Leven en werken met het coronavirus

Informatie over kinderopvang en BSO

Laatste actualisatie: 16 april 2021

Uit onderzoek blijkt dat 86 procent van de ouders steun ervaart aan regelmatig contact met hun kinderopvang. Je deelt ervaringen, krijgt tips voor activiteiten en kunt je hart luchten. Blijf daarom in contact met elkaar. In onderstaande teksten vind je de algemene informatie over omgaan met corona in de kinderopvang. 

Weer naar de BSO

De buitenschoolse opvang is weer open voor alle kinderen. Voor veel kinderen is dit heel fijn, anderen vinden het spannend om terug te gaan. Praat hierover met jouw kind. Heeft ze zin, zijn er vragen en weet ze nog hoe een BSO middag eruit ziet? Vertel je kind over de corona aanpassingen die op jullie BSO gelden. Zo komt het niet voor verrassingen te staan. 

Net als bij de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs gelden er aanvullende maatregelen. Dit kan per school of opvang verschillend zijn. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet naar binnen mogen bij het ophalen en wegbrengen van je kind. Neem bij vragen hierover contact op met jouw bso.

Bedenk ook dat de BSO jouw kind 4 maanden niet gezien heeft. Zijn er misschien dingen waarvan het fijn is dat de leiding het weet? Het missen van opa en oma, de saaiheid van middagen zonder BSO, de spanning om weer naar de BSO te gaan. Doe eventueel een kleine overdracht om zo de overgang van jouw kind makkelijker te maken.

Kinderen die verkouden zijn

Net als bij school gaan kinderen niet naar de BSO bij verkoudheidsklachten. Gaat je kind naar de opvang? Dan mag het bij klachten zoals een snottebel, hooikoorts of astma wel komen. Veranderen de klachten bij je kind of komen er nieuwe klachten bij? Dan blijft je kind thuis. Je kunt je kind laten testen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Je kind laten testen op corona.

Blijf alert op het naleven van de afspraken over de anderhalve meter afstand en hygiëne maatregelen op het kinderdagverblijf, de bso of bij de gastouder. Wanneer je hier vragen over hebt, bespreek dit dan met elkaar.

Begrip voor elkaar

Wat door corona van iedereen wordt gevraagd is veel en soms ingrijpend. Dat geldt voor ouders, kinderen en ook voor pedagogisch medewerkers en gastouders. Blijf in gesprek met elkaar en toon begrip. Vraag op de opvang niet alleen naar organisatorische dingen, maar praat ook over hoe het met ieders stemming en welbevinden gaat. Wees elkaar tot steun, zo houden we het allemaal beter vol. 

Contact met en vertrouwen in de opvang

Vanwege de maatregelen kan het lastig zijn om bij het halen of brengen uitgebreid bij te praten met de pedagogisch medewerker of gastouder. Kijk of je samen een alternatief contactmoment kunt afspreken. Maak bijvoorbeeld een belafspraak op een vaste dag of een vast moment. Geef hier aan wat jij belangrijk vindt om te bespreken.

Bespreekpunten kunnen zijn:

  • Hoe gaat het met je kind thuis, wat zijn grappige of opmerkelijke ontwikkelingsveranderingen en gedragingen, en herkennen ze dat op de groep?
  • Leuke momenten, belangrijke gebeurtenissen in het gezin, maar ook eventuele zorgen om opa of oma.
  • Welke ontwikkeling van je kind zien de professionals van de kinderopvang en hoe kun je jouw kind daar ook thuis mee helpen? 

Gastouderopvang

Zorg dat je op de hoogte bent van de afspraken die het gastouderbureau met jouw gastouder heeft gemaakt. Misschien stelt het gastouderbureau nog extra eisen aan de gastouder of is er advies op maat voor jouw situatie. Spreek ook af hoe de gastouder jou op de hoogte houdt van plotselinge veranderingen in de opvangsituatie, bijvoorbeeld bij ziekte.

Gastouder-grootouder

In de gastouderopvang wordt ook opvang verzorgd door grootouders die als gastouder van hun kleinkind bij een gastouderbureau staan ingeschreven. Tijdens opvanguren zijn deze grootouders dus 'professioneel gastouder' en moeten zij zich houden aan de regels en maatregelen.

Bekijk de pagina Opa en oma voor meer informatie en aandachtspunten wanneer opa en oma de opvang voor jouw kind verzorgen.

Steun van de opvang als de spanning thuis oploopt

In het contact met kinderopvangmedewerkers kun je als ouder je zorgen en onmacht delen, en bespreken of en hoe de kinderopvang kan helpen met eventueel extra opvang. Zij kunnen je ook doorverwijzen voor hulp of ondersteuning. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de situatie en van de afspraken in jouw gemeente.

Meer informatie en tips voor hoe je kunt omgaan met spanningen thuis vind je op de pagina Spanningen thuis voorkomen én oplossen.

Informatie over corona en kinderopvang

Heb je vragen over het coronavirus en je kind op de kinderopvang? De brancheorganisaties en de Belangvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BOinK) werken samen aan de inventarisatie en beantwoording van de vragen:

Informeer bij jouw kindercentrum hoe ouders op de hoogte worden gehouden van ziektegevallen bij kinderen en pedagogisch medewerkers in dezelfde opvanggroep of op de locatie. Vraag dit ook aan jouw gastouder of het gastouderbureau. Wat zijn de consequenties bij plotselinge ziektegevallen? Gezien het verhoogde besmettingsrisico door de Engelse virusvariant en de consequentie van meerdere dagen verplichte quarantaine, is het realistisch om alternatieve opvang achter de hand te hebben. Bespreek dit ook alvast met je werkgever.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies