Leven en werken met het coronavirus

Veelgestelde vragen van pleegouders

Laatste actualisatie: 22 januari 2021

Kunnen pleegouders gebruik maken van de noodopvang nu de scholen en kinderopvangcentra gesloten zijn?

Ja, dat kan. Pleegouders behoren tot de mensen met een cruciaal beroep en kunnen gebruik maken van de noodopvangvoorzieningen in de gemeente. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Kunnen de ouders van onze pleegkinderen op bezoek komen?

Contact en nabijheid tussen ouders en kinderen is belangrijk. Het uitgangspunt is dat bezoek gewoon doorgaat, waarbij de coronamaatregelen in acht worden genomen. Kinderen die jonger zijn dan 13 jaar hoeven geen afstand van anderen te houden. In onderling overleg kan ervoor gekozen worden dat jongeren vanaf 13 jaar geen anderhalve meter afstand hoeven te houden van hun ouders, als iedereen  gezond is en geen klachten heeft. De bezoekers houden wel anderhalve meter afstand van de andere jongeren en volwassenen van het pleeggezin. 

De huidige maatregel is dat er maximaal één volwassene of kind boven de 13 jaar per dag op bezoek mag komen. Als pleegouder mag je daar echter afwijken van de algemene regel, als je dit in het belang van het kind acht. Bijvoorbeeld: als het kind beide ouders wil zien, kun je dus van de algemene regel afwijken. Het kind heeft immers recht op bezoek. Maak met elkaar een duidelijke planning, zodat het niet te druk wordt in huis, en er genoeg ruimte is om afstand te houden.

Als er iemand ziek is (hoesten, keelpijn, een neusverkoudheid of loopneus of verhoging of koorts boven de 38 graden en/of benauwdheidsklachten) dan kan het bezoek in principe niet doorgaan. Dit geldt niet voor kinderen onder de 13 jaar.

Lees meer over wanneer het bezoek wel of niet kan doorgaan.

Als anderen in het pleeggezin klachten hebben, dan kunnen pleegkinderen en hun bezoekers elkaar misschien in een aparte ruimte ontmoeten of kunnen ze beter buiten afspreken en gaan wandelen. Stem dit van te voren met elkaar af.

Kan de bezoekregeling doorgaan als er meer dan één volwassenen of jongeren vanaf 13 jaar langskomt?

Contact en nabijheid tussen ouders en kinderen is belangrijk. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om van te voren afspraken te maken met het pleeggezin, en eventueel met de pleegzorgbegeleider, over jullie gezondheid. Gezien de aangescherpte maatregelen is het nodig om het aantal volwassenen of jongeren vanaf 13 jaar dat bij een ander gezin op bezoek gaat te beperken. De huidige maatregel is dat er maximaal één volwassene of kind boven de 13 jaar per dag op bezoek mag komen. Als pleegouder mag je daarom afwijken van de algemene regel als je dit in het belang van het kind acht. Bijvoorbeeld: als het kind beide ouders wil zien, kun je van de algemene regel afwijken. Het kind heeft immers recht op bezoek.

Er kunnen per dag meerdere bezoekafspraken gemaakt worden, indien er meer kinderen of jongeren in het pleeggezin wonen. Natuurlijk is het wel verstandig om dit goed af te stemmen, zodat het niet te druk wordt en er voldoende ruimte is om afstand te houden.

Het bezoek met kinderen onder de 13 jaar met verkoudheidsklachten, zonder koorts, kan gewoon doorgaan. Zijn de kinderen ouder, of hebben andere betrokkenen verkoudheidsklachten, maar minder dan 38 graden koorts? Dan kan het bezoek, na een zorgvuldige afweging en goede voorbereiding doorgaan, als deze op dat moment van groot belang voor het kind is. Misschien is het verstandig om elkaar in een aparte ruimte te ontmoeten of kun je beter buiten afspreken en gaan wandelen.

De afspraken over bezoek staan op deze pagina in een overzichtelijk rijtje onder elkaar. 

Kunnen pleegkinderen in de auto bij hun ouders?

Ja, dat kan. Iedereen mag bij elkaar in de auto zitten, ook als je niet tot hetzelfde huishouden behoort. Jongeren vanaf 13 jaar wordt geadviseerd een niet-medisch mondkapje te dragen.

Ik ben pleeggrootouder en val als 70-plusser in de risicogroep. Kan de omgang doorgaan?

Mensen van 70 jaar en ouder behoren tot de kwetsbare groep. Zij lopen een grotere kans op een ernstig beloop van een corona-infectie. 

Overleg samen of het voor jouw gezondheid verstandig is om de omgang te laten doorgaan in jouw aanwezigheid. Als alle betrokkenen klachtenvrij zijn, dan kan de omgang doorgaan. Als dat niet zo is, kijk dan wat wel kan. Misschien kan de omgang buiten plaatsvinden.

De omgangsregeling tussen pleegkinderen en hun ouders loopt volgens afspraak. Wat kan ik doen als ik dat onverstandig vind?

Maak je je zorgen of iedereen de richtlijnen naleeft? Of dat jongeren voldoende afstand houden tot andere volwassenen? Het is mogelijk dat je je zorgen maakt over je eigen gezondheid of die van je pleeggezin. Bespreek je zorgen met je pleegzorgbegeleider. Weeg met elkaar af wat op dit moment wenselijk mogelijk en haalbaar is in jullie situatie. Betrek daarbij zowel de fysieke en mentale gezondheid van alle betrokkenen: het kind of de jongere, de ouders en/of bezoekers, de pleegouders en de andere pleegkinderen in het pleeggezin of gezinshuis. 

Moeten pubers anderhalve meter afstand van hun ouders houden?  

Bezoek is mogelijk, waarbij de coronamaatregelen natuurlijk leidend zijn. Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen afstand van anderen te houden. Jongeren van 13 jaar of ouder moeten afstand houden van volwassenen. Je kunt samen met de jongere en zijn ouders, broers en zussen afspreken hoeveel afstand zij willen houden. Zij kunnen ervoor kiezen om als één huishouden contact te hebben en dus geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Als de jongere of een andere betrokkene zich kwetsbaar voelt, kan het beter zijn om je te houden aan de anderhalve meter regel. Bespreek en weeg dit samen. Houd daarbij ook rekening met andere mensen in de directe omgeving van de familieleden of de groep, het pleeggezin of het gezinshuis waar de jongere nu verblijft.

Wat is een zwaarwegende reden om de omgangsregeling te laten doorgaan, ondanks klachten bij een van de betrokkenen?

Het is lastig om een algemeen antwoord te geven op deze vraag, iedere situatie is anders. Voorbeelden van zwaarwegende redenen kunnen zijn:

 • Een kind dat in een traject zit om terug te gaan naar de ouders.
 • Een jong kind bij wie hechting met de ouders essentieel is, met het oog op een mogelijke terugplaatsing.
 • Een kind dat de ouders zo mist dat het schadelijk is voor de ontwikkeling. 

Bespreek met elkaar hoe jullie op een veilige manier invulling kunnen geven aan de omgang en de anderhalve meter regel.

Het belang van het pleegkind botst met mijn eigen belang, waardoor ik niet goed weet of ik de omgang tussen pleegkind en ouders kan organiseren. Wat nu?  

Pleegkinderen hebben recht op omgang met hun ouders. Dat is in het belang van zowel kinderen als ouders.  De aangescherpte maatregelen maken dat het gesprek met elkaar weer meer nodig is. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat de omgang tussen pleegkind en zijn of haar ouders risicovol is voor een pleeggezin. Een voorbeeld is een onderliggende ziekte van een van de pleegouders, waardoor hij of zij tot de risicogroep behoort.

Dit is een lastige situatie en het is belangrijk dat er in het gesprek met elkaar voldoende ruimte is voor ieders perspectief, ook dat van het pleeggezin. Welke waarden neem je mee in je afweging hoe de omgang vorm te geven? En hoe maak je daar een keuze in? Welke waarden wegen daarin het zwaarst? Hoe kun je de risico’s zo klein mogelijk maken? En waar trek je voor jezelf een grens?

Er zijn voor deze specifieke situaties geen eenduidige antwoorden. Ga met elkaar in gesprek en maak gebruik van de verschillende informatiebouwstenen; zoals het afwegingskader van het NJi, de richtlijnen van het RIVM, de afspraken die pleegzorgorganisaties hebben gemaakt, de balans tussen de draagkracht en de draaglast van jullie gezin en de creatieve mogelijkheden die te bedenken zijn om iedereen tegemoet te komen. 

De afweging zal uiteindelijk door de betrokkenen zelf in de specifieke context gemaakt moeten worden.

Kan ik extra hulp vragen bij de pleegzorgorganisatie?

Ja, pleegzorgorganisaties bieden hulp aan pleeggezinnen, digitaal of telefonisch. Vraag daarom aan jouw pleegzorgorganisatie op welke manier zij jou kunnen helpen als pleegouder. Wacht hier niet mee totdat het thuis niet meer gaat. Juist door op tijd contact op te nemen en samen te bespreken wat jullie kunnen doen, kun je voorkomen dat de spanningen in jouw gezin te hoog oplopen. Misschien helpt het om wat vaker dan voorheen contact te hebben met jouw pleegzorgbegeleider? Maak hierover afspraken met hem of haar. Ook de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen organiseert regelmatig digitale uitwisselingsbijeenkomsten voor pleegouders. Daar kun je met elkaar dilemma's en creatieve oplossingen delen.

Zijn er tips en ervaringen van andere pleegouders?

Ja, hiervoor zijn diverse mogelijkheden:

 • De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de effecten van de coronacrisis op pleeggezinnen, op basis van een enquête die door 935 pleegouders werd ingevuld. De NVP organiseert online bijeenkomsten om pleegouders met elkaar in contact te brengen.
 • Zie voor meer voorkomende vragen van pleegouders de website van de NVP.
 • Je kunt je pleegzorgorganisatie vragen of er mogelijkheden zijn om in contact te komen met andere pleeggezinnen. Het kan helpen om ervaringen en zorgen te delen met andere pleegouders, omdat zij in een vergelijkbare situatie zitten.
 • Via Pleegzorgplaza kun je ook in contact komen met andere pleegouders. Je kunt je hier gratis aanmelden en via hun fora ervaringen delen en tips uitwisselen.
 • Ook is het misschien fijn om gewoon met andere ouders ervaringen te delen en tips uit te wisselen. Niet alleen pleegouders ervaren soms extra moeite met opvoeden nu de kinderen de hele tijd thuis zijn.

Tips voor gezinshuisouders

 • Gezinshuisouders zijn professionele opvoeders. Kijk hier voor informatie over omgang en bezoek.  
 • Gezinshuisouders behoren tot de groep mensen met een cruciaal beroep. Ook zij kunnen gebruik maken van de noodopvang, nu scholen en kinderopvang gesloten zijn.
 • Hoe om te gaan met bezoek, en wat te doen in het geval van een nieuwe Coronagolf? Deze en andere vragen worden beantwoord in de nieuwe wegwijzer voor gezinshuisouders in Coronatijd, ontwikkeld door de hogeschool Leiden.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies