Leven en werken met het coronavirus

Begeleiding bij migratieachtergrond en taalbarrière

Laatste actualisatie: 17 december 2020

De informatie rondom het coronavirus kan voor veel ouders met een migratieachtergrond moeilijk toegankelijk en vindbaar zijn. Ook zij hebben vragen over de nieuwe lockdown en het omgaan met de nieuwe thuissituatie. Het is juist nu essentieel dat professionals ook deze gezinnen bereiken en ondersteunen. Zo zorgen we ervoor dat de ontwikkelingskansen van kinderen in deze gezinnen worden vergroot.

Hoe ondersteun ik gezinnen met een taalbarrière?

  • Als professional kun je voor tips over het verschaffen van informatie aan ouders met een migratieachtergrond ook terecht op de pagina Anderstalige en alternatieve communicatie.
  • Er is een coronahelpdesk voor statushouders, waar vrijwilligers informatie geven in het Arabisch en Tigrinya. Ouders kunnen op werkdagen tussen 14:00 en 16:00 uur bellen naar de helpdesk wanneer zij vragen hebben over hun gezondheid en over de crisismaatregelen. Ook kunnen zij er terecht met vragen over hun werksituatie, bereikbaarheid van overheidsinstanties en het thuisonderwijs van hun kinderen. In geval van complexe vragen zijn er tweedelijnsspecialisten die begeleiding bieden.
  • Pharos biedt begrijpelijke informatie over de coronamaatregelen, inclusief duidelijke plaatjes en in meerdere talen. Ook heeft Pharos een coronawoordenlijst, waarin moeilijke woorden worden uitgelegd.

Hoe help ik gezinnen met meervoudige problemen en een migratieachtergrond?

Meer thuis met het hele gezin, (deels) online onderwijs en werk; een uitdagende combinatie. Dat is voor alle ouders zo. De meeste gezinnen kunnen deze moeilijke situatie wel aan, maar gezinnen met meervoudige problemen missen die veerkracht. Een migratieachtergrond kan hun problemen nog complexer maken. Denk aan taal- en communicatieproblemen, onbekendheid met het Nederlandse systeem, gebrek aan zelfredzaamheid of eenzaamheid door het missen van een groter familienetwerk en/of reisbeperkingen. 

Hoe zorg ik ervoor dat kinderen op afstand de nodige ondersteuning en begeleiding krijgen? 

Een groot deel van de kinderen en jongeren volgt (deels) thuisonderwijs. Zorg ervoor dat je als professional:

  • Telefonisch of digitaal met de leerling afspreekt om een weekplanning te maken;
  • De leerling helpt bij het thuisonderwijs;
  • De ouders bij de gesprekken over de weekplanning betrekt, zodat zij daar verantwoordelijkheid voor voelen;
  • Ondersteuning biedt voor inhoudelijke vragen over het huiswerk.

Voor kinderen die nieuw zijn in Nederland en die extra ondersteuning goed kunnen gebruiken, is er Thuisonderwijsmaatjes. Ervaren Nederlanders helpen deze kinderen op afstand bij hun thuisonderwijs, door bijles te geven, te helpen met de computer, of mee te kijken naar dag- en weekplanningen. 

Waar vind ik informatie voor ouders met geldzorgen en een migratieachtergrond of taalbarrière?

Hoe bied ik psychosociale ondersteuning aan nieuwe Nederlanders, vluchtelingen en asielzoekers?   

Pharos heeft in samenwerking met ARQ en Parnassia Groep een handreiking gemaakt voor psychosociale ondersteuning aan mensen met een achtergrond als migrant of vluchteling. De handreiking is bedoeld voor onder meer huisartsen en praktijkondersteuners, behandelaars en managers in de ggz, en professionals in het sociaal domein.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies