Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Naar school en kinderopvang

Laatste actualisatie: 3 juli 2020

Kinderen zijn weer terug op school en de kinderopvang. De heropening is veelal rustig verlopen en kinderen zijn heel blij weer terug te zijn. Ouders merken dat hun kinderen veel indrukken moeten verwerken en soms wat lastiger in slaap vallen. Geef jezelf en je kinderen rust om weer in een nieuw ritme te komen. Wat helpt jullie in deze nieuwe situatie?

Lees ook het interview Veel geleerd tijdens thuisblijven, maar dan anders over thuisonderwijs en wat kinderen hiervan geleerd hebben.

Praat erover

Het is goed om aandacht te hebben voor verandering en nieuwe situaties. Kinderen kunnen over het algemeen goed omgaan met verandering. Het is wel fijn om het hier van tevoren over te hebben. Zo worden vragen beantwoord of zorgen besproken.

Hoe ervaren jouw kinderen het weer naar school gaan? Geef ruimte voor de reactie van je kinderen en stel een aantal vragen. Zo kom je erachter wat je kind bezighoudt.

Beantwoord de vragen van je kinderen zo eerlijk mogelijk en houdt daarbij rekening met de leeftijd van je kind. Meer lezen over antwoorden afstemmen op de leeftijd van je kind.

Heb ook aandacht voor de leuke dingen:

  • Vriendjes weer zien
  • Leuke dingen doen op school
  • De juf of meester weer zien
  • Met klasgenootjes buiten spelen

Aandacht voor hygiëne

Op school zal er veel aandacht worden besteed aan hygiëne:

  • Extra vaak handen wassen
  • Hoesten en niezen in de elleboog
  • Misschien wordt speelgoed extra vaak schoongemaakt.

Blijf thuis aandacht besteden aan deze regels. Vertel je kind nog een keer hoe belangrijk het is om de hygiëneregels te volgen.

Nog een extra lesje handen wassen? Bekijk dit handenwasfilmpje of pak de handenwasmemory van Paw Patrol en het Rode Kruis erbij.

Verkouden en naar school?

Wat mag én moet je doen als je kind verkouden is? Mag je kind dan wel of juist niet naar school? Wij hebben enkele vragen en antwoorden voor je op een rij gezet op de pagina Verkouden en naar school?

Aandacht voor specifieke situaties

Spanning en zorgen over naar school gaan

Kinderen kunnen het om verschillende redenen spannend vinden om naar school te gaan. Neem de redenen en hun gevoelens altijd serieus, het mag er zijn. Blijf zelf zoveel mogelijk rustig en praat erover.

Luister en kijk goed naar je kind en probeer samen te benoemen wat er spannend is. Misschien kun je de zorgen van jouw kind al voor een groot deel weghalen. Praat ook met elkaar over wat de leuke kanten zijn van teruggaan naar school. Zo kan de spanning ook wat verlicht worden door positieve gedachten. Kijk ook samen naar wat je moet doen als je bang bent voor corona.

Stel de leerkracht of docent op de hoogte van de zorgen van jouw kind. Doe dit als het kan samen met je kind. De leerkracht kan er dan rekening mee houden.

Kan mijn kind zelfstandig met het openbaar vervoer naar school?  

Het is fijn wanneer kinderen zelfstandig naar school gaan, ook als dat met het openbaar vervoer is. Iedereen mag weer reizen met het openbaar vervoer, mits je gebruikmaakt van een officiële zit- of staanplaats en van een mondkapje als je kind 13 jaar of ouder is.

Instructies werken het beste als je vertelt wat je kind WEL mag, naast wat hij NIET moet doen:

  • Je mag gewoon zelf een plaats kiezen in de bus.
  • Je mag ook vasthouden aan een lus of buis in de metro, maar doe onderweg handschoenen aan of trek de mouw van je trui over je hand. 
  • En als je op school aankomt: altijd eerst handen wassen. Zelfs al kom je daardoor te laat in de klas.  

Meer informatie vind je op Rijksoverheid.nl.

Hoe is het leerlingenvervoer geregeld?

Het leerlingenvervoer vindt weer plaats zoals eerst, maar je moet wel een reservering doen en er vindt een gezondheidscheck plaats. Voor kinderen in het basisonderwijs geldt dat zij zowel onderling als tot de chauffeur geen anderhalve meter afstand hoeven te bewaren. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs blijft de anderhalve meter afstand tot de chauffeur wel bestaan. Waar dit niet mogelijk is, draagt de chauffeur een mondkapje.

Kijk voor meer informatie op de pagina leerlingenvervoer.

Vind je het zelf spannend dat je kind weer naar school gaat?

Als ouder kun je om veel verschillende redenen ook zorgen hebben. Het is belangrijk om zoveel mogelijk rustig te blijven, zodat je kinderen deze zorgen niet overnemen. Praat erover met de leerkracht, een vriend of familielid. Dit kan al een deel van je zorgen weghalen of een oplossing voor jouw zorgen opleveren. Als gezin kunnen jullie natuurlijk ook, op een rustige manier, over elkaars zorgen praten. Dit geeft je kinderen de ruimte om hun eigen zorgen te delen.  

Meer lezen over tot rust komen? Bekijk dan eens de pagina over gezond blijven.

Kind of gezinslid in kwetsbare groep

Maak jij je zorgen over de gezondheid van je kind? Ben je bang dat je kind in de kwetsbare groep valt en vind je het daardoor spannend dat je hij of zij weer naar school gaat? Bespreek deze zorg dan in eerste instantie met de huisarts. Zij kunnen jou adviseren wat verstandig is om te doen in jullie situatie. Ook als jij, of iemand anders in het gezin, in de kwetsbare groep valt is het slim om dit met de huisarts te bespreken.

Stel dat het verstandiger is om jouw kind niet naar school te laten gaan, leg dit dan eerlijk uit aan hem of haar. Bied ruimte voor de reactie en emotie van je kind. Bespreek de situatie met de leerkracht en kijk welke aandacht vanuit school en de klas mogelijk is, zodat je kind zich betrokken voelt.

Inhalen van schoolwerk?

Kinderen zijn veerkrachting. Voor de meeste kinderen geldt dat gemist leerwerk makkelijk ingehaald wordt. Op school hebben de leerkrachten hier oog voor. Daarnaast hebben kinderen ook veel andere dingen geleerd tijdens het thuisblijven, lees hierover het interview met Nikki Udo van het Nederlands Jeugdinstituut: Veel geleerd tijdens thuisblijven, maar dan anders.

Jarig en trakteren

Overleg met de school van jouw kind of hij mag trakteren en bespreek dit ook met je kind. Dit soort omgangsafspraken worden meestal gemaakt in overleg met de Oudercommissie of de Medezeggenschapsraad. Op sommige scholen worden al jarenlang de verjaardagen van alle leerkrachten op één grote feestdag voor de hele school gevierd. Misschien kan er voor alle jarigen ook een gezamenlijke feestactiviteit worden gepland.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies