Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Omgangsregeling gescheiden ouders

Informatie voor professionals- laatste actualisatie: 22 mei 2020

Kinderen met gescheiden ouders hebben vaak een omgangsregeling. Dit is meestal gezamenlijk afgesproken en vastgelegd in een ouderschapsplan. Soms heeft de rechtbank dit zo bepaald. Gezien de huidige situatie in Nederland ontstaan er veel vragen over deze omgangsregelingen. Kan het doorgaan? Wanneer niet? Waar moet je aan denken? En wat kunnen we wel doen als de omgang even niet mogelijk is?

Zorgen van gescheiden ouders over omgangsregelingen

Er zijn veel ouders die zich zorgen maken over de omgang van hun kinderen met hun ex-partner. Die zorgen zijn verergerd sinds de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen/te vertragen. Ouders nemen veel contact op met de hulpverlening, soms met een gevoel van onmacht en angst. Ze hebben vragen zoals:

 • Mijn ex-man is verkouden; kan mijn kind nog wel bij hem langs?
 • Ik wil de omgangsregeling stopzetten; de kinderen hebben stress door deze situatie.
 • Ik wil niet met de trein reizen , hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kinderen contact hebben met hun moeder?
 • Mijn kind is angstig door het coronavirus en zegt niet meer naar papa te willen.

Directe gezamenlijke besluitvorming

Zeker nu er door de versoepeling van de maatregelen weer meer bewegingsruimte ontstaat en veel van deze vragen niet met een simpel 'ja dat mag' of 'ja dat mag niet' beantwoord kunnen worden, is het aan te raden om die situaties met een koel hoofd en een warm hart aan te pakken. Met de focus op: wat gebeurt hier nu, op dit moment? Een houding die je zal herkennen van jezelf tijdens een crisissituatie. De situatie vraagt om heldere besluitvorming. Het is wenselijk om als professional begrip en erkenning te tonen voor de angst en de stress. Om vervolgens mee te denken in een passende oplossing die door beide ouders eenduidig met de kinderen wordt gecommuniceerd.

Gespreksvragen

Vragen die je jezelf kan stellen en die je als onderlegger kunt gebruiken in gesprekken met ouders zijn:

 • Welke vraag ligt er?
 • Wat zijn de feiten?
 • Hoe schat ik de risico’s en de veiligheid in?
 • Wat zijn de mogelijkheden?
 • Wat kunnen we wel doen?

Maak een afweging volgens je gebruikelijke manier van gestructureerde besluitvorming, waarbij de richtlijnen van het RIVM leidend zijn. Maak de afweging samen, met beide ouders en eventueel andere betrokkenen. Gebruik hiervoor de afwegingsadviezen voor de ambulante hulpverlening.

Opschorten van de omgangsregeling?

Kinderen van gescheiden ouders hebben recht op omgang met beide ouders. Bij scheiding kan de omgangsregeling vastgelegd zijn in een ouderschapsplan of door de rechter opgelegd.

Ouderschapsplan

De afspraken die vastgelegd zijn in het ouderschapsplan kunnen gewoon doorgaan. Nu de maatregelen per 19 mei verder versoepeld zijn, is er geen reden om omgangsafspraken te wijzigen. Tenzij een van de betrokkenen klachten heeft als verkoudheid en/of koorts.

Ouders kunnen dan onderling bepalen hoe de omgangsregeling tijdelijk een andere vorm krijgt. Ouders die er samen niet uitkomen, kunnen hulp inschakelen van het wijkteam.

Door de rechter opgelegd

De omgangsregeling blijft van toepassing zoals deze is opgelegd. Indien geen van de betrokkenen klachten heeft, is er geen belemmering voor omgang. Het blijft wel van belang dat iedereen de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM in acht neemt.

Na een gezamenlijke weging met betrokken kinderen, jongeren en ouders van de fysieke en mentale gezondheid van de verschillende betrokkenen kun je als gezinsvoogd kun je samen besluiten om de omgangsregeling tijdelijk op een andere manier uit te voeren. In plaats van bezoek kan er bijvoorbeeld contact zijn via video-bellen. Voor dit besluit hoeft de gezinsvoogd geen verzoek in te dienen bij de rechtbank.

Begeleide omgang

 • De begeleide omgang is mogelijk als geen van de betrokkenen of hun gezinsleden verkoudheidsklachten hebben (hoesten of keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid) of koorts boven de 38 graden en/of benauwdheid. Overleg met elkaar hoe je dat vorm kunt geven en houd je aan de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.
 • Zoek in alle overige gevallen samen zoveel mogelijk naar andere vormen van contact, zoals bijvoorbeeld via Skype of FaceTime.
 • De betrokken professional overlegt dan met de ouders welke communicatiemiddelen beschikbaar zijn en wat daarvan het beste alternatief is.
 • Mocht het ondanks verkoudheidsklachten (hoesten of keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid) of verhoging (zonder koorts of benauwdheid) toch nodig zijn voor het welzijn of de lichamelijke verzorging van de jongere om elkaar in levenden lijve te zien, dan is dat in uitzonderlijke situaties mogelijk. Dit vraagt een goede voorbereiding.

Ziek?

De omgang kan sowieso niet doorgaan als een of meer van de betrokkenen ziek is. Met ziek zijn bedoelen we: verkoudheidsklachten (hoesten of keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid) of meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheid. Onder betrokkenen verstaan we: het kind, een ouder of een andere huisgenoot. Heeft een betrokkene verkoudheidsklachten of verhoging, maar heeft hij geen koorts? Dan kan de omgang, na een zorgvuldige afweging en goede voorbereiding in sommige situaties doorgaan, als deze op dat moment van groot belang voor het kind is. Dit is maatwerk.

Handige links

Aanbod

Gesprekken met maatschappelijk deskundigen

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding voert vanaf week 13 via Zoom gesprekken voor ouders en professionals met vragen. Deze gesprekken worden gevoerd met de maatschappelijk deskundigen. Er sluit een advocaat, mediator, psycholoog of stiefcoach aan.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies