Leven en werken met het coronavirus

Vijf tips voor thuisonderwijs

Laatste actualisatie: 10 maart 2021

Basisscholen zijn open. En middelbare scholen en het mbo gedeeltelijk. Hierdoor kan het zijn dat kinderen soms nog thuis onderwijs volgen. Het geven en krijgen van thuisonderwijs vraagt tijd en aandacht van ouders en kinderen. Onderstaande tips kunnen je hierbij helpen.

Tip 1. Houd het haalbaar

Thuis leren gaat het beste als het ook leuk is. Dit helpt kinderen, jongeren en jou als ouder. Maar hoe houd je het leuk? Dit doe je door het ontspannen te houden en de druk niet te hoog op te voeren.

Verminder stress

Na de eerste lockdown weten we dat de combinatie thuiswerken en het geven van thuisonderwijs ingewikkeld is. Realiseer je dat dit in alle huishoudens op dit moment zo is. Het is fijn als je binnen het gezin een goed ritme met elkaar vindt en bewegen, spelen en ontspannen kunt afwisselen met werken. Wanneer spanningen, irritaties of stress hoog oplopen, verplicht je dan niet het programma volledig uit te voeren zoals gepland. Zoek naar een manier om weer ontspanning en plezier te ervaren.

Ouder of docent?

De relatie tussen ouder en kind – als leerkracht en leerling – kan spanning opleveren. Wees je bewust van de veranderde relatie. Als ouder ben je in de meeste gevallen niet getraind als thuisonderwijzer én moet je dit combineren met werk of de zorg voor andere kinderen of familieleden. Het is goed te beseffen dat kinderen op school niet de gehele dag een volwassene aan hun zijde hebben. Juist daar worden ze uitgedaagd dingen zelfstandig op te lossen en zelf aan een taak te werken. Afhankelijk van hun leeftijd hebben kinderen dus niet de hele tijd de aandacht van jou als ouder nodig. Spreek voor een taak bijvoorbeeld een tijd af dat ze jou even niet mogen storen. Als het een dag niet lukt, dan lukt het niet. Zoek dan samen ontspanning in andere activiteiten. Je blijft op de eerste plaats ouder.

Zie ook de pagina’s:

Tip 2. Wissel werken en bewegen af

Blijf in beweging

Voor alle kinderen is het belangrijk om gedurende de dag te bewegen. Sommige kinderen hebben extra veel behoefte aan beweging en sport. Het is goed om beweging te stimuleren.

Buiten sporten en bewegen is voor kinderen gelukkig mogelijk, bijvoorbeeld op pleintjes, in parken en op de sportvereniging.

Kijk voor meer informatie op de pagina's over gezond blijven en vrije tijd en sport

Ook voor kinderen die geen lid zijn van een sportclub zijn er via de gemeente mogelijkheden om te gaan sporten.

Vast ritme

Een vast ritme helpt om het leuk te houden voor iedereen. Je kunt schoolwerk over de dag verdelen en afwisselen met ontspanning, eet- of drinkmomenten en buiten spelen. Hanteer het schema niet te strak. Wanneer kinderen afdwalen, onrustig worden of juist hangerig, kan het goed zijn om even een andere activiteit te gaan doen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Structuur en dagschema's.

Ook middelbare scholieren hebben baat bij een vast ritme. Helemaal als de schoolweek bestaat uit contactmomenten én online lessen, zoals nu binnen het praktijkonderwijs en voor examenleerlingen.

Meer schermtijd

Veel thuisonderwijs vindt digitaal plaats. Als kinderen thuisonderwijs krijgen en meer thuis zijn dan gebruikelijk, is er meer tijd voor digitale afleiding. Bij veel gezinnen is de schermtijd daarom toegenomen. Tips en advies over schermtijd vind je op:

Tip 3. Een goede (thuis)werkplek en geschikt lesmateriaal

Een goede (thuis)werkplek blijkt een belangrijke factor voor leerlingen om gemotiveerd met hun schoolwerk bezig te blijven. Voor zover de ruimte dat toelaat, is het dus van waarde om een plek te maken waar kinderen zich rustig kunnen concentreren. Dit kan bijvoorbeeld in hun eigen kamer aan een goed bureau met een stoel of aan de keukentafel.

Maak de tafel vrij voor schoolwerkzaamheden en laat het materiaal opruimen als het werk af is. Je kunt er samen met je kind over praten door bijvoorbeeld te vragen: 'Is je thuisleerplek voldoende en lukt het je om je te concentreren?' (bron: VO-academie).

Lesmateriaal van school en daarbuiten

Er is inmiddels veel digitaal lesmateriaal beschikbaar. Docenten in het basis- en voortgezet onderwijs geven opdrachten meestal online. Het werk dat kinderen moeten maken staat voor ze klaar. De docent kan zien hoe en wanneer het werk gemaakt is. Dat geeft steun en structuur.

Docenten letten er uiteraard op dat het materiaal goed aansluit bij het niveau van het kind. Als je lesmateriaal van buiten school gebruikt, is het belangrijk om hier ook alert op te zijn. Docenten kunnen hierbij tips geven.

Tips voor digitaal lesgeven en digitaal lesmateriaal

  • Op de website van Les op afstand vind je goede adviezen om online lessen vorm te geven. 
  • Overleg met de school als er thuis geen device aanwezig is, zoals een laptop of een tablet.  

Thuisonderwijs aan kinderen met extra ondersteuningsbehoeften

Op de website Passend Onderwijs Thuis staan tips, tools en informatie over thuisonderwijs aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Thema’s zijn bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, autisme en dyslexie. De informatie is bedoeld voor ouders, professionals en kinderen zelf. Daarnaast is er de mogelijkheid om specialisten te benaderen voor hulp en advies. Er is er ook een platform voor het delen van kennis en ervaring.

Digitaal materiaal ter ontspanning

Tip 4. Praat met anderen over hoe het gaat

Zorg dat er voor iedereen ruimte is om te vertellen hoe het gaat, en om vragen te stellen. Iedereen doet z’n best en probeert zo goed mogelijk de maatregelen te volgen. Wennen aan veranderingen gaat soms goed en soms ook niet. Het helpt om deze ervaringen met elkaar en met anderen te delen. Vertel wat je zelf doet als het even niet goed gaat. Dat kan anderen helpen. Dit is onderling thuis belangrijk, maar ook in het contact met school en met hulpverleners, als die er zijn.

Het is voor kinderen fijn om na afloop van een paar uur werken even na te praten. Vraag bijvoorbeeld wat ze hebben geleerd. Niet om hen te controleren, maar om te laten zien dat je het schoolwerk serieus neemt en het samen goed af te sluiten.

Tip 5. Organiseer op tijd hulp

Als het geven of ontvangen van thuisonderwijs niet goed gaat, is het belangrijk om hulp in te schakelen. Soms lukt onderwijs op afstand niet goed, omdat er thuis spanningen zijn, of omdat er geen middelen zijn, zoals een computer of internet. Je kunt hiervoor terecht bij de school. Zij kunnen meedenken over oplossingen. Lees ook wat je kunt doen om spanningen te voorkomen en wat je kunt doen als ze (te) hoog oplopen.

Het kan soms ingewikkeld zijn om de activiteiten in de week te organiseren. Bijvoorbeeld omdat jongere kinderen in het gezin wel naar school gaan en oudere kinderen niet. Neem contact op met de docent of iemand anders van school als dit moeilijkheden oplevert.

Noot: In coronatijd lezen en horen we veel over thuisonderwijs. Door scholen wordt gesproken over afstandsonderwijs en het geven van les op afstand. Door en voor ouders wordt gesproken over thuisonderwijs en daarmee wordt bedoeld: de ondersteuning door ouders thuis bij het afstandsonderwijs van de kinderen.

Meer informatie

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies