Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Vijf tips voor thuisonderwijs

Laatste actualisatie: 26 juni 2020

In de afgelopen periode hebben alle kinderen in Nederland thuisonderwijs gekregen omdat de scholen dicht waren. De basisscholen zijn weer geheel open en de voortgezet onderwijsscholen gedeeltelijk. Ondanks dat de scholen weer open zijn, blijft thuisonderwijs soms nog gedeeltelijk nodig. Onderstaande tips kunnen je helpen om dit goed te blijven regelen.

Tip 1. Houd het haalbaar

Thuis leren moet vooral ook leuk zijn, zodat het vol te houden is voor de kinderen en jongeren zelf, maar vooral ook voor jou als ouder. Dit doe je door het ontspannen te houden en de druk niet te hoog op te voeren. 

Lees ook: Corona, thuisblijven en school. Wat kan je doen?

Vast ritme

Een vast ritme helpt om het leuk te houden voor iedereen. Je kunt schoolwerk over de dag verdelen en afwisselen met ontspanning, eet- of drinkmomenten en buiten spelen. Hanteer het schema niet te strak. Wanneer kinderen afdwalen, onrustig worden of juist hangerig, kan het goed zijn om even een andere activiteit te gaan doen.

Ook middelbare scholieren hebben baat bij een vast ritme, helemaal nu de schoolweek bestaat uit contact momenten op school en online lessen.

Meer schermtijd

Veel thuisonderwijs vindt digitaal plaats. Kinderen zijn meer thuis dan gebruikelijk, waardoor er meer tijd is voor digitale afleiding. Bij veel gezinnen neemt de schermtijd daarom toe. Tips en advies over schermtijd vind je op de volgende websites:

Ouder of docent?

De relatie tussen ouder en kind – als leerkracht en leerling – kan spanning opleveren. Wees je bewust van de veranderde relatie. Als ouder ben je in de meeste gevallen niet getraind als thuisonderwijzer én moet je dit combineren met werk of de zorg voor andere kinderen of familieleden. Als het een dag niet lukt, dan lukt het niet. Zoek dan samen ontspanning in andere activiteiten. Je blijft op de eerste plaats ouder. Lees ook dit artikel: Hoe je voorkomt dat thuisonderwijs een bron van stress wordt

Tip  2. Wissel werken en bewegen af

Voor alle kinderen is het belangrijk om gedurende de dag te bewegen. Sommige kinderen hebben extra veel behoefte aan beweging en sport. Het is goed om beweging te stimuleren.

Gelukkig zijn de sportclubs, waar binnen of buiten gesport kan worden, weer open en ook op pleintjes is sporten en spelen toegestaan. Per leeftijd gelden hiervoor verschillende maatregelen:

  • Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen weer binnen en buiten sporten. Hierbij hoeven ze onderling geen rekening te houden met anderhalve meter afstand. De afstandsmaatregel geldt wel tussen jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen, zoals bijvoorbeeld de sportcoach of trainer.
  • Ook volwassenen mogen weer sporten met elkaar. Voor deze groep geldt dat ze voor en na het spel wel anderhalve meter afstand moeten houden.

Kijk voor meer informatie op de pagina over gezond blijven.

Dit betekent dat er voor vrijwel alle kinderen weer ritme komt in hun wekelijkse (sport)activiteiten. Ook voor kinderen die geen lid zijn van een sportclub zijn er via de gemeente mogelijkheden om weer te gaan sporten.

Ook zijn er voor kinderen en jongeren allerlei fitness-filmpjes op YouTube te vinden. In tien minuten bieden deze filmpjes al een kleine work-out. Een stuk hardlopen of fietsen is natuurlijk ook een optie.

Online lokale initiatieven voor gym thuis

Tip 3. Gebruik lesmateriaal van school en daarbuiten

Er is inmiddels veel digitaal lesmateriaal beschikbaar. Docenten in het basis- en voortgezet onderwijs geven opdrachten meestal online. Het werk dat kinderen moeten maken staat voor ze klaar. De docent kan zien hoe en wanneer het werk gemaakt is. Dat geeft steun en structuur.

Docenten letten er uiteraard op dat het materiaal goed aansluit bij het niveau van het kind. Als je lesmateriaal van buiten school gebruikt, is het belangrijk om hier ook alert op te zijn. Docenten kunnen hierbij tips geven.

Tips voor digitaal lesgeven en digitaal lesmateriaal

Thuisonderwijs aan kinderen met extra ondersteuningsbehoeften

Op de website Passend Onderwijs Thuis staan tips, tools en informatie over thuisonderwijs aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Thema’s zijn bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, autisme en dyslexie. De informatie is bedoeld voor ouders, professionals en kinderen zelf. Daarnaast is er de mogelijkheid om specialisten te benaderen voor hulp en advies. Er is er ook een platform voor het delen van kennis en ervaring.

Digitaal materiaal ter ontspanning

Tip 4. Praat met anderen over hoe het gaat

Zorg dat er voor iedereen ruimte is om te vertellen hoe het gaat, en om vragen te stellen. Iedereen doet z’n best en probeert zo goed mogelijk de maatregelen te volgen. Dat de scholen weer open zijn, verandert ook het dagritme. Wennen aan veranderingen gaat soms goed en soms ook niet. Het helpt om deze ervaringen met elkaar en met anderen te delen. Vertel wat je zelf doet als het even niet goed gaat. Dat kan anderen helpen. Dit is onderling thuis belangrijk, maar ook in het contact met school en met hulpverleners, als die er zijn.

Het is voor kinderen fijn om na afloop van een paar uur werken even na te praten. Vraag bijvoorbeeld wat ze hebben geleerd. Niet om hen te controleren, maar om te laten zien dat je het schoolwerk serieus neemt en het samen goed af te sluiten.

Tip 5. Organiseer op tijd hulp

Als het geven of ontvangen van thuisonderwijs niet goed gaat, is het belangrijk om hulp in te schakelen. Soms lukt onderwijs op afstand niet goed, omdat er thuis spanningen zijn, of omdat er geen middelen zijn, zoals een computer of internet. Je kunt hiervoor terecht bij de school. Zij kunnen meedenken over oplossingen. Lees ook wat je kunt doen om spanningen te voorkomen en wat je kunt doen als ze (te) hoog oplopen.

Ook nu het onderwijs weer is gestart, kan het ingewikkeld zijn om de activiteiten in de week te organiseren. Misschien mogen jongere kinderen in het gezin al wel naar school en oudere kinderen nog niet. Middelbare scholieren zullen voor een deel nog thuisonderwijs nodig hebben. Neem contact op met de docent of iemand anders van school als dit moeilijkheden oplevert.

Meer informatie

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies