeren met jeugdhulp kunnen getest worden maar alleen als diegene aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het kind of de jongere heeft klachten die wijzen op besmetting met het coronavirus.
 • Testen zal vooral gebeuren als bijvoorbeeld:
  • Bij de verzorging van het kind of de jongere fysiek contact met een medewerker nodig is.
   • Onder fysiek contact verstaan we alle contact in levenden lijve met een persoon die zich op minder dan anderhalve meter afstand bevindt.
   • Hieronder verstaan we het aanraken van een persoon, bij bijvoorbeeld het verzorgen, kalmeren of troosten.
   • Ook het praten met een persoon op minder dan anderhalve meter zien we als fysiek contact.
  • In de praktijk betreft het vooral fysiek kwetsbare kinderen en jongeren bij wie het testresultaat zal leiden tot een aanpassing van de verzorging of het contact met groepsleden.

Wie bepaalt of jongeren getest worden?

Het streven is dat alle personen in Nederland per 1 juni, bij klachten, kunnen worden getest, zonder tussenkomst van een arts. Tot die tijd geldt:

De behandelend arts of de huisarts bepaalt of een test noodzakelijk is. Hij kan de test zelf afnemen en naar het laboratorium sturen.

Wat moet ik doen als ik klachten heb maar nog niet getest ben?

Overleg met jouw leidinggevende of je getest moet worden en wat je het beste kunt doen.  Overleg met jouw leidinggevende of je getest moet worden en wat je het beste kunt doen. 

Als je verkoudheidsklachten hebt en meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheid, moet je thuis blijven.

Heb je wel verkoudheidsklachten maar geen koorts? Ook dan kun je het beste thuis blijven. Als dat niet lukt, vermijd dan fysiek contact zoveel mogelijk en beperk je tot administratief werk of face-to-face contact. Draag bij lichamelijke verzorging, lichamelijk onderzoek of andere momenten van fysieke nabijheid dan wel een chirurgisch mondmasker en handschoenen om de jongere te beschermen tegen jouw hoesten en niezen. 

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies