Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Informatie over kinderopvang voor ouders

Laatste actualisatie: 22 mei 2020

Kinderopvang is weer voor iedereen beschikbaar. Kinderdagverblijven (0-4) zijn helemaal open, net als de gastouderopvang. Samen met de scholen is de buitenschoolse opvang weer van start gegaan. De meeste kinderen, ouders en professionals zagen ernaar uit. Inmiddels begint iedereen te wennen aan het 'nieuwe normaal'. Toch zullen er ook vragen zijn.  

Belangrijke informatie over kinderopvang en onderwijs

Naast de informatie op deze pagina zijn er websites die informatie geven voor ouders met kinderen die normaal gesproken naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan:

Contact met en vertrouwen in de dagopvang

Ook nu de kinderopvang weer open is, is het goed om met hen in contact te blijven. Een paar dagen per week zijn zij immers de veilige haven aan wie jij de zorg voor je kind toevertrouwt. Hoe gaat het met je kind thuis en herkennen ze dat ook op de groep? Leuke momenten, belangrijke eerste stappen, maar ook eventuele zorgen om opa of oma.

Gelukkig zijn er veel pedagogisch medewerkers en gastouders die contact hebben met jou als ouder. Dat contact is heel belangrijk voor de band die je met elkaar hebt. Voor de pedagogisch medewerkers is het fijn om van ouders te horen hoe het thuis gaat. Wat hebben jullie gezien in de ontwikkeling van jullie kind?

  • Sam loopt sinds een week
  • Favoriete voorleesboekjes of spelletjes
  • Aan tafel eten met Fiene is tegenwoordig een drama 

Hoe gaan jullie daar thuis mee om en hoe doen ze dat op de groep? Welke ontwikkeling van je kind zien de professionals van de kinderopvang en hoe kun je jouw kind daar ook thuis mee helpen?

Vanwege de anderhalve meter afstand regel, zal het lastig zijn om bij het halen of brengen uitgebreid bij te praten met de pedagogisch medewerker. Je kunt daarvoor samen met de pedagogisch medewerker of de mentor van je kind een alternatief afspreken. Bijvoorbeeld om op een vooraf afgesproken moment of een vaste dag in de week een belafspraak te plannen. Geef ook aan wat jij als ouder belangrijk vindt om te bespreken tijdens deze gesprekken.

Buitenschoolse opvang

Alle kinderen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan weer hele dagen naar school vanaf 8 juni. Ook de voorschoolse en tussenschoolse opvang zijn dan weer volledig open.

Er blijven nog steeds coronamaatregelen van kracht, zoals de 1,5 meter afstand en hygiëneregels.

Veel scholen en kinderopvangorganisaties werken samen en hebben goede afspraken over bijvoorbeeld het halen en brengen van kinderen. Vanwege de coronamaatregelen kan het zijn dat het soms wat anders gaat dan voorheen. Zorg dat je op de hoogte bent van die afspraken en vraag ernaar wanneer het niet duidelijk is.

Gastouderopvang

Voor gastouderopvang gelden dezelfde coronamaatregelen als voor dagopvang of bso. Het gastouderbureau kan informatie geven over hoe zij omgaan met hygiëne en de 1,5 meter regel. Misschien stelt het gastouderbureau nog extra eisen aan de gastouder of is er advies-op-maat voor jouw situatie. Zorg dat je op de hoogte bent van de afspraken die het gastouderbureau met jouw gastouder heeft gemaakt. Ook nu alles weer wat meer ‘normaal’ lijkt.

Het kan zijn dat de gastouder de gezondheidsveiligheid voor de gastkinderen of voor de ouders niet goed kan organiseren in haar huis. Of dat er een gezondheidsrisico is; bijvoorbeeld vanwege haar echtgenoot met hartklachten. Een gastouder zal in dit soort situaties ook altijd overleggen met het gastouderbureau. Gezamenlijk kunnen jullie kijken naar oplossingen of alternatieven.

Gastouder-grootouder

In de gastouderopvang wordt ook opvang verzorgd door grootouders die als gastouder van hun kleinkind bij een gastouderbureau staan ingeschreven. Tijdens opvanguren zijn deze grootouders dus 'professioneel gastouder' en moeten zij zich houden aan de regels en maatregelen.

Bekijk de pagina veranderde rol van opa en oma voor meer informatie en aandachtspunten wanneer opa en oma de opvang voor jouw kind verzorgen.

Steun van opvang als de spanning thuis oploopt

De afgelopen periode heeft misschien geleid tot spanningen in het gezin. Zorgen om je baan of om zieke familieleden. Wekenlang veelal binnen zijn met kinderen die vooral naar buiten willen, is niet bevorderlijk voor de sfeer. Angstige en onrustige ouders zijn sneller geïrriteerd of boos, minder geconcentreerd en ongeduldiger. Kinderen snappen niet altijd waar de onrust vandaan komt en hoe lang die blijft duren.

In het contact met kinderopvangmedewerkers kun je als ouder je twijfels en onmacht delen en bespreken of en hoe de kinderopvang kan helpen met eventueel extra opvang. Zij kunnen je ook doorverwijzen voor hulp of ondersteuning. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de situatie en van de afspraken in jouw gemeente.

Meer informatie en tips voor hoe je kunt omgaan met spanningen thuis vind je op de pagina Spanningen thuis voorkomen én oplossen.  

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies