Leven en werken met het coronavirus

Informatie voor ouders van een kind met een chronische ziekte of beperking

Laatste actualisatie: 16 april 2021

Het kabinet heeft de eerste stappen van het openingsplan aangekondigd. Vanaf maandag 26 april kunnen jongeren in het hbo en wo een dag per week les op locatie volgen. Vanaf woensdag 28 april gaan de andere aangekondigde versoepelingen in. We passen de informatie op onze website hier zo spoedig mogelijk op aan. Kijk voor meer informatie over de versoepelingen op de website van de Rijksoverheid.

Naast de algemene informatie over de coronamaatregelen zijn er in gezinnen met een chronische ziekte of beperking soms specifieke vragen. Hieronder een aantal onderwerpen waar vragen over zijn.

Lees ook de column Een onvoorspelbaar virus, chronische ziekte en leerplicht: het is een grillige combinatie.

Vaccineren

Er zijn momenteel veel vragen over vaccineren. Op de pagina Vaccineren tegen corona vind je de meest actuele informatie voor ouders en gezinnen.

Wat betekenen de geldende maatregelen voor ons gezin?

De maatregelen die gelden staan beschreven op Rijksoverheid.nl. Er zijn specifieke aspecten als je kind een chronische ziekte of beperking heeft.

 1. Zorgverleners aan huis?
  Medische zorg kan doorgaan. Dus behandelingen van een fysiotherapeut, een logopedist of andere behandelaar mogen doorgaan. Ook ambulante ondersteuning aan huis kan door gaan. Een zorgverlener telt niet als een bezoeker. Dit betekent dat naast de zorgverleners er maximaal één persoon op bezoek mag komen.
 2. Dagbesteding en school
  De basisscholen en de kinderopvang zijn open. De buitenschoolse opvang blijft nog gesloten, behalve voor noodopvang. Middelbare scholen en mbo-instellingen zijn gedeeltelijk geopend. Leerlingen gaan minimaal één dag per week naar school. Leerlingen in het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs mogen ook naar school. In alle vormen van onderwijs mogen uitzonderingen gemaakt worden voor kwetsbare kinderen. Als er behoefte is aan ondersteuning neem dan contact op met de school. Dagbesteding, dagbehandeling en dagopvang die vallen onder de WMO, jeugdwet of WLZ mogen gewoon doorgaan. Ook het vervoer daarnaartoe kan doorgaan zoals voor de lockdown.
 3. Op bezoek als je kind niet thuis woont 
  Kinderen, jongeren en volwassenen die in een instelling of pleeggezin wonen mogen bezoek ontvangen. Maximaal één bezoeker per dag tenzij er door de instelling andere regels zijn afgesproken, dan gelden deze regels. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat er een coronauitbraak in de instelling is of omdat de besmettingsgraad in de regio hoog is. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend in het aantal bezoekers.

Zelfisolatie

Sommige gezinnen kiezen voor zelfisolatie om besmetting te voorkomen. Dit is een zwaarwegende beslissing met grote gevolgen voor het hele gezin. Niet alle omstanders (privé of professioneel) begrijpen deze beslissing of zijn het met de beslissing eens. Hierdoor kunnen er vervelende situaties ontstaan, bijvoorbeeld als een school vindt dat een kind toch naar school moet komen en een leerplichtambtenaar inschakelt. We schreven er deze column over. 

Naar aanleiding van de column kregen we reacties waar het ouders en school samen gelukt is om een oplossing te vinden, zodat het kind online onderwijs kan volgen als de rest van de klas op school is.

Quote van een moeder: 'Ik heb op mijn initiatief een gesprek gehad met de directeur waarin ik aangaf meer van school te verwachten, omdat mijn dochter qua leerprestaties prima vooruitgang boekte, maar op sociaal-emotioneel vlak inmiddels een boel miste. Kort daarop kwam het voorstel haar via Meet mee te laten draaien. Na wat opstartproblemen en feedback van ons aan haar leerkracht gaat dit erg goed. Ook haar leerkracht geeft aan dat het hem geen enkele moeite kost haar op deze manier mee te laten draaien en is erg gemotiveerd haar net zo bij alles te betrekken als de fysiek aanwezige klasgenoten.'

Kans op besmetting en ziek worden

De versoepelingen kunnen naast opluchting ook angst oproepen. Over het algemeen geldt voor alle kinderen: hoe jonger het kind, hoe minder groot de rol is in de verspreiding van het virus.

Onderliggende medische problemen

Een kind met onderliggende medische problemen kan net als andere kinderen besmet raken met het coronavirus. Er is geen bewijs dat dit vaker of minder vaak voorkomt dan bij andere kinderen.

De ernst van de besmetting is net als bij een regulier verkoudheidsvirus. Dus als je kind normaalgesproken een paar dagen flink snottert als het verkouden is, zal dat bij het coronavirus vergelijkbaar zijn.

Bespreek je zorgen

Het is begrijpelijk dat nieuws over het coronavirus, zoals de verschillende varianten, je ongerust kan maken. Naar deze varianten wordt nu veel onderzoek gedaan. Bespreek je zorgen met de school of dagbesteding van je kind. Het is belangrijk dat je samen zoekt naar een passende oplossing waar alle betrokkenen vertrouwen in hebben. Voor de ontwikkeling van je kind is het namelijk goed om wel naar school of dagbesteding te kunnen.

Het is ook goed te begrijpen dat je het spannend vindt om je kind naar school, dagopvang of behandelcentrum te laten gaan.  Er zijn ouders die hun kind liever thuis houden. En ook broers en zussen van het kind met de onderliggende medische problemen thuis willen houden. We begrijpen het gevoel je kind te willen beschermen door contacten te beperken. Mocht er twijfel zijn of jouw kind naar de opvang kan, dan is het goed om met de behandelend arts te overleggen.

Blijf in gesprek, ook als het lastig is

Vanuit school, dagopvang of behandelcentrum kan het zijn dat nadrukkelijk gevraagd wordt om je kind te laten komen. Misschien vind je het als ouder dan spannend om je kind te laten gaan. Het is belangrijk om in gesprek te blijven met de begeleiders in de opvang of de behandelaren van het behandelcentrum. Jullie hebben allemaal hetzelfde belang voor ogen en dat is dat het goed gaat met je kind.

Als het moeilijk is om in gesprek te blijven, kun je kijken of er iemand samen met jullie in gesprek kan. Denk aan de huisarts of een wijkteammedewerker. Probeer te luisteren naar elkaars argumenten, zonder elkaar direct te willen overtuigen. Probeer vragen te stellen. Het is zoeken naar maatwerk.

Testbeleid

Bij het NJi hebben we alle informatie over het testbeleid verzameld op de pagina Vragen over het testbeleid. Voor zorgverleners buiten het ziekenhuis heeft het RIVM een speciale pagina.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Mantelzorgers hebben veel vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij hebben de vuistregels op een rij gezet.

Bezoek en logeren bij een 24-uursvoorziening

Kinderen die in een 24-uursvoorziening of pleeggezin wonen, mogen bezoek ontvangen, op bezoek gaan, logeren in een woonvoorziening of vanuit een woonvoorziening logeren bij ouders. Dit alles als er geen klachten zijn bij je kind, zijn of haar huisgenoten of in je eigen gezin. Overleg vooraf met je kind en de begeleiders wat haalbaar en verstandig is. Denk hierbij ook aan eventuele kwetsbare gezondheid van gezinsleden. Maak duidelijke afspraken, het blijft maatwerk.

Organisaties hanteren hierbij regels die zijn afgeleid van de maatregelen van het kabinet. Aangezien de maatregelen soms tijdelijk veranderen, kunnen de regels in de woongroepen ook (tijdelijk) veranderen. Dit vraagt van iedereen flexibiliteit, begrip en inspanning om het bezoek en logeren veilig te laten verlopen.

Contact met anderen

De situatie waarin je zit is bijzonder en daardoor past de algemene informatie niet altijd bij de vragen die je hebt. Daarnaast is op sommige vragen (nog) geen antwoord. Ook zijn de geboden oplossingen niet altijd toereikend. Het kan helpend zijn om andere ouders te spreken die hierbij kunnen ondersteunen. Philadelphia heeft een platform waar alle ouders en verwanten (ook als je geen cliënt bent bij Philadelphia) gebruik van kunnen maken. Er zijn ook andere organisaties die een luisterend oor biedenMEE is een organisatie die ondersteuning kan bieden in deze situatie.

Daarnaast is er de mogelijkheid om via cliëntorganisaties bij de juiste hulp en ondersteuning terecht te komen:

 • Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij hebben een meldpunt voor problemen. Het meldpunt geeft informatie of verwijst je door.
 • Wij zijn Mind biedt diverse vormen van steun in coronatijd.
 • PerSaldo biedt meer informatie over Pgb en corona

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies