Leven en werken met het coronavirus

Begeleiding bij migratieachtergrond en taalbarrière

Laatste actualisatie: 13 augustus 2020

De informatie rondom het coronavirus kan voor veel ouders met een migratieachtergrond moeilijk toegankelijk en vindbaar zijn. Ook zij hebben vragen over het omgaan met de nieuwe thuissituatie. Het is juist nu essentieel dat professionals ook deze gezinnen bereiken en ondersteunen zolang het virus nog onder ons is en ook nog zal blijven. Zo zorgen we ervoor dat de ontwikkelingskansen van kinderen in deze gezinnen worden vergroot.

Hoe ondersteun ik gezinnen met een taalbarrière?

Er is een coronahelpdesk voor statushouders, waar vrijwilligers informatie geven in het Arabisch en Tigrinya. Ouders kunnen op werkdagen tussen 14:00 en 16:00 uur bellen naar de helpdesk wanneer zij vragen hebben over hun gezondheid en over de crisismaatregelen. Ook kunnen zij er terecht met vragen over hun werksituatie, bereikbaarheid van overheidsinstanties en het thuisonderwijs van hun kinderen. In geval van complexe vragen zijn er tweedelijnsspecialisten die begeleiding bieden.

Pharos biedt begrijpelijke informatie over de coronamaatregelen, inclusief duidelijke plaatjes en in meerdere talen. Ook heeft Pharos een coronawoordenlijst gemaakt, waar moeilijke woorden worden uitgelegd.

Hoe zorg ik ervoor dat kinderen op afstand de nodige ondersteuning en begeleiding krijgen? 

De scholen zijn weer volledig open. Er kunnen situaties zijn waar kinderen (deels) thuisonderwijs krijgen. Als professional kun je telefonisch of digitaal met het kind afspreken om een weekplanning te maken, of om te helpen bij het thuisonderwijs. Je kan ouders bij de gesprekken betrekken door met illustraties de weekplanning met hen door te nemen, zodat zij verantwoordelijk zijn voor de weekplanning. Voor inhoudelijke vragen over het huiswerk kan jij de nodige ondersteuning en begeleiding bieden.

Voor kinderen die nieuw zijn in Nederland en die extra ondersteuning goed kunnen gebruiken, is er Thuisonderwijsmaatjes. Ervaren Nederlanders helpen deze kinderen op afstand bij hun thuisonderwijs, door bijles te geven, te helpen met de computer, of mee te kijken naar dag- en weekplanningen.

Hoe bied ik psychosociale ondersteuning aan nieuwe Nederlanders, vluchtelingen en asielzoekers?   

Pharos heeft in samenwerking met ARQ en Parnassia Groep een handreiking gemaakt voor psychosociale ondersteuning aan mensen met een achtergrond als migrant of vluchteling. De handreiking is bedoeld voor onder meer huisartsen en praktijkondersteuners, behandelaars en managers in de ggz, en professionals in het sociaal domein.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies