Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Opvang kinderen van ouders in cruciale beroepen

Laatste actualisatie: 23 maart 2020

Het uitgangspunt is dat kinderen niet naar de opvang of school gaan, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mensen die in cruciale beroepen werken, moeten door kunnen werken. Daarvoor is noodopvang geregeld.

Actuele informatie over opvang en cruciale beroepen vind je op de site van de Rijksoverheid.
Bekijk ook de poster Noodopvang voor kinderen van ouders of verzorgers in cruciale beroepsgroepen

Wanneer kun je gebruik maken van noodopvang?

  • Tweeoudergezin, beiden cruciaal beroep: Als beide ouders in een gezin een cruciaal beroep uitoefenen, kunnen zij gebruik maken van noodopvang.
  • Eenoudergezin, cruciaal beroep: Als er sprake is van een eenoudergezin en deze ouder voert een cruciaal beroep uit, dan kan deze ouder gebruik maken van noodopvang.
  • Tweeoudergezin, één cruciaal beroep: Als één van de twee ouders in een gezin een cruciaal beroep uitvoert, is het uitgangspunt dat de andere ouder zorgt draagt voor opvang. Als dat niet lukt, kan een beroep worden gedaan op de noodopvang. Ouders wordt gevraagd om hier terughoudend mee om te gaan, om de opvanglocaties niet over te belasten.
  • Beroep dat ondersteunend is aan cruciaal beroep: Bij beroepen die ondersteunend zijn aan cruciale beroepen, gelden dezelfde richtlijnen als voor cruciale beroepen.

Beroep doen op noodopvang

Ouders die gebruik willen maken van noodopvang, kunnen dit aangeven bij de opvanglocatie zoals de school en kinderopvang. Ook als ouders normaal geen gebruik maken van opvang, kunnen zij hier nu wel gebruik van maken. De opvang is gratis. Zij kunnen zich melden via de website van hun gemeente.

Geen noodopvang bij ziekteverschijnselen kind

Als kinderen ziekteverschijnselen vertonen, kunnen ouders géén gebruik maken van noodopvang. Ook niet als zij een cruciaal beroep uitoefenen. 

Tips als opvang regelen niet lukt

In de praktijk worstelen veel ouders met de opvang van hun kinderen. Zij proberen opvang van kinderen onderling te verdelen en ook te blijven werken al dan niet in een cruciaal beroep. Dit vraagt veel van de meeste gezinnen en soms lukt het niet om het goed op te vangen.

Tips en adviezen:

  • Kinderen onderbrengen bij opa’s en oma’s wordt afgeraden.
  • Wisselende opvang bij buren, familie of netwerk wordt afgeraden.
  • Gezamenlijke opvang regelen met één ander gezin kan een oplossing bieden. Hierbij is het van belang om het aantal contacten te beperken  en de algemene richtlijnen voor hygiëne en fysieke afstand in acht te nemen.
  • Gezamenlijk buiten spelen – fietsen, wandelen, met inachtneming van hygiëne en fysieke afstand – kan ook uitkomst bieden voor vaste periodes op de dag.

Zie ook de Tien tips in het omgaan met de 'nieuwe' thuissituatie.

Goed overleg tussen ouders, opvanglocaties en werkgever

Elke situatie is anders. De lijst met cruciale beroepen is niet alomvattend en soms vraagt de situatie in het werk of in het gezin om maatwerk. Hierbij is goed overleg tussen ouders, opvang en werkgever cruciaal.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies