Leven en werken met het coronavirus

Ouders verdienen hulde en ondersteuning

Laatste actualisatie: 21 april 2021

Ouders hebben er het afgelopen jaar heel wat taken bijgekregen. Zo organiseerden zij het thuisonderwijs, waakten over hun zoekende pubers, zorgden voor kwetsbare familieleden en moesten tussendoor zelf ook nog zien te werken. Maar de rek lijkt er in veel gevallen uit. Daarom verdienen ouders aandacht én ondersteuning die nodig zijn om hun veerkracht terug te krijgen, aldus Caroline Vink van het Nederlands Jeugdinstituut. 

Veel meer dan anders zagen we de zegen en noodzaak van de uitdrukking 'It takes a village to raise a child'. Vrij vertaald: Er is een dorp nodig om een kind op te voeden. Opa's en oma's konden niet of minder oppassen, kinderen mochten periodes niet naar school, opvang of BSO. De gesprekjes op de rand van de zandbak, het schoolplein, sportveld of buurthuis verstomden.

Vragen als 'doet jouw kind dit ook?' of 'hoe heb jij het bedplassen opgelost?' en 'kun jij even op mijn kind passen?' konden minder makkelijk gesteld worden. Voor corona gaf ongeveer een op de drie ouders aan steun van anderen te krijgen, nu is dat nog maar een op de zes ouders.

Disbalans

Afgelopen winter liet de balansmeter van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid al zien dat ouders veel meer disbalans ervaren dan vóór corona. Inmiddels is er een nieuwe peiling en zijn we maanden verder, middenin de derde golf. Als ouders niet in balans zijn, werkt dit door in hun ouderschap en in hun opvoeding. Dit kan een negatieve invloed hebben op het kansrijk opgroeien van hun kinderen.

En ook formele steunmomenten namen af. Contacten met de Jeugdgezondheidszorg, leerkrachten en sportcoaches zijn telefonisch, online of zelfs opgehouden. Hieruit blijkt hoeveel wij voor vanzelfsprekend hielden en hoe helpend de steun van de omgeving is. Corona werkt als een vergrootglas.

Hulde voor de veerkracht

Hoe zorgen we ervoor dat deze tijd geen blijvende schade aanricht op een hele generatie? Dat ouders, die zoveel op hun bord gekregen hebben het afgelopen jaar, weer veerkracht krijgen of veerkrachtig blijven? Laten we juist nu de waarde van steun en ontmoeting onderkennen, vooral ook voor ouders voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is. 

Dit begint met hulde aan de ouders die al dansend op een dun koord meer ballen in de lucht houden dan ooit tevoren. Op wiens schouders de kwetsbare ouderen en jongeren staan. Die fier rechtop staan, die in een spagaat terecht kwamen of een vrije val hebben gemaakt. Die steeds weer opstaan om hun kinderen, huishouden en de economie te laten functioneren.

Bied ondersteuning

Als formele opvoeders, zoals professionals, onderwijzers, kinder- en jongerenwerkers, kunnen we ouders actief steunen. En natuurlijk kunnen ook familieleden, buren, vrienden, sportcoaches, medeouders elkaar bijstaan.

Enkele voorbeelden:

  • Als kinderopvang en naschoolse opvang extra aandacht geven aan opvoedvragen.
  • Als school verder kijken dan leerprestaties. Geef steun om de balans in gezinnen te herstellen.
  • Als jeugdgezondheidsprofessional informeren naar het welzijn van de ouder.
  • Als welzijnsorganisatie een belrondje doen en de ouders vragen: 'Hoe gaat het eigenlijk met jou in deze gekke tijd?'
  • Als buren/vrienden/familie kijken naar wat je wel samen kunt doen. Hoe je binnen de mogelijkheden elkaars kinderen af en toe kunt opvangen.
  • Ouders van pubers kunnen met elkaar in gesprek gaan over wat zij doen om hun kinderen gemotiveerd te houden.
  • Heb ook oog voor de ouder die buiten je netwerk valt. Zoek contact en maak een praatje.

Hiermee kunnen we allemaal het 'dorp' zijn.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies