Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Laatste actualisatie: 6 juli 2020

Over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn veel vragen. Op deze pagina geven we vuistregels die gelden in verschillende situaties. Situaties waarbij óf de professional of de verzorgende ouder of mantelzorger óf het kind of de jongere wel of geen klachten heeft. We geven ook antwoord op andere vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vuistregels voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen?

Het is belangrijk dat je in elke situatie, naast de vuistregels voor persoonlijke beschermingsmiddelen, een goede afweging maakt waarom je er in die specifieke situatie wel of geen gebruik van maakt. Wil je, vanuit een gevoel van angst, persoonlijke beschermingsmiddelen dragen? Dan is dit geen gedegen professionele afweging. Een gedegen afweging maak je op basis van jouw ervaring, professioneel inzicht en met behulp van afwegingskaders.

Vragen over gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer zijn persoonlijke beschermingsmiddelen nodig?

Bij het bepalen of persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn, maken we grofweg onderscheid tussen fysiek contact en face-to-face contact.

Fysiek contact

Onder fysiek contact verstaan we alle contact in levenden lijve met een persoon die zich op minder dan anderhalve meter afstand bevindt. Hieronder verstaan we het aanraken van een persoon bij bijvoorbeeld het verzorgen, kalmeren of troosten. Ook praten met een persoon op minder dan anderhalve meter zien we als fysiek contact. Fysieke nabijheid bijvoorbeeld bij het snoezelen zien we ook als een vorm van fysiek contact.

Face-to-face contact

Dit is contact in levenden lijve met een persoon die zich op meer dan anderhalve meter bevindt.

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in de regel alleen nodig als je langer dan vijftien minuten fysiek contact hebt met kinderen of jongeren met verkoudheidsklachten. Dus je mag een jongere met verkoudheidsklachten best even een schouderklopje, een aai over de bol of een glaasje drinken geven, zonder dat je daarvoor persoonlijke beschermingsmiddelen nodig hebt.
  • Bij kinderen van 0 tot en met 6 jaar met neusverkoudheid en/of loopneus zonder koorts, die niet in het bron- en contactonderzoek zitten van iemand die positief getest is op het coronavirus of een gezinslid hebben met koorts of benauwdheid , is de kans dat de neusverkoudheid door corona wordt veroorzaakt klein. Dit geldt ook voor kinderen die jaarlijks terugkerende klachten hebben waarvan bekend is dat dit komt door hooikoorts of astma. Je hoeft dan bij een fysiek contact van langer dan vijftien minuten ook geen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
  • Als je vóór corona persoonlijke beschermingsmiddelen in het kader van hygiëne bij medische verrichtingen gebruikte, blijf je dat natuurlijk wel gewoon doen.

Soms kan het dat je, na overleg met de bedrijfsarts en de GGD, overgaat tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij fysiek contact, lichamelijk onderzoek of fysieke nabijheid, ook als het kind of de jongere en jij zelf geen klachten hebben. Bijvoorbeeld omdat besloten is dat jij kunt blijven werken, ondanks dat je in het bron- en contactonderzoek van de GGD zit omdat je fysiek contact of fysieke nabijheid hebt gehad met een kind of jongere die positief getest is. In de afwegingskaders voor de ambulante en residentiële setting en in het overzicht over persoonlijke beschermingsmiddelen voor professionals en het overzicht over persoonlijke beschermingsmiddelen voor mantelzorgers lees je daar meer over.

Hoe gebruik ik persoonlijke beschermingsmiddelen?

Hoe lang kan ik een chirurgisch mondmasker gebruiken?

Je kunt een chirurgisch mondmasker drie uur achter elkaar gebruiken. Zorg ervoor dat je de buitenkant van het masker niet met je handen aanraakt.

Hoe weet ik dat het ik goede mondmasker gebruik?

Op de website van de Rijksoverheid lees je wanneer je welk mondmasker moet gebruiken. Omdat de mondmaskers schaars zijn is het belangrijk dat je het goede masker kiest en je jezelf niet onderbeschermt maar ook niet ‘overbeschermt’. Dat is niet nodig.

Ik heb fysiek contact gehad met iemand die het coronavirus blijkt te hebben. Ik heb geen klachten.

Als je geen gebruik hebt gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens dit contact, wordt je beschouwd als nauw contact in het bron- en contactonderzoek van de GGD. Zij zullen je aan het begin, in het midden (rond dag 7) en aan het eind (rond dag 14) bellen. Als je een nauw contact bent van iemand die positief getest is op corona, mag je als zorgmedewerker blijven werken. Je moet dan wel tot 14 dagen na het laatste contact, bij contacten op minder dan anderhalve meter afstand, een chirurgisch mondmasker en handschoenen dragen. Je zorgt bij voorkeur ook niet voor de meest kwetsbaren binnen jouw instelling. Jouw kinderen tot en met 12 jaar mogen gewoon naar school en sporten.

Je blijft gedurende deze 14 dagen alert op klachten die kunnen wijzen op een corona infectie. Je blijft thuis en belt direct de GGD als je klachten hebt en/of koorts krijgt. Je wordt dan zo snel mogelijk getest. Deze extra regels voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vervallen als je 14 dagen na het laatste nauwe contact met iemand met een positieve testuitslag zelf geen klachten hebt ontwikkeld. Je houdt je dan natuurlijk wel aan de algemeen geldende hygiënemaatregelen. Lees meer op deze pagina. Lees meer op de pagina Vragen over testbeleid.

Ik heb face-to-face contact gehad met een persoon die vermoedelijk het coronavirus heeft. Ik heb geen klachten.

Lees op de pagina Vragen over het testbeleid wat je kunt doen en mag verwachten.

Vragen over beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen

Hoe kom ik aan persoonlijke beschermingsmiddelen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen geven ‘veiligheid’ en zijn schaars. Het is daarom zaak jezelf niet onder- maar ook niet over te beschermen. In principe bestelt een organisatie de persoonlijke beschermingsmiddelen voor de eigen medewerkers. Er is sinds 13 april een nieuw verdeelmodel waardoor professionals die het hoogste risico lopen om door een cliënt besmet te worden het eerste in aanmerking komen voor deze middelen. Dat zal vooral professionals betreffen die fysiek contact hebben met cliënten.

Jouw organisatie kan een aanvraag voor persoonlijke beschermingsmiddelen indienen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) via Mediq. Op de website van Mediq lees je meer informatie.

Hoe weet ik of de persoonlijke beschermingsmiddelen van goede kwaliteit zijn?

De persoonlijke beschermingsmiddelen worden steekproefsgewijs getest in het centraal distributiecentrum van het Landelijke Consortium Hulpmiddelen (LCH). Het kan voorkomen dat een partij mondmaskers niet aan de gestelde eisen voldoet. Daarom moeten instellingen zelf de geleverde mondmaskers blijven beoordelen, net zoals zij doen als ze zelf hun beschermingsmiddelen kopen. Meer hierover kun je lezen op deze site van het RIVM.

Moet ik aan het werk als er onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn?

Het is belangrijk dat professionals zich niet onder- maar ook niet overbeschermen. Sinds 13 april is er een nieuw verdeelmodel voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat moet eraan bijdragen dat professionals of mantelzorgers met het grootste risico op besmetting met corona tijdens hun werk voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen tot hun beschikking hebben. Als er bij jouw organisatie geen persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn, kijk dan op deze pagina voor professionals en op deze pagina voor mantelzorgers of je veilig fysiek dan wel face-to-face contact kunt hebben of dat je beter kunt kiezen voor andere communicatiemiddelen. Ervaar je daardoor een probleem bij de continuïteit van zorg die je jouw cliënt wilt bieden dan is het belangrijk dat je daarover in gesprek gaat met jouw leidinggevende.

Het besluit om dan al of niet toch handelingen te verrichten waarvoor persoonlijke beschermingsmiddelen geadviseerd worden, is uiteindelijk jouw persoonlijke afweging.

Ik behoor tot een risicogroep, moet ik extra persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken?

Nee. Behoor je zelf tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een chronische ziekte of een recente behandeling van kanker met chemotherapie of bestraling, dan is het advies om je aan de adviezen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen te houden. Als deze niet of onvoldoende voorradig zijn, overleg dan met je werkgever of andere werkzaamheden mogelijk zijn, waarbij een afstand van anderhalve meter tot kinderen of jongeren met verkoudheidsklachten gewaarborgd kan worden. Lees hier meer over op de website van het RIVM.

Ik ben zwanger, moet ik extra persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken?

Nee. Als je zwanger bent is het net als anders belangrijk om je goed aan de algemene hygiëne maatregelen te houden en persoonlijke beschermingsmiddelen op de goede manier te gebruiken, als die nodig zijn. Ben je 28 weken of langer zwanger let dan extra goed op. Als er een er een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen zou zijn voor handelingen waarbij ze wel geadviseerd worden of werk je in een context waarin het niet altijd lukt om anderhalve meter afstand te houden van mensen met verkoudheidsklachten, overleg dan met je leidinggevende of je aangepaste werkzaamheden kunt verrichten waarbij de anderhalvemeterregel wel gewaarborgd kan worden. Lees hier meer over op de website van het RIVM.

Waar zijn alle plexiglas schermen voor bedoeld?

Plexiglas schermen kunnen professionals beschermen tegen het contact met druppeltjes die mensen kunnen verliezen als zij hoesten, niezen of spreken. Zo beschermen ze bijvoorbeeld baliemedewerkers, die niet altijd op anderhalve meter afstand kunnen zitten van de persoon die zich bij hen meldt.

Op de website van het RIVM vind je veel gestelde vragen en antwoorden over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies