Leven en werken met het coronavirus

Informatie over kinderopvang voor ouders

Laatste actualisatie: 17 december 2020

In onderstaande teksten vind je de algemene informatie over omgaan met corona in de kinderopvang.

Kinderen die verkouden zijn

Je kind mag gewoon naar de opvang als het gaat om bekende klachten, zoals hooikoorts of astma. Het is niet nodig om je kind te laten testen. We weten dat vooral jonge kinderen steeds opnieuw verkouden kunnen worden. Als ouder weet je meestal goed wanneer iets een 'gewone verkoudheid' is, of dat er iets anders aan de hand is.
Veranderen de klachten bij je kind of komen er nieuwe klachten bij? Dan kun je jouw kind ook laten testen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Algemene informatie over corona. Over hoe testen in zijn werk gaat vind je filmpjes en een ervaringsverhaal op de pagina Je kind laten testen op corona.

Blijf samen alert en pas op elkaar

  • Blijf alert op het naleven van de afspraken over de anderhalve meter afstand en hygiëne maatregelen op het kinderdagverblijf, de bso of bij de gastouder. Wanneer je hier vragen over hebt, bespreek dit dan met elkaar.
  • Bekijk de algemene informatie voor ouders over klachten, thuisblijven, testen en basisregels.

Begrip voor elkaar

Wat door corona van iedereen wordt gevraagd is veel en soms ingrijpend. Dat geldt voor ouders, kinderen en ook voor pedagogisch medewerkers en gastouders in de kinderopvang.

Iedereen herkent wel momenten waarop coronaregels indruisen tegen wat altijd zo vanzelfsprekend was of waar je behoefte aan hebt. Iemand gewoon een hand geven of aan het einde van de dag op de groep nog even bijpraten met de pedagogisch medewerker over jouw kind. Of je mist de kans om even de dagelijkse dingen van je af te praten bij andere ouders die hun kind ophalen bij de opvang. Misschien maak je je zorgen over je eigen gezondheid of geeft thuiswerken veel stress. Veel van deze onderwerpen komen aan bod op de coronapagina's voor ouders.

Zeker omdat de nieuwste maatregelen voor veel ouders ingrijpend zijn, is de behoefte om daar met anderen over te praten extra groot. Niemand had nog gerekend op zo'n staartje aan het toch al lastige jaar 2020. Blijf daarom in gesprek met elkaar en toon begrip. Vraag op de opvang niet alleen naar organisatorische dingen, maar praat ook over hoe het met ieders stemming en welbevinden gaat. We zullen het samen moeten doen, ook op de kinderopvang.

Informatie over corona en kinderopvang

Heb je vragen over het coronavirus en je kind op de kinderopvang? De brancheorganisaties en de Belangvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BOinK) hebben al veel vragen ontvangen en werken samen aan de inventarisatie en beantwoording van de vragen:

  • De website van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BoinK). Hier vind je o.a. de ‘Beslisboom verkoudheid kinderen’, en informatie over de kinderopvangtoeslag.
  • De website van de Rijksoverheid geeft antwoord op de meest gestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang.

Regels opvang kinderen bij terugkomst uit land met code oranje of rood

Iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus moet tien dagen in quarantaine.

Meer informatie hierover is te vinden op Rijksoverheid.nl

Contact met en vertrouwen in de dagopvang

Vanwege de anderhalvemeterregel kan het lastig zijn om bij het halen of brengen uitgebreid bij te praten met de pedagogisch medewerker. Zeker nu in de situatie met 'noodopvang' krijg je misschien ook te maken met andere groepsleiding dan je gewend bent. Kijk of je samen met de pedagogisch medewerker of de mentor van je kind een alternatief contactmoment kunt afspreken. Maak bijvoorbeeld een belafspraak op een vaste dag in de week. Geef ook aan wat jij als ouder belangrijk vindt om te bespreken tijdens deze gesprekken. En zeker nu: vergeet niet om belangstelling te hebben voor ieders persoonlijke situatie. Ook het werk van de opvangmedewerker is plots anders dan anders.

Bespreekpunten: Hoe gaat het met je kind thuis, wat zijn grappige of opmerkelijke ontwikkelingsveranderingen, en herkennen ze dat ook op de groep? Leuke momenten, belangrijke gebeurtenissen in het gezin, maar ook eventuele zorgen om opa of oma.

  • Sam loopt sinds een week
  • Favoriete voorleesboekjes of spelletjes
  • Fiene slaapt slecht en is vaak bang

Hoe gaan jullie daar thuis mee om en hoe doen ze dat op de groep? Welke ontwikkeling van je kind zien de professionals van de kinderopvang en hoe kun je jouw kind daar ook thuis mee helpen?

Buitenschoolse opvang

Veel scholen en kinderopvangorganisaties werken samen en hebben goede afspraken over bijvoorbeeld het halen en brengen van kinderen. Zorg dat je op de hoogte bent van die afspraken en vraag ernaar wanneer het niet duidelijk is.

Gastouderopvang

Voor gastouderopvang gelden dezelfde coronamaatregelen als voor dagopvang of bso. Het gastouderbureau kan informatie geven over hoe zij omgaan met hygiëne en de anderhalvemeterregel. Misschien stelt het gastouderbureau nog extra eisen aan de gastouder of is er advies op maat voor jouw situatie. Zorg dat je op de hoogte bent van de afspraken die het gastouderbureau met jouw gastouder heeft gemaakt. 

Het kan zijn dat de gastouder de gezondheidsveiligheid voor de gastkinderen of voor de ouders niet goed kan organiseren in haar huis. Of dat er een gezondheidsrisico is, bijvoorbeeld vanwege een echtgenoot met hartklachten. Een gastouder zal in dit soort situaties ook altijd overleggen met het gastouderbureau. Gezamenlijk kunnen jullie kijken naar oplossingen of alternatieven.

Gastouder-grootouder

In de gastouderopvang wordt ook opvang verzorgd door grootouders die als gastouder van hun kleinkind bij een gastouderbureau staan ingeschreven. Tijdens opvanguren zijn deze grootouders dus 'professioneel gastouder' en moeten zij zich houden aan de regels en maatregelen.

Bekijk de pagina Opa en oma voor meer informatie en aandachtspunten wanneer opa en oma de opvang voor jouw kind verzorgen.

Steun van de opvang als de spanning thuis oploopt

Het coronavirus heeft invloed op het dagelijkse leven en kan leiden tot spanningen in het gezin. Zorgen om je baan of om zieke familieleden, de relatie die onder druk staat. De nieuwste maatregelen hebben veel ouders ineens nieuwe uitdagingen gegeven: weer kinderen de hele dag thuis, weer gedoe met het regelen van werk. En dat komt nog boven op de onrust die er toch al overal in de wereld is. Angstige en onrustige ouders zijn sneller geïrriteerd of boos, minder geconcentreerd en ongeduldiger. Steeds meer ouders krijgen serieuze zorgen over hun baan, inkomen en leefsituatie. Kinderen snappen niet altijd waar de onrust vandaan komt en hoe lang die blijft duren. Een kind voelt zich het prettigste in een situatie die veilig en voorspelbaar voelt. Dat gevoel is voor ieder kind het allerbelangrijkste. Voor steeds meer ouders is het lastig en zwaar om hun kind dát gevoel nog steeds te geven.

In het contact met kinderopvangmedewerkers kun je als ouder je zorgen en onmacht delen, en bespreken of en hoe de kinderopvang kan helpen met eventueel extra opvang. Zij kunnen je ook doorverwijzen voor hulp of ondersteuning. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de situatie en van de afspraken in jouw gemeente.

Meer informatie en tips voor hoe je kunt omgaan met spanningen thuis vind je op de pagina Spanningen thuis voorkomen én oplossen.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies