Leven en werken met het coronavirus

Informatie voor ouders van een kind met een chronische ziekte of beperking

Laatste actualisatie: 14 januari 2021

Het aantal contacten dat mensen hebben moet verder omlaag. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is het essentieel dat mensen zo veel mogelijk thuis blijven en zo min mogelijk contacten hebben. Het kabinet neemt daarom maatregelen die de volle breedte van de samenleving treffen en die feitelijk neerkomen op een lockdown. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor iedereen. Het NJI wijst op de gevolgen voor gezinnen. Ouders met een kind met een chronische ziekte of beperking hebben soms specifiek vragen. Hieronder een aantal onderwerpen waar vragen over zijn.

Vaccineren

Er zijn momenteel veel vragen over vaccineren. Op de pagina Vaccineren tegen corona vind je de meest actuele informatie voor ouders en gezinnen.

Lockdown, en nu?

De maatregelen die zijn afgekondigd voor de lockdown staan beschreven op Rijksoverheid.nl. Er zijn specifieke aspecten als je kind een chronische ziekte of beperking heeft.

 1. Zorgverleners aan huis?
  Medische zorg kan doorgaan. Dus behandelingen van een fysiotherapeut, een logopedist of andere behandelaar mogen doorgaan. Ook ambulante ondersteuning aan huis kan door gaan. Een zorgverlener telt niet als een bezoeker. Dit betekent dat naast de zorgverleners er maximaal 2 personen op bezoek mogen komen.
 2. Dagbesteding en school
  In principe zijn alle scholen dicht. Echter is er (naast een aantal andere uitzonderingen) een uitzondering voor leerlingen in het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen mogen open blijven. Dit staat op rijksoverheid.nl. In alle vormen van onderwijs mogen uitzonderingen gemaakt worden voor kwetsbare kinderen. Als er behoefte is aan ondersteuning neem dan contact op met de school. Dagbesteding, dagbehandeling en dagopvang die vallen onder de WMO, jeugdwet of WLZ mogen gewoon doorgaan. Ook het vervoer daarnaartoe kan doorgaan zoals voor de lockdown.
 3. Op bezoek als je kind niet thuis woont 
  Kinderen, jongeren en volwassenen die in een instelling of pleeggezin wonen mogen bezoek ontvangen. Maximaal 2 bezoekers per dag tenzij er door de instelling andere regels zijn afgesproken, dan gelden deze regels. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat er een coronauitbraak in de instelling is of omdat de besmettingsgraad in de regio hoog is. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend in het aantal bezoekers.

Kans op besmetting en ziek worden

We merken dat er globaal drie belangrijke aspecten zijn rondom de kans op besmetting en de gevolgen van besmetting bij kinderen met onderliggende medische problematiek.
Over het algemeen geldt voor alle kinderen: hoe jonger het kind, hoe minder groot de rol is in de verspreiding van het virus.

 • Een kind met onderliggende medische problemen kan net als andere kinderen besmet raken met het coronavirus. Er is geen bewijs dat dit vaker of minder vaak voorkomt dan bij andere kinderen.
 • Als een kind met onderliggende medische problemen besmet raakt met het coronavirus is de verwachting dat dit zich vergelijkbaar ontwikkelt als bij een regulier verkoudheidsvirus. Dus als je kind normaalgesproken een paar dagen flink snottert als het verkouden is, zal dat bij het coronavirus vergelijkbaar zijn.

Het is begrijpelijk dat nieuws over het coronavirus, zoals de Britse variant, je ongerust kan maken. Naar deze variant wordt nu veel onderzoek gedaan. Bespreek jouw zorgen met de school of dagbesteding van je kind. Het is belangrijk dat je samen zoekt naar een passende oplossing waar alle betrokkenen vertrouwen in hebben. Voor de ontwikkeling van je kind is het namelijk goed om wel naar school of dagbesteding te kunnen.

We horen dat ouders het spannend vinden om een kind met een onderliggende medische aandoening naar dagopvang of behandelcentrum te laten gaan. Dat is goed te begrijpen. Er zijn ouders die hun kind liever thuis houden. En ook broers en zussen van het kind met de onderliggende medische problemen thuis willen houden. We begrijpen het gevoel je kind te willen beschermen door contacten te beperken. Mocht er twijfel zijn of jouw kind naar de opvang kan, dan is het goed om met de behandelend arts te overleggen.

Vanuit dagopvang of behandelcentrum kan het zijn dat nadrukkelijk gevraagd wordt om je kind te laten komen. Misschien vind je het als ouder dan spannend om je kind te laten gaan. Het is belangrijk om in gesprek te blijven met de begeleiders in de opvang of de behandelaren van het behandelcentrum. Jullie hebben allemaal hetzelfde belang voor ogen en dat is dat het goed gaat met je kind.
Als het moeilijk is om in gesprek te blijven kun je kijken of er een onafhankelijk iemand samen met jullie in gesprek kan, bijvoorbeeld de huisarts of een wijkteammedewerker. Probeer te luisteren naar elkaars argumenten, zonder elkaar direct te willen overtuigen van elkaars ongelijk. Probeer vragen te stellen. Wat wil die ander eigenlijk bereiken?

Testbeleid

Bij het NJi hebben we alle informatie over het testbeleid verzameld op de pagina Vragen over het testbeleid. Voor zorgverleners buiten het ziekenhuis heeft het RIVM een speciale pagina.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Mantelzorgers hebben veel vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij hebben de vuistregels op een rij gezet.

Bezoek en logeren bij een 24-uursvoorziening

Kinderen die in een 24-uursvoorziening of pleeggezin wonen, mogen bezoek ontvangen, op bezoek gaan, logeren in een woonvoorziening of vanuit een woonvoorziening logeren bij ouders. Dit alles als er geen klachten zijn bij je kind, zijn of haar huisgenoten of in je eigen gezin. Overleg vooraf met je kind en de begeleiders wat haalbaar en verstandig is. Denk hierbij ook aan eventuele kwetsbare gezondheid van gezinsleden. Maak duidelijke afspraken, het blijft maatwerk.

Organisaties hanteren hierbij regels die zijn afgeleid van de maatregelen van het kabinet. Aangezien de maatregelen soms tijdelijk veranderen, kunnen de regels in de woongroepen ook (tijdelijk) veranderen. Dit vraagt van iedereen flexibiliteit, begrip en inspanning om het bezoek en logeren veilig te laten verlopen.

Contact met anderen

De situatie waarin je zit is bijzonder en daardoor past de algemene informatie niet altijd bij de vragen die je hebt. Daarnaast is op sommige vragen nog geen antwoord. Ook zijn de geboden oplossingen niet altijd toereikend. Het kan dan helpend zijn om andere ouders te spreken die hierbij kunnen ondersteunen. Philadelphia heeft een platform waar alle ouders en verwanten (ook als je geen cliënt bent bij Philadelphia) gebruik van kunnen maken. Er zijn ook andere organisaties die een luisterend oor biedenMEE is een organisatie die ondersteuning kan bieden in deze situatie.

Daarnaast is er de mogelijkheid om via cliëntorganisaties bij de juiste hulp en ondersteuning terecht te komen:

 • Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij hebben een meldpunt voor problemen. Het meldpunt geeft informatie of verwijst je door.
 • Wij zijn Mind biedt diverse vormen van steun in coronatijd.
 • PerSaldo biedt meer informatie over Pgb en corona

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies