Leven en werken met het coronavirus

Informatie voor ouders van een kind met een chronische ziekte of beperking

Laatste actualisatie: 16 oktober 2020

Het coronavirus zal voorlopig nog ons leven en werk beïnvloeden. De algemene basisregels blijven daarom gelden. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de gezondheidsrisico's van het virus maar ook naar de gevolgen van maatregelen voor ieders welzijn. Omdat nieuwe maatregelen niet ten koste mogen gaan van kinderen en jongeren, is het belangrijk om samen een balans te zoeken. Lees meer.

Ouders met een kind met een chronische ziekte of beperking hebben soms nog specifiek vragen. Hieronder een aantal veel gestelde vragen.

Kans op besmetting en ziek worden

We merken dat er globaal drie belangrijke aspecten zijn rondom de kans op besmetting en de gevolgen van besmetting bij kinderen met onderliggende medische problematiek.
Over het algemeen geldt voor alle kinderen: hoe jonger het kind, hoe minder groot de rol is in de verspreiding van het virus.

  • Een kind met onderliggende medische problemen kan net als andere kinderen besmet raken met het coronavirus. Er is geen bewijs dat dit vaker of minder vaak voorkomt dan bij andere kinderen.
  • Als een kind met onderliggende medische problemen besmet raakt met het coronavirus is de verwachting dat dit zich vergelijkbaar ontwikkelt als bij een regulier verkoudheidsvirus. Dus als je kind normaalgesproken een paar dagen flink snottert als het verkouden is, zal dat bij het coronavirus vergelijkbaar zijn.
  • Kinderen spelen nauwelijks een rol in de verspreiding van het virus. De meeste besmetting lijkt plaats te vinden tussen volwassenen onderling of van volwassene naar kind. Besmetting onder kinderen of van kind naar volwassene is zeldzaam.

We horen dat ouders het spannend vinden om een kind met een onderliggende medische aandoening weer naar school te laten gaan. Dat is goed te begrijpen. Er zijn ouders die hun kind liever nog thuis houden. En ook broers en zussen van het kind met de onderliggende medische problemen thuis willen houden. We begrijpen het gevoel je kind te willen beschermen door contacten te beperken. Tegelijkertijd is er geen medische reden voor. Voor de ontwikkeling van het kind en de broers en zussen is het belangrijk om naar school te gaan. Op school leert het kind omgaan met anderen, samenwerken, problemen oplossen en meer en andere taal dan thuis.
Mocht er toch twijfel zijn of jouw kind naar school kan, dan is het goed om met de behandelend arts te overleggen.

Vanuit school, dagopvang of behandelcentrum kan het zijn dat nadrukkelijk gevraagd wordt om je kind weer te laten komen. Misschien vind je het als ouder dan spannend om je kind te laten gaan. Het is belangrijk om in gesprek te blijven met de leerkrachten van school, de begeleiders in de opvang of de behandelaren van het behandelcentrum. Jullie hebben allemaal hetzelfde belang voor ogen en dat is dat het goed gaat met je kind.
Als het moeilijk is om in gesprek te blijven kun je kijken of er een onafhankelijk iemand samen met jullie in gesprek kan, bijvoorbeeld de schoolarts, de huisarts of een wijkteammedewerker. Probeer te luisteren naar elkaars argumenten, zonder elkaar direct te willen overtuigen van elkaars ongelijk. Probeer vragen te stellen. Wat wil die ander eigenlijk bereiken?

Het kan ook zo zijn dat je als ouders met een arts hebt afgesproken dat je kind nu nog niet naar school gaat, maar dat de school het nodig vindt om het kind wel naar school te laten gaan. Ook hier is de verleiding natuurlijk groot om elkaar te gaan overtuigen. En ook hier geldt dat je ervan uit kan gaan dat het gezamenlijk belang is dat het goed gaat met je kind. Wat zijn de zorgen van school, welke oplossingen kunnen jullie samen bedenken om die zorgen weg te nemen? Maak samen duidelijke afspraken en spreek af wanneer je weer contact hebt met elkaar. Spreek ook af bij welke omstandigheden je eerder contact zoekt met elkaar. Lukt het niet om er samen uit te komen, kijk dan of een onafhankelijk iemand kan bemiddelen.

De PO-raad, een organisatie voor leerkrachten, ontwikkelde voor leerkrachten én ouders  een brochure over dit onderwerp.

Vervoer naar school en dagopvang

Voor het geplande, gereserveerde vervoer van kinderen en jongeren geldt dat met volle taxi's en busjes gereden mag worden. De gezondheidscheck vormt de basis voor het vervoeren van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen met hetzelfde busje als voorheen en er gelden dezelfde regels als voor de coronamaatregelen. Vanuit het kabinet is het dringend advies aan iedereen van 13 jaar en ouder om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. In het vervoersprotocol is geen verplichting tot het dragen van een mondkapje opgenomen. Dit vraagt dus afstemming met en overweging van de betrokkenen: jongere, ouders en chauffeur. De kinderen en jongeren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

In het leerlingenvervoer voor het voortgezet onderwijs proberen chauffeur en leerlingen zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. De chauffeur kan dan een chirurgisch mondmasker dragen. Als begeleiding nodig is tijdens de busrit, kan dit onder de voorwaarde dat begeleider en chauffeur voldoende afstand tot elkaar houden en dat de begeleider geen klachten heeft en een niet-medisch mondkapje draagt.

Voor kinderen die van hand in hand of dragend moeten worden overgedragen is het van belang dat jij als ouder of de begeleider tijdens de overdracht een niet-medisch mondkapje draagt en de chauffeur een chirurgisch mondkapje. De anderhalvemeterregel mag tijdelijk worden losgelaten als iemand hulpbehoevend is. De chauffeur kan het vervoer op de reguliere manier uitvoeren. Dit betekent dat hij alle benodigde handelingen kan doen, zoals gordel vastmaken of rolstoel vastzetten.
Lees voor meer informatie het volledige vervoersprotocol.

Testbeleid

Bij het NJi hebben we alle informatie over het testbeleid verzameld op de pagina Vragen over het testbeleid. Voor zorgverleners buiten het ziekenhuis heeft het RIVM een speciale pagina.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Mantelzorgers hebben veel vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij hebben de vuistregels op een rij gezet.

Bezoek en logeren bij een 24-uursvoorziening

Kinderen die in een 24-uursvoorziening of pleeggezin wonen, mogen bezoek ontvangen, op bezoek gaan, logeren in een woonvoorziening of vanuit een woonvoorziening logeren bij ouders. Dit alles als er geen klachten zijn bij je kind, zijn of haar huisgenoten of in je eigen gezin. Overleg vooraf met je kind en de begeleiders wat haalbaar en verstandig is. Denk hierbij ook aan eventuele kwetsbare gezondheid van gezinsleden. Maak duidelijke afspraken, het blijft maatwerk.

Organisaties hanteren hierbij regels die zijn afgeleid van de maatregelen van het kabinet. In woongroepen waar meerdere kinderen wonen kan het lastig zijn om bezoek tegelijkertijd te ontvangen en dan ook de anderhalvemetermaatregel in acht te nemen. Dit vraagt van iedereen begrip en inspanning om het zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Contact met anderen

De situatie waarin je zit is bijzonder en daardoor past de algemene informatie niet altijd bij de vragen die je hebt. Daarnaast is op sommige vragen nog geen antwoord. Ook zijn de geboden oplossingen niet altijd toereikend. Het kan dan helpend zijn om andere ouders te spreken die hierbij kunnen ondersteunen. Philadelphia heeft een platform waar alle ouders en verwanten (ook als je geen cliënt bent bij Philadelphia) gebruik van kunnen maken. Er zijn ook andere organisaties die een luisterend oor biedenMEE is een organisatie die ondersteuning kan bieden in deze situatie.

Daarnaast is er de mogelijkheid om via cliëntorganisaties bij de juiste hulp en ondersteuning terecht te komen:

  • Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij hebben een meldpunt voor problemen. Het meldpunt geeft informatie of verwijst je door.
  • Wij zijn Mind biedt diverse vormen van steun in coronatijd.
  • PerSaldo biedt meer informatie over Pgb en corona

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies