Leven en werken met het coronavirus

Vragen over het testbeleid

Laatste actualisatie: 14 oktober 2020

Wanneer moet je je laten testen en hoe werkt dat? Wat moet je doen als je als professional zelf klachten hebt? Wat moet je doen als je geen klachten hebt, maar wel in contact bent geweest met mensen met klachten of corona? Je kunt daarbij wel of geen beschermingsmiddelen hebben gebruikt. Wat is het testbeleid voor kinderen?

Algemene informatie voor professionals

Er is een tijdelijke maatregel om zorgmedewerkers en leraren met voorrang te testen. Lees meer over:

Professional heeft klachten of corona

Wie blijven thuis en worden getest?

 • Iedereen in Nederland met één of meer van onderstaande klachten blijft thuis:
  • Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
  • Hoesten en/of
  • Benauwdheid en/of
  • Verhoging of koorts en/of
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak
 • Iedereen met deze klachten, die kunnen wijzen op het coronavirus, dient zich zo snel mogelijk te laten testen. 

Hoe regel je dat je getest wordt?

 • Je neemt contact op met jouw werkgever over de procedure op jouw werk voor het testen. Of je kunt bellen met 0800-1202 om een afspraak te maken om je te laten testen bij de GGD. Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. Je kunt ook online een afspraak maken.
 • Er is een tijdelijke voorrangsprocedure voor zorgmedewerkers met corona gerelateerde klachten die onder de WMO 2015 en de Jeugdwet vallen. Dit zijn bijvoorbeeld professionals in residentiële zorg, professionals die ambulante hulp verlenen of een dagbesteding leiden). Wanneer de continuïteit van de zorg in het geding komt, en wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je met voorrang worden getest. In elke regio is er ten minste één testlocatie waar je met voorrang getest kunt worden. Er is een speciaal coronatest prioriteitsnummer van de GGD geopend: 0800-8101. Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van 07.30 tot 20.00 uur. De GGD-medewerker die je aan de lijn krijgt, zal een aantal vragen stellen om te beoordelen of je in aanmerking komt voor de voorrangsprocedure.
 • Voor onderwijspersoneel in het (speciaal) basisonderwijs en het (speciaal) voortgezet onderwijs geldt ook dat zij zich, bij corona gerelateerde klachten, tijdelijk met voorrang kunnen laten testen. Er wordt alleen prioriteit gegeven om te voorkomen dat een klas naar huis moet en kinderen langer thuis zitten. Wanneer je klachten hebt, neem je contact op met de schoolleiding. Er wordt kritisch gekeken of de voorrangsprocedure echt nodig is. Is dat nodig, dan ontvang je een voorrangsverklaring en telefoonnummer.

 • Lees meer over de voorwaarden voor de voorrangsprocedure en waar je nog meer rekening mee dient te houden.
 • Lees meer over vragen en antwoorden voor zorgmedewerkers die onder de WMO 2015 of de Jeugdwet vallen.  

Wat doe je in afwachting van de testuitslag?

 • Je blijft thuis.
 • Als jij meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten hebt, blijven al jouw huisgenoten ook thuis tot na de testuitslag.

Wat doe je na de testuitslag?

De test is negatief (geen corona):

 • Je mag weer werken op locatie indien je milde klachten hebt (geen koorts). Blijf je wel goed aan de algemene hygiënemaatregelen houden en gebruik bij fysiek contact, lichamelijke verzorging of fysieke nabijheid indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen.  

De test is positief (wel corona):

 • Je blijft thuis tot: 
  • minimaal zeven dagen na de start van de klachten die wijzen op corona en
  • je 48 uur koortsvrij bent (temperatuur onder de 38 graden zonder dat je paracetamol of andere pijnstillers gebruikt die de temperatuur kunnen verlagen) en
  • je minimaal 24 uur klachtenvrij bent (geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid).
 • Iedereen in het huishouden blijft thuis tot tien dagen na hun laatste contact met jou. Lees hier meer over in: Huisgenoot van de professional heeft klachten of positieve test.
 • De GGD start het bron- en contactonderzoek.
 • Als je door bijvoorbeeld hooikoorts of astma herkenbare klachten hebt, tellen deze niet mee als coronagerelateerde klachten.
 • Sommige klachten, zoals moeheid, niet kunnen ruiken of proeven of een hoestje, kunnen na een virusinfectie langer blijven bestaan. Deze klachten worden daarom niet meegerekend om te beoordelen of je minimaal 24 uur klachtenvrij bent. Als je twijfelt of je weer aan het werk mag, neem dan contact op met de bedrijfsarts of de huisarts.

Als je na 8 weken zonder klachten toch weer coronagerelateerde klachten krijgt, overleg dan met de huisarts of de GGD of opnieuw testen noodzakelijk is. Als er tot testen besloten wordt en de test is positief, gelden weer dezelfde regels voor jouw thuisisolatie, jouw gezinsleden en jouw werk. 

Huisgenoot van de professional heeft klachten

 • Als iemand in jouw huishouden coronagerelateerde klachten heeft en koorts heeft en/of benauwd is, moet je thuisblijven totdat de testuitslag van de huisgenoot bekend is.
 • Alleen in hoge uitzonderingssituaties en wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt, kun je in overleg met jouw werkgever en/of de bedrijfsarts hiervan afwijken. Op voorwaarde dat je zelf geen klachten hebt. En je draagt dan totdat de testuitslag van de huisgenoot bekend is, altijd een chirurgisch mondmasker van minimaal type II. Daarnaast draag je handschoenen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. Jouw organisatie stelt criteria op voor deze uitzonderingssituaties.
 • Je bent extra alert op klachten die op corona kunnen wijzen. Als je klachten krijgt, blijf je thuis en laat je je direct testen.
 • Je wordt bij voorkeur niet ingezet bij de meest kwetsbare kinderen en jongeren.

Huisgenoot van de professional heeft corona

 • Als jouw huisgenoot positief test op corona, blijf je thuis tot 10 dagen na jullie laatste contact. Je houdt je dus aan de 10 dagen quarantaineregel, of als blootstelling voortduurt, 10 dagen nadat de positief geteste huisgenoot 1 dag klachtenvrij is én tenminste 7 dagen na de start van de symptomen. Ook als in deze periode bij jou een test wordt gedaan, en deze blijkt negatief, geldt de 10 dagen quarantaine. De GGD zal aan het begin, halverwege en aan het eind telefonisch contact met je opnemen om opvolging van quarantainemaatregelen en het eventueel ontstaan van klachten te bespreken.
 • Alleen in uitzonderingssituaties en wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt, kun je in overleg met jouw werkgever en/of bedrijfsarts hiervan afwijken. Op voorwaarde dat je zelf geen klachten hebt. En je draagt tijdens het werk altijd een chirurgisch mondmasker van minimaal type II. Daarnaast draag je handschoenen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. Jouw organisatie stelt criteria op voor deze uitzonderingssituaties.
 • Je bent extra alert op het ontstaan van klachten die op corona kunnen wijzen.
 • Je wordt bij voorkeur niet ingezet bij de meest kwetsbare kinderen en jongeren.
 • Als er in jullie huishouden achtereenvolgens meer mensen ziek worden, kan dat vanzelfsprekend consequenties hebben voor de duur van de quarantaine. De GGD zal dit dan met je bespreken. 

'Nauw contact' heeft klachten of corona

Onder een nauw contact verstaan we:

 • Iemand met wie je langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter afstand, zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen contact hebt gehad in de periode dat deze persoon besmettelijk was. De besmettelijke periode is van 2 dagen voor het begin van de klachten tot het moment dat deze persoon minimaal 24 uur klachtenvrij is. Dit moet minimaal 7 dagen na de start van zijn of haar klachten zijn. Het gaat hier dus om lichamelijk onderzoek, fysiek contact, persoonlijke verzorging of fysieke nabijheid zonder persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Als je een nauw contact bent van iemand die positief getest is op corona, moet je in quarantaine tot 10 dagen na het laatste contact. Ook als in deze periode bij jou een test wordt gedaan en deze blijkt negatief, geldt de 10 dagen quarantaine. De GGD zal aan het begin, halverwege en aan het eind telefonisch contact met je opnemen om opvolging van quarantainemaatregelen en het eventueel ontstaan van klachten te bespreken.
 • Alleen in uitzonderingssituaties en wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt, kun je in overleg met jouw werkgever en/of de bedrijfsarts hiervan afwijken. Op voorwaarde dat je zelf geen klachten hebt. En je draagt tijdens het werk altijd een chirurgisch mondmasker van minimaal type II. Daarnaast draag je handschoenen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. Jouw organisatie stelt criteria op voor deze uitzonderingssituaties.
 • Je bent extra alert op het ontstaan van klachten die op corona kunnen wijzen.
 • Je wordt bij voorkeur niet ingezet bij de meest kwetsbare kinderen en jongeren.

Werk je in de kinderopvang of het basisonderwijs? 

 • Is bij een kind, begeleider of onderwijzer een corona-infectie vastgesteld dan worden de groepsgenoten geïnformeerd.
  • De maatregelen die genomen worden op het kinderdagverblijf of op school zijn afhankelijk van de omstandigheden. De GGD zal hierover contact opnemen met het kinderdagverblijf of de school.
  • Degenen die contact hebben gehad met de positief geteste persoon, worden in contactonderzoek getest als zij klachten hebben, net als iedere andere Nederlander. Vanaf dat moment blijven zij thuis. Afhankelijk van de testuitslag wordt samen met de GGD voor hen verder beleid bepaald.
 • Een kinderopvang of school moet een ongewoon aantal kinderen (3 of meer) met klachten van hoesten en/of koorts en/of neusverkoudheid, melden bij de GGD.
 • Als je zelf klachten hebt, geldt hetzelfde als voor professionals zoals hierboven beschreven.

Niet nauw contact van de professional heeft klachten of corona

Onder een niet nauw contact verstaan we personen met wie je langer dan 15 minuten contact hebt gehad op meer dan anderhalve meter, in dezelfde ruimte. Het betreft hier face-to-face contact. Bijvoorbeeld in een kantoor, een klas of tijdens een vergadering. Het contactonderzoek wordt voor deze groep mogelijk later aangevuld met een anonieme app. Vooralsnog geldt het volgende:

De GGD informeert contacten over de vaststelling van een corona-infectie bij een persoon in hun omgeving. Je krijgt het advies om:

 • De hygiënemaatregelen goed in acht te blijven nemen;
 • Je aan de anderhalvemetermaatregel te houden;
 • Gedurende de 14 dagen na het contact extra alert te zijn op klachten die kunnen wijzen op corona.
 • Bij klachten thuis te blijven en de GGD te bellen. Je wordt dan zo snel mogelijk getest.
 • In afwachting van het testresultaat blijf je thuis en maak je een overzicht van de contacten die je vanaf twee dagen voorafgaand aan de klachten hebt gehad.

Bij welke klachten bel ik de GGD?

In het contactonderzoek word je getest als je één of meerdere van de volgende klachten hebt:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Licht hoesten
 • Plotseling verlies van geur en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts boven de 38 graden

Soms zijn er, in combinatie met bovenstaande klachten ook nog andere klachten. Ook dat kan een reden zijn om je te laten testen:

 • Algehele malaise
 • Hoofdpijn
 • Spierpijn
 • Pijn achter de ogen
 • Vermoeidheid en geen eetlust

Minder voorkomende klachten zijn:

 • Koude rillingen
 • Algehele pijnklachten
 • Pijn bij de ademhaling
 • Duizeligheid
 • Schorre stem
 • Prikkelbaarheid, verwardheid of een delier
 • Buikpijn
 • Diarree
 • Misselijkheid en overgeven
 • Oppervlakkige irritatie van de ogen (conjunctivitis)
 • Verschillende huidafwijkingen.

Terugkeren uit een risicogebied

Wanneer je terugkeert uit een risicogebied of risicoland (code oranje/rood), dan moet je 10 dagen in quarantaine, ook al test je in deze dagen negatief op corona. Je mag dan niet buitenshuis werken en bijvoorbeeld ook niet je kinderen naar school brengen. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar mogen, als zij negatief getest zijn op corona, wel naar opvang, school, BSO en sport. Jongeren vanaf 13 jaar blijven ook 10 dagen thuis in quarantaine. Zij volgen in deze periode zoveel mogelijk online onderwijs.

Uitzonderingen

Alleen bij hoge uitzondering, en na overleg met je werkgever, bedrijfsarts of eventueel de GGD kun je van de quarantaine afwijken en mag je werken wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt. Je kunt dan werken op voorwaarde dat je zelf geen klachten hebt en tijdens het werk altijd een chirurgisch mondmasker (minimaal type II) draagt. Bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek draag je ook handschoenen. Je zorgt dan bij voorkeur ook niet voor de meest kwetsbare jongeren binnen jouw instelling.

Lees meer informatie van het RIVM over Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

Testen van (neus)verkouden kinderen

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd met coronagerelateerde klachten worden in principe niet getest. Behalve wanneer zij:

 • ernstig ziek zijn. Neem dan contact op met de huisarts, die kan beslissen of het kind wel of niet getest dient te worden.
 • coronagerelateerde klachten hebben én een huisgenoot is van iemand die positief getest is op het coronavirus.
 • coronagerelateerde klachten hebben én een contact is van iemand die positief getest is op het coronavirus.
 • deel uitmaken van een uitbraakonderzoek.

Kinderen met verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid of (meer dan incidenteel) veel hoesten, blijven thuis totdat zij minimaal 24 uur klachtenvrij zijn.

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd met verkoudheidsklachten en zonder koorts en/of benauwdheid mogen gewoon naar de (kinder)opvang en naar school. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:

 • Het kind dat in een bron- en contactonderzoek zit van iemand die positief getest is op het coronavirus en het kind heeft zelf ook coronagerelateerde klachten.
 • Het kind woont bij iemand in huis die naast milde klachten ook koorts en/of benauwd is. Iedereen blijft dan thuis totdat de huispersoon een negatieve testuitslag heeft.
 • Het kind is huisgenoot van iemand die positief getest is op het coronavirus.

Ook kinderen met klachten waarvan de oorzaak bekend is zoals hooikoorts of astma, kunnen gewoon naar de (kinder)opvang en naar school.

De beslisboom op de site van AJN kun je als leidraad gebruiken om te beslissen of een kind wel of niet naar de opvang of school mag komen. In deze handreiking van het RIVM lees je meer over neusverkoudheid bij kinderen.

Voor huisgenoten van kinderen met verkoudheidsklachten zonder koorts en/of benauwdheid geldt dat zij niet thuis hoeven te blijven, mits zij zelf geen klachten hebben. Indien het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft of benauwd is, of wanneer het kind positief getest is, dienen huisgenoten wel thuis te blijven.

Wanneer ben ik klachtenvrij?

Je bent klachtenvrij als je minimaal 24 uur geen klachten meer hebt van: koorts (zonder gebruik van paracetamol of andere pijnstillers die de temperatuur kunnen verlagen), diarree, spierpijn, keelpijn, benauwdheid of neusverkoudheid. 

Sommige klachten, zoals moeheid, niet kunnen ruiken of proeven of een hoestje kunnen na een virusinfectie langer blijven bestaan. Deze klachten worden daarom niet meegerekend om te beoordelen of je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.

Klachten die je herkent als hooikoorts of astma, tellen ook niet mee. Als je twijfelt of je weer aan het werk mag, overleg dan met de bedrijfsarts of de huisarts.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies