Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Spanningen thuis voorkomen en oplossen

Informatie voor ouders- laatste actualisatie: 22 mei 2020

De maatregelen worden in fases versoepeld. Elke versoepeling creëert een ‘nieuwe situatie’ waarmee we om moeten leren gaan. Basisscholen en kinderopvang zijn weer gedeeltelijk open, maar kinderen, jongeren en ouders zijn wel meer thuis dan gewoonlijk. Dat kan voor spanningen zorgen. Wat kun je als ouder doen om spanning te voorkomen? En wat doe je als deze toch oplopen?

Lees ook: Tips in het omgaan met de 'nieuwe' thuissituatie.

Eerste hulp bij oplopende spanningen

 1. Neem met zijn allen (maar los van elkaar) een time out.
 2. Blaas stoom af: rondje rennen, de trap op en af stieren, stompen in een kussen.
 3. Praat over de situatie/escalatie; wat ging er mis?
 4. Zoek nieuwe oplossingen die jullie als gezin helpen en stem oplossingen met elkaar af.
 5. Zoek steun bij andere ouders of bij opvoedprofessionals in jouw gemeente.
 6. Schakel opvoedhulp in: neem contact op met het wijkteam of de huisarts.
 7. Maak een plan om nieuwe escalaties te voorkomen.

Tip van andere ouders

Maak een STOP-KNOP of een TIME-OUT-KAART. Ieder gezinslid mag deze één keer per dag inzetten om een situatie te pauzeren. Dit betekent niet dat het onderwerp verdwijnt, maar dat je het er even niet over hebt. Pak het op een later en rustiger moment weer met elkaar op.

Zorg goed voor jezelf

In deze spannende tijden kan het gebeuren dat je als ouder iets zegt of doet waar je later spijt van hebt. Om dat te voorkomen, is het belangrijk hier op tijd aandacht aan te besteden. Als je flexibel met de huidige situatie omgaat, vergroot dit de kans dat jullie er samen sterker uitkomen. Zoek daarom steun en ontspanning voor jezelf. Afleiding helpt, ook bij het opvoeden. En als je toch uit je slof schiet of boos wordt, los het probleem goed op:

 • Praat erover met je kinderen en partner of zoek steun in je netwerk.
 • Leg uit dat spanningen soms wat hoog oplopen.
 • Bied je excuses aan als dit nodig is.
 • Maak het weer goed. Knuffel, klets, giechel samen en wees mild voor jezelf en elkaar.

Als deze negatieve stap voorbij is, maak dan op een rustig moment een plan hoe je zo’n escalatie de volgende keer voorkomt of minder heftig maakt. Het helpt om daarbij af te spreken dat je probeert begrip voor elkaar te hebben, ook als de ander uit zijn slof schiet. Zeg dan bijvoorbeeld: 'Ai, volgens mij wordt het je even teveel. Zullen we een time-out doen?'

Mentaal fit

Op de website www.mentaalvitaal.nl vind je veel tips hoe je als volwassene kunt omgaan met spanning rond de coronacrisis én hoe je kunt werken aan je mentale fitheid.

Als je gescheiden bent

Als je gescheiden bent en de opvoeding van de kinderen deelt met je ex-partner, heb je wellicht iets aan de informatie over de omgangsregeling

Praten over corona met kinderen

Praten met elkaar is in iedere situatie belangrijk en nu misschien nog wel belangrijker. Sta er bewust bij stil hoe het gaat met jou en je gezin. Kinderen hebben het meest aan eerlijke informatie en aan een volwassene die rustig, betrouwbaar en liefdevol blijft. Natuurlijk mag je als ouder ook laten blijken dat jij de situatie ook lastig vindt. Zorg wel dat jouw kinderen daardoor niet bang worden. Tips over hoe je met kinderen kunt praten over het coronavirus lees je op de pagina praten met kinderen

Buiten zijn en spelen

Lekker buiten zijn kan goed helpen om spanningen te voorkomen. Alleen én met elkaar. Lees hiervoor ook: Vragen van kinderen over buitenspelen.

Als je met het gezin naar buiten gaat, vermijdt dan het bos, het strand of andere drukke plekken. Buitenshuis mogen kinderen tot twaalf jaar onder toezicht met elkaar spelen. De volwassenen moeten dan natuurlijk niet op een kluitje met elkaar praten, maar anderhalve meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding van een ouder/voogd samen spelen in een speeltuin als zij gezond zijn: niet hoesten of keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid of verhoging of koorts boven de 38 graden en/of benauwdheid hebben.

Veel sportclubs, waar buiten gesport kan worden, zijn weer open en ook op pleintjes is dit weer toegestaan. Per leeftijd gelden hiervoor verschillende maatregelen:

 • Kinderen t/m 12 jaar mogen onder begeleiding sporten, hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met anderhalve meter afstand.
 • Voor jongeren van 13 t/m 18 jaar geldt ook dat sporten onder begeleiding weer is toegestaan. Voor deze groep geldt dat er wel rekening gehouden moet worden met anderhalve meter afstand.
 • Ook volwassenen mogen weer sporten met elkaar, waar zij ook anderhalve afstand tot elkaar kunnen bewaren.

Niet thuis afspreken

Het wordt nog steeds afgeraden om anderen thuis uit te nodigen. Er mogen maximaal drie personen op bezoek komen en ook dan moet je anderhalve meter afstand bewaren. Dat is vooral met kleine kinderen moeilijk te realiseren. Dit heeft ook consequenties voor contacten met opa's en oma's.

Opvoedvragen

In deze nieuwe situatie doen zich allerlei uitdagingen voor. Als ouder loop je ook tegen alledaagse opvoedvragen aan. Zo hebben ouders veel vragen over mediagebruik en schermtijd. Lees daarover onze tips.

Voor alledaagse opvoedvragen kun je advies vragen aan andere ouders en opvoeders. Het is belangrijk om juist nu contact te houden met andere ouders. Lees hier meer over op de pagina Opvoeden? Blijf erover praten. Iedereen zit in dezelfde situatie, dus zoek steun bij elkaar. Je kunt bijvoorbeeld afspreken om via de telefoon of WhatsApp stoom af te blazen. Ook kun je voor betrouwbare informatie terecht op Opvoeden.nl.

Op de website van het opvoedprogramma Triple P vind je adviezen over positief opvoeden in tijden van corona. Deze informatie is ook beschikbaar in andere talen.

Initiatieven in jouw gemeente

Een aantal gemeenten neemt initiatieven om op een laagdrempelige manier vragen en ervaringen te kunnen uitwisselen over opvoeden rondom corona. Als er een Centrum voor Jeugd en Gezin is in jouw gemeente, kun je daar terecht via de website of telefonisch.

Een mooi voorbeeld is de website van de gemeente Den Haag voor gezinnen in tijden van corona, met veel nuttige tips en informatie: https://gezinencorona.nl/. Google ook je eigen gemeente met zoektermen als corona + gezinnen en kijk wat er in jouw buurt wordt georganiseerd en ondersteund.

Zorgintensieve kinderen

Voor ouders en opvoeders van kinderen met een beperking leidt de coronacrisis tot veel extra uitdagingen en zorgen. Structuur en dagbesteding vallen vaak weg, steunfiguren mogen niet zomaar langs komen. Voor deze gezinnen is specifieke steun nodig.

Lees ook: Tips voor ouders van een kind met een beperking 

Doe het niet alleen

Juist in een situatie als deze is het helemaal niet gek dat je om hulp vraagt. Trek aan de bel bij andere opvoeders die je kent, bij het wijkteam of bij je huisarts. Zeker wanneer je merkt dat de spanningen verder oplopen en dit invloed heeft op je slaap of je incasseringsvermogen.

Bespreek samen wie of wat jullie gezin hierbij kan helpen. Professionals werken zo veel mogelijk door. De aandacht voor opgelopen spanningen in een gezin en de veiligheid van kinderen heeft voor hen topprioriteit.

Kinderen weer naar school of opvang

De kinderopvang en het speciaal basisonderwijs zijn weer open. Ook zijn de basisscholen en naschoolse opvang weer gedeeltelijk open. Geef jezelf en je kinderen rust om weer in een nieuw ritme te komen. Meer informatie hierover vind je op de pagina teruggaan naar school

Als de spanningen thuis te hoog oplopen, kunnen kinderen tot 8 juni worden opgevangen op school of de kinderopvang. Dit geeft jou als ouder rust om zaken op orde te krijgen en zo een liefdevol en rustig thuis aan de kinderen te bieden wanneer ze er ’s avonds weer zijn. Bespreek de mogelijkheden met de opvang of school van jouw kinderen, of met het wijkteam, de huisarts of je (eerdere) hulpverlener.

Als het niet goed met je gaat

Merk je dat het niet goed met je gaat? Er zijn meerdere organisaties die voor jou klaarstaan. Lees: Een luisterend oor voor jou als ouder.

Bij lichte psychische klachten en sociale problemen kun je zelfhulp via internet vinden. Veel mensen vinden het lastig om te praten over hun psychische problemen. Je kunt daarom ook anoniem deelnemen aan online zelfhulp.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies