Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Pleegzorg en het coronavirus

Informatie voor ouders, pleegouders en gezinshuisouders- laatste actualisatie: 3 april 2020

Het is voor een kind te allen tijde belangrijk om contact met ouders of andere voor hem of haar belangrijke personen te hebben. Pleegkinderen en kinderen in een gezinshuis houden recht op omgang met hun ouders en eventuele anderen. Wat is er op dit moment, in deze situatie mogelijk, het meest prettig en wenselijk voor alle betrokkenen?

Mijn kind woont in een pleeggezin

Kan ik bij mijn kind op bezoek?

Contact tussen ouders en kinderen is belangrijk. Bezoek kan in principe doorgaan als geen van de betrokkenen klachten heeft. Onder klachten verstaan we verkoudheid, keelpijn, niezen, kuchen, hoesten, benauwdheid en/of verhoging of koorts. Bespreek alles goed met pleegouders, de betrokken gezinsvoogd of pleegzorgbegeleider en andere betrokkenen.

Het kan voorkomen dat de andere kinderen in een pleeggezin tot de ‘kwetsbare groep' behoren. In dat geval is het misschien beter als je buiten met elkaar afspreekt. Als je kind, jijzelf en jullie huisgenoten geen klachten hebben, volg je alle regels die nu normaal zijn. Denk aan: handen wassen en minstens anderhalve meter afstand houden.

Ziek, wat dan?

Ben jij ziek (niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of verhoging of koorts) of is je kind of een huisgenoot van een van jullie beiden ziek? Dan is bezoek in principe niet mogelijk. Houd op een andere manier contact, bijvoorbeeld via WhatsApp of videobellen.

Soms kan het voor het welzijn van jouw kind essentieel zijn om elkaar toch face-to-face te ontmoeten, ook al hoest of niest een betrokkene of heeft hij keelpijn. Dit besluit wordt samen met de pleegzorgbegeleider/gezinsvoogd genomen en vervolgens goed voorbereid.

Weekendpleeggezin

Voor weekendpleeggezinnen gelden dezelfde adviezen als voor pleeggezinnen.

Mijn kind woont in een gezinshuis

Kan ik bij mijn kind op bezoek?

Voor een gezinshuis waar vier of minder professionals werken die daar niet wonen, gelden dezelfde adviezen als voor een pleeggezin.

Werken er in een gezinshuis meer dan vier professionals die daar niet wonen, dan gelden dezelfde regels als voor een residentiële instelling

Ik ben een pleegouder of gezinshuisouder

De maatregelen tegen het coronavirus bepalen momenteel ons dagelijks leven: bijna iedereen is thuis. Dat kan onwennig zijn en ook zorgen voor extra spanningen. Lees meer op de pagina Tips in het omgaan met de nieuwe thuissituatie.

Bezoek en omgang

Pleegkinderen of kinderen die in een gezinshuis wonen, houden het recht op omgang met hun ouders en eventuele anderen. Regelmatig zal het face-to-facecontact tussen kind en ouder nu niet kunnen doorgaan vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Het blijft voor een kind te allen tijde belangrijk om contact met zijn ouders te hebben. Bespreek met de betrokken professionals/begeleiders wat op dit moment in deze situatie mogelijk is en het meest prettig en wenselijk voor alle betrokkenen. Is het bijvoorbeeld niet mogelijk elkaar binnen te ontmoeten, maar kan dat wel buiten de deur? Leg alle tijdelijke aanpassingen en veranderingen duidelijk uit aan de kinderen. 

Alternatieven voor bezoek en omgang

Voor meer informatie over de afweging of bezoek wel of niet mogelijk is, bekijk de pagina Omgang en bezoek in speciale situaties.

Handige links

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies