Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Informatie over kinderopvang voor ouders

Laatste actualisatie: 25 juni 2020

Nu de kinderopvang weer open is, begint iedereen te wennen aan hoe de situatie nu is. Toch zullen er nog steeds vragen zijn van ouders.

Belangrijke informatie over corona en kinderopvang

Heb je vragen over het coronavirus en je kind op de kinderopvang? De brancheorganisaties en de Belangvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BOinK) hebben al veel vragen ontvangen en werken samen aan de inventarisatie en beantwoording van de vragen:

Kinderen met een snottebel of een hoestje

Kinderen van 0 tot en met 6 jaar (kinderopvang en groep 1 en 2 van het basisonderwijs) mogen met verkoudheidsklachten zonder koorts gewoon naar de opvang of de school, als zij niet in het bron- en contactonderzoek zitten van iemand die positief is getest op het coronavirus en geen gezinslid hebben met klachten die passen bij corona. Lees hierover meer op de pagina Vragen over het testbeleid.

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland een vragenlijst en beslisboom ontwikkeld. Medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten van het basisonderwijs kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid naar de kinderopvang of school kan.

Contact met en vertrouwen in de dagopvang

Ook nu de kinderopvang weer open is, is het goed om met hen in contact te blijven. Een paar dagen per week zijn zij immers de veilige haven aan wie jij de zorg voor je kind toevertrouwt.

Vanwege de anderhalvemeterregel zal het lastig zijn om bij het halen of brengen uitgebreid bij te praten met de pedagogisch medewerker. Je kunt daarvoor samen met de pedagogisch medewerker of de mentor van je kind een alternatief afspreken. Maak bijvoorbeeld een belafspraak op een vaste dag in de week. Geef ook aan wat jij als ouder belangrijk vindt om te bespreken tijdens deze gesprekken.

Hoe gaat het met je kind thuis en herkennen ze dat ook op de groep? Leuke momenten, belangrijke eerste stappen, maar ook eventuele zorgen om opa of oma.

  • Sam loopt sinds een week
  • Favoriete voorleesboekjes of spelletjes
  • Fiene slaapt slecht en is vaak bang

Hoe gaan jullie daar thuis mee om en hoe doen ze dat op de groep? Welke ontwikkeling van je kind zien de professionals van de kinderopvang en hoe kun je jouw kind daar ook thuis mee helpen?

Lees meer op de pagina Weer naar school en kinderopvang.

Spannend, jouw kind naar de opvang?

Sommige ouders vinden het spannend of moeilijk om hun kind weer naar de opvang te brengen. Misschien ben je eraan gewend dat jouw kind meer thuis is en vind je het moeilijk om de oude routine weer op te pakken. Ga hierover in gesprek met de opvang van jouw kind. Samen kunnen jullie kijken naar wat nodig is om eventuele belemmeringen weg te nemen. Voor je kind is het overigens goed om weer terug te gaan naar de opvang. Hier kan hij namelijk samen met andere kinderen spellen, ontdekken en leren. Alle kinderen zijn onderdeel van een groep, wanneer deze weer compleet is hoor je dat veel kinderen en ouders dit fijn vinden.

Buitenschoolse opvang

Veel scholen en kinderopvangorganisaties werken samen en hebben goede afspraken over bijvoorbeeld het halen en brengen van kinderen. Vanwege de coronamaatregelen kan het zijn dat het soms wat anders gaat dan voorheen. Zorg dat je op de hoogte bent van die afspraken en vraag ernaar wanneer het niet duidelijk is.

Lees meer op de pagina Weer naar school en kinderopvang.

Gastouderopvang

Voor gastouderopvang gelden dezelfde coronamaatregelen als voor dagopvang of bso. Het gastouderbureau kan informatie geven over hoe zij omgaan met hygiëne en de anderhalvemeterregel. Misschien stelt het gastouderbureau nog extra eisen aan de gastouder of is er advies op maat voor jouw situatie. Zorg dat je op de hoogte bent van de afspraken die het gastouderbureau met jouw gastouder heeft gemaakt. Ook nu alles weer wat meer 'normaal' lijkt.

Het kan zijn dat de gastouder de gezondheidsveiligheid voor de gastkinderen of voor de ouders niet goed kan organiseren in haar huis. Of dat er een gezondheidsrisico is, bijvoorbeeld vanwege een echtgenoot met hartklachten. Een gastouder zal in dit soort situaties ook altijd overleggen met het gastouderbureau. Gezamenlijk kunnen jullie kijken naar oplossingen of alternatieven.

Gastouder-grootouder

In de gastouderopvang wordt ook opvang verzorgd door grootouders die als gastouder van hun kleinkind bij een gastouderbureau staan ingeschreven. Tijdens opvanguren zijn deze grootouders dus 'professioneel gastouder' en moeten zij zich houden aan de regels en maatregelen.

Bekijk de pagina veranderde rol van opa en oma voor meer informatie en aandachtspunten wanneer opa en oma de opvang voor jouw kind verzorgen.

Steun van opvang als de spanning thuis oploopt

De afgelopen periode heeft misschien geleid tot spanningen in het gezin. Zorgen om je baan of om zieke familieleden. Wekenlang veelal binnen zijn met kinderen die vooral naar buiten willen, is niet bevorderlijk voor de sfeer. Angstige en onrustige ouders zijn sneller geïrriteerd of boos, minder geconcentreerd en ongeduldiger. Kinderen snappen niet altijd waar de onrust vandaan komt en hoe lang die blijft duren.

In het contact met kinderopvangmedewerkers kun je als ouder je twijfels en onmacht delen en bespreken of en hoe de kinderopvang kan helpen met eventueel extra opvang. Zij kunnen je ook doorverwijzen voor hulp of ondersteuning. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de situatie en van de afspraken in jouw gemeente.

Meer informatie en tips voor hoe je kunt omgaan met spanningen thuis vind je op de pagina Spanningen thuis voorkomen én oplossen.  

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies