Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Structuur en dagschema’s

Laatste actualisatie: 22 mei 2020

Waarom is structuur belangrijk?

Je kunt beter omgaan met stressvolle tijden als je voldoende slaap, gezonde maaltijden en voldoende beweging krijgt. Voor kinderen is voorspelbaarheid en routine een belangrijke houvast. Overzicht hoe de dag en week eruit zullen zien, geeft rust en kan probleemgedrag voorkomen.

Zorg daarom voor een dagstructuur met zoveel mogelijk de gebruikelijke routine, van vóór de coronacrisis. Een vaste tijd voor opstaan, samen eten en thuiswerk geeft regelmaat en voorkomt discussies. Dit draagt bij aan de sfeer en de schoolprestaties van je kinderen. Let daarbij ook op je eigen dagritme en de rollencombinatie van ouder, werknemer en juf of meester. Doe maar één ding tegelijk. Ben je bezig met je kinderen voor schoolopdrachten, dan negeer je je werkmail.

Lees meer over gezond thuisblijven.

Maak dagschema’s, weekoverzichten en kalenders zoveel mogelijk samen met je gezin. Je kinderen kunnen bijvoorbeeld hun schema in elkaar knutselen.

Dagschema

Een dagschema is bedoeld ter inspiratie. Het geeft een idee hoe je als gezin de dag in kan delen. Pauzetijden en maaltijden zijn voor alle gezinsleden gelijk. Ook staat in ieder schema een stiltetijd. Dan maken pubers bijvoorbeeld hun toetsen en maken basisschoolleerlingen huiswerk dat opperste concentratie vergt. Misschien doet de peuter dan een dutje. Ouders nemen voor zover mogelijk een momentje voor zichzelf om op te laden.

Trias Pedagogica ontwikkelde een dagschema voor ouders met kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Op de website van Pharos staat daarnaast een formulier dat jullie kunnen gebruiken om een eigen dagschema te maken.

Nu de basisscholen, speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd en de kinderdagverblijven weer gedeeltelijk open zijn, is het goed om dagschema’s hierop aan te passen.

Blijf flexibel

Hanteer het schema niet te strak. Pas waar mogelijk tijdstippen aan. Probeer het buitenspelen af te stemmen met de buurt. Het is beter als er niet teveel kinderen tegelijkertijd spelen in de speeltuin, het park of op het voelbalveld.

Dagschema’s pubers en jongvolwassenen

De middelbare scholen treffen voorbereidingen om per 2 juni als 'anderhalvemeterschool' open te gaan. Het dagritme van de afgelopen weken zal voor pubers en jongvolwassenen daarom nog niet veel veranderen. Samen sporten is wel weer toegestaan, onder de strikte voorwaarde dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden van coach en teamleden.

De meeste pubers en jongvolwassenen zijn vrij zelfstandig en zullen met het opgegeven thuiswerk aan de slag kunnen. Wanneer ze binnen een gezin de oudste zijn, is het wel handig om de pauzemomenten op elkaar af te stemmen. Zo creëer je een aantal contactmomenten in de dag en houd je vinger aan de pols. Maak afspraken over opsta-tijden, gezamenlijk ontbijten en uitslapen in het weekend. Laat ze niet de hele dag in hun pyjama rondlopen, daar knapt niemand van op.

Maak afspraken waarbinnen ze vrijheid hebben om hun dag zelfstandig in te delen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over:

  • thuiswerk maken en bespreekmomenten over de voortgang van schoolwerk.
  • het zich houden aan RIVM-voorschriften over fysieke afstand bij activiteiten buitenshuis.
  • hoe lang en wanneer op social media én het meekijken van ouders. Bespreek dat de regels voor het aantal uren online nu soepeler zijn, omdat ze dan contact kunnen houden met hun vrienden. Wanneer school weer begint, worden de regels misschien weer strakker.
  • het omgaan met social media en het voorkomen van online pesten. Is je kind jonger dan 16 jaar? Kijk dan regelmatig mee met wat je kind doet op social media.
  • helpen in het huishouden. Dit is hét moment om de wasmachine uit te leggen, kookles te geven of familie-poets-wijsheden te delen.
  • sociale activiteiten met het gezin. Wanneer doe je mee en wanneer mag je je afzonderen van het gezin?
  • het inzetten van een time out. Een time-out is bedoeld om spanningen en escalatie te voorkomen. Spreek een time-out codewoord af waarmee gezinsleden de situatie kunnen stoppen.

Weekoverzicht

Hoe voorspelbaarder de dagen zijn, hoe minder discussies gedurende de dag. Bespreek in een gezinsgesprek welke extra of bijzondere activiteiten die week in het weekoverzicht mogen. Denk aan samen een lang stuk fietsen, pizza bakken of iets anders. Je kunt hier ook een schema voor avondeten gebruiken. Hier schrijf je aan het begin van de week op wat jullie elke dag eten.

Als jullie het met elkaar moeilijk vinden om de hele week zo op elkaar lip te zitten, kan het weekoverzicht ook gebruikt worden als beloningsschema: als de dagen goed verlopen, verdient het hele gezin een extraatje. Denk aan een filmmiddag, een picknick in de tuin, een extra lekker diner of wat anders.

Idee

Als je de verschillende weekoverzichten bewaart, dan heb je later een mooi corona-dagboek. Blader je er in terug, dan weet je hoe deze bijzondere tijd ook alweer was.

Verder lezen en inspiratie

Op zoek naar inspiratie om wat leuks te doen met het gezin? Wekelijks delen we zeven nieuwe activiteiten op de pagina Elke dag iets leuks - Inspiratie voor deze week

Ook zijn er verschillende apps voor dagschema’s, zoals Kids ToDo list. Hiermee kun je je dag plannen met picto’s en eigen foto’s.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies