Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Veelgestelde vragen van pleegouders

Laatste actualisatie: 26 juni 2020

Kunnen de ouders van onze pleegkinderen op bezoek komen?

Contact en nabijheid tussen ouders en kinderen is belangrijk. Het uitgangspunt is dat bezoek gewoon weer doorgaat. Kinderen die jonger zijn dan 13 jaar hoeven geen afstand van anderen te houden. In onderling overleg kan ervoor gekozen worden dat jongeren vanaf 13 jaar en de volwassen bezoekers geen anderhalve meter afstand hoeven te houden, als ze allemaal gezond zijn en geen klachten hebben. De bezoekers houden wel anderhalve meter afstand van de andere jongeren en volwassenen van het pleeggezin.

Als anderen in het pleeggezin klachten hebben, dan kunnen pleegkinderen en hun bezoekers elkaar misschien in een aparte ruimte ontmoeten of kunnen ze beter buiten afspreken en gaan wandelen.

Stem dit van te voren met elkaar af.

Lees meer over wanneer het bezoek wel of niet kan doorgaan.

Kunnen pleegkinderen in de auto bij hun ouders?

Ja, dat kan. Iedereen mag weer bij elkaar in de auto zitten, ook als je niet tot hetzelfde huishouden behoort. Jongeren vanaf 13 jaar wordt geadviseerd een niet-medisch mondkapje te dragen.

Ik ben pleeggrootouder en val als 70-plusser in de risicogroep. Kan de omgang doorgaan?

Mensen van 70 jaar en ouder behoren tot de kwetsbare groep. Zij lopen een grotere kans op een ernstig beloop van een corona-infectie. 

Overleg samen of het voor jouw gezondheid verstandig is om de omgang te laten doorgaan in jouw aanwezigheid. Als alle betrokkenen klachtenvrij zijn, dan kan de omgang doorgaan. Als dat niet zo is, kijk dan wat wel kan. Misschien kan de omgang buiten plaatsvinden.

De omgangsregeling is weer opgestart. Wat kan ik doen als ik dat onverstandig vind?

Maak je je zorgen of iedereen de richtlijnen naleeft? Of dat jongeren voldoende afstand houden tot andere volwassenen? Het is mogelijk dat je je zorgen maakt over je eigen gezondheid of die van je pleeggezin. Bespreek je zorgen met je pleegzorgbegeleider. Weeg met elkaar af wat op dit moment wenselijk mogelijk en haalbaar is in jullie situatie. Betrek daarbij zowel de fysieke en mentale gezondheid van alle betrokkenen: het kind of de jongere, de ouders en/of bezoekers, de pleegouders en de andere pleegkinderen in het pleeggezin of gezinshuis. 

Moeten pubers anderhalve meter afstand van hun ouders houden?  

Bezoek is weer gewoon mogelijk. Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen afstand van anderen te houden. Jongeren van 13 jaar of ouder moeten afstand houden van volwassenen. Je kunt samen met de jongere en zijn ouders, broers en zussen afspreken hoeveel afstand zij willen houden. Zij kunnen ervoor kiezen om als één huishouden contact te hebben en dus geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Als de jongere of een andere betrokkene zich kwetsbaar voelt, kan het beter zijn om je te houden aan de anderhalve meter regel. Bespreek en weeg dit samen. Houd daarbij ook rekening met andere mensen in de directe omgeving van de familieleden of de groep, het pleeggezin of het gezinshuis waar de jongere nu verblijft.

Wat is een zwaarwegende reden om de omgangsregeling te laten doorgaan, ondanks klachten bij een van de betrokkenen?

Het is lastig om een algemeen antwoord te geven op deze vraag, iedere situatie is anders. Voorbeelden van zwaarwegende redenen kunnen zijn:

  • Een kind dat in een traject zit om terug te gaan naar de ouders.
  • Een jong kind bij wie hechting met de ouders essentieel is, met het oog op een mogelijke terugplaatsing.
  • Een kind dat de ouders zo mist dat het schadelijk is voor de ontwikkeling. 

Bespreek met elkaar hoe jullie op een veilige manier invulling kunnen geven aan de omgang en de anderhalve meter regel.

Het belang van het pleegkind botst met mijn eigen belang, waardoor ik niet goed weet of ik de omgang tussen pleegkind en ouders kan organiseren. Wat nu?  

Pleegkinderen hebben recht op omgang met hun ouders. Dat is in het belang van zowel kinderen als ouders. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat de omgang tussen pleegkind en zijn of haar ouders risicovol is voor een pleeggezin. Een voorbeeld is een onderliggende ziekte van een van de pleegouders, waardoor hij of zij tot de risicogroep behoort.

Dit is een lastige situatie en het is belangrijk dat er in het gesprek met elkaar voldoende ruimte is voor ieders perspectief, ook dat van het pleeggezin. Welke waarden neem je mee in je afweging hoe de omgang vorm te geven? En hoe maak je daar een keuze in? Welke waarden wegen daarin het zwaarst? Hoe kun je de risico’s zo klein mogelijk maken? En waar trek je voor jezelf een grens?

Er zijn voor deze specifieke situaties geen eenduidige antwoorden. Ga met elkaar in gesprek en maak gebruik van de verschillende informatiebouwstenen; zoals het afwegingskader van het NJi, de richtlijnen van het RIVM, de afspraken die pleegzorgorganisaties hebben gemaakt, de balans tussen de draagkracht en de draaglast van jullie gezin en de creatieve mogelijkheden die te bedenken zijn om iedereen tegemoet te komen. 

De afweging zal uiteindelijk door de betrokkenen zelf in de specifieke context gemaakt moeten worden.

Kan ik extra hulp vragen bij de pleegzorgorganisatie?

Ja, pleegzorgorganisaties bieden hulp aan pleeggezinnen, digitaal of telefonisch. Vraag daarom aan jouw pleegzorgorganisatie op welke manier zij jou kunnen helpen als pleegouder. Wacht hier niet mee totdat het thuis niet meer gaat. Juist door op tijd contact op te nemen en samen te bespreken wat jullie kunnen doen, kun je voorkomen dat de spanningen in jouw gezin te hoog oplopen. Misschien helpt het om wat vaker dan voorheen contact te hebben met jouw pleegzorgbegeleider? Maak hierover afspraken met hem of haar. Ook de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen organiseert regelmatig digitale uitwisselingsbijeenkomsten voor pleegouders. Daar kun je met elkaar dilemma's en creatieve oplossingen delen.

Zijn er tips en ervaringen van andere pleegouders?

Ja, hiervoor zijn diverse mogelijkheden:

  • De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de effecten van de coronacrisis op pleeggezinnen, op basis van een enquête die door 935 pleegouders werd ingevuld. De NVP organiseert online bijeenkomsten om pleegouders met elkaar in contact te brengen.
  • Zie voor meer voorkomende vragen van pleegouders de website van de NVP.
  • Je kunt je pleegzorgorganisatie vragen of er mogelijkheden zijn om in contact te komen met andere pleeggezinnen. Het kan helpen om ervaringen en zorgen te delen met andere pleegouders, omdat zij in een vergelijkbare situatie zitten.
  • Via Pleegzorgplaza kun je ook in contact komen met andere pleegouders. Je kunt je hier gratis aanmelden en via hun fora ervaringen delen en tips uitwisselen.
  • Ook is het misschien fijn om gewoon met andere ouders ervaringen te delen en tips uit te wisselen. Niet alleen pleegouders ervaren soms extra moeite met opvoeden nu de kinderen de hele tijd thuis zijn.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies