Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Omgangsregeling gescheiden ouders

Informatie voor ouders- laatste actualisatie: 3 april 2020

Kinderen van gescheiden ouders hebben recht op omgang met beide ouders. Het niet doorgaan van de omgang kan veel stress opleveren voor het kind. Daarom is het belangrijk om de mogelijkheden goed te bekijken. Wat is er op dit moment mogelijk? Wat is het meest prettig en wenselijk voor jullie kinderen? Leg alle tijdelijke aanpassingen en veranderingen duidelijk uit en gebruik hierbij dezelfde termen. Overleg samen hoe jullie het contact met de kinderen allebei zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Bepaal of de gebruikelijke omgangsregeling gewoon door kan gaan of dat er een aanpassing nodig is.

Flexibel blijven

Probeer open te staan voor de noodzaak om af te wijken van de vaste afspraken. Het is belangrijk om met de andere ouder te praten vanuit het belang van het kind. Niet vanuit het recht van jou als ouder om jouw kind te zien of thuis te houden. Als ouder moet je door de coronacrisis soms accepteren dat het contact met je kind nu een andere vorm heeft. Het is natuurlijk lastig om ‘gemiste’ tijd later in te halen. Eis dat niet van elkaar. Dit is een overmachtsituatie waar je samen in het belang van je kind het beste van moet proberen te maken.

Kan de omgangsregeling doorgaan?

Bij scheiding kan de omgangsregeling op verschillende manieren vastgelegd zijn.

Ouderschapsplan

Ouders kunnen in onderling overleg bepalen hoe de omgangsregeling in deze periode doorgaat. Zij houden zich daarbij aan de algemeen geldende adviezen en de richtlijnen van het RIVM.

Het is aan te bevelen het aantal verplaatsingen te beperken. Dus wissel liever elke week af dan om de paar dagen. Dit helpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Door de rechter opgelegd

De omgangsregeling blijft van toepassing zoals deze is opgelegd. Wel kan bijvoorbeeld de gezinsvoogd aan beide ouders vragen in te stemmen om de omgangsregeling op een andere manier uit te voeren. In plaats van bezoek kan er bijvoorbeeld contact zijn via videobellen. De gezinsvoogd hoeft voor dit besluit geen verzoek in te dienen bij de rechtbank.

Omgangsregeling bij ziekte

De omgang kan sowieso niet doorgaan als een of meer van de betrokkenen ziek zijn. Met ziek zijn bedoelen we: als je verkouden bent, keelpijn hebt, niest, kucht, hoest, benauwd bent, en/of verhoging of koorts hebt. Onder betrokkenen verstaan we: het kind, een ouder of een andere huisgenoot.

Hoest of niest een betrokkene of heeft hij keelpijn, maar minder dan 38 graden koorts? Dan kan de omgang, na een zorgvuldige afweging en goede voorbereiding, doorgaan als deze op dat moment van groot belang voor het kind is. Dit is maatwerk.

Gaat de begeleide omgang door?

De gecertificeerde instellingen spannen zich in om de kinderen die hun ouder(s) doorgaans onder begeleiding zien, op een andere manier met hen in contact te brengen. Het beleid van veel instellingen is dat het begeleide contact de komende weken doorgaat via beeldbellen, de telefoon of andere communicatiemiddelen.

In sommige gevallen is het voor het kind noodzakelijk dat er toch fysiek of face-to facecontact is. 

Fysiek contact

Onder fysiek contact verstaan we alle contact in levenden lijve met een persoon die zich op minder dan anderhalve meter afstand bevindt. Daaronder valt ook het aanraken van een persoon, bijvoorbeeld tijdens het verzorgen, kalmeren of troosten.

Face-to-facecontact

Ook het praten met een persoon op minder dan anderhalve meter zien we als fysiek contact.Face-to-facecontact is contact in levenden lijve met een persoon die zich op meer dan anderhalve meter afstand bevindt.

Fysiek contact of face-to-facecontact is alleen mogelijk als geen van de betrokkenen ziek is. Met ziek zijn bedoelen we: als je verkouden bent, keelpijn hebt, niest, kucht, hoest, benauwd bent, en/of verhoging of koorts hebt. Onder betrokkenen verstaan we: het kind, een ouder of een andere huisgenoot.

Andere manieren voor de omgang

Als je niet naar je kinderen toe kunt of zij naar jou, zorg dan dat je wel regelmatig contact houdt. Dit kun je doen door bijvoorbeeld extra video-belmomenten. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld WhatsApp, Skype, FaceTime en Zoom.

  • Een paar keer per dag even kletsen 
  • Spelletjes doen 
  • Boekjes voorlezen of liedjes zingen 
  • Helpen met het huiswerk 
  • Samen televisie of een film kijken 

Ouder stopt de omgang

Soms stopt een ouder de omgang, zonder overleg met de andere ouder. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld:

  • Angst voor de risico’s van het coronavirus 
  • Geen mogelijkheid om naar de andere ouder te reizen 
  • Eén van de ouders zag de omgangsregeling toch al niet zitten. De ouder grijpt deze situatie aan om de omgang te stoppen. 

In al deze situaties is het belangrijk om met de andere ouder te praten vanuit het belang van het kind. Niet vanuit het recht van jou als ouder om jouw kind te zien of thuis te houden.

Je komt er niet uit met elkaar

Lukt het niet om samen afspraken te maken over de omgang tijdens de coronacrisis? Misschien kan een familielid of bekende jullie helpen. Wanneer ook dit niet helpt, probeer dan de rust te bewaren. Laat de situatie voor nu even zoals hij is. Je kunt natuurlijk ook hulp inschakelen van het wijkteam. 

Is er sprake van een ondertoezichtstelling? Bespreek dan een aanpassing van de bezoekregeling altijd eerst met de gezinsvoogd.  

Handige links

Aanbod hulp

Gesprekken met maatschappelijk deskundigen

Ouders en professionals met vragen kunnen via Zoom in gesprek gaan met het Kenniscentrum Kind en Scheiding. Deze gesprekken worden gevoerd met de maatschappelijk deskundigen. Ook kan er een advocaat, mediator, psycholoog of stiefcoach aansluiten.

Onlinetraining voor gescheiden ouders

Villa Pinedo biedt tot 6 april een gratis onlinetraining voor gescheiden ouders aan. Normaal betalen ouders hier 97 euro voor. De training bestaat uit zes modules: Het Gesprek, Veranderingen, Communicatie, Loyaliteit, Nieuwe Partners en Rechten. Ouders kunnen deze training thuis volgen op hun eigen tempo.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies