Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Veelgestelde vragen van pleegouders

Laatste actualisatie: 29 mei 2020

Wat kan ik doen om het thuis goed te laten verlopen?

Kinderen, jongeren en pleegouders zijn meer thuis dan gewoonlijk. Dat kan voor spanningen zorgen. Het helpt om een goede dagstructuur  te vinden en gezond te blijven leven. Goed voor jezelf blijven zorgen is ook belangrijk om het vol te houden in deze tijd. Lees ook de tips voor ouders of pleegouders en professionals om spanning te voorkomen en op te lossen.

Kunnen pleegkinderen ook nu nog naar de noodopvang?  

Ja, soms kunnen pleegkinderen naar de noodopvang. Het moet dan wel gaan om kinderen in kwetsbare omstandigheden. De noodopvang of elke andere ondersteuning is bedoeld om escalatie thuis te voorkomen en de balans in het pleeggezin te herstellen. De noodopvang zal langzaam worden afgebouwd nadat alle scholen weer open zijn.

Het is goed dat de pleegouders weten dat ze op tijd aan de bel kunnen trekken bij hulpverleners om samen een oplossing te zoeken.

Kunnen de ouders van onze pleegkinderen op bezoek komen?

Contact en nabijheid tussen ouders en kinderen is belangrijk. Het uitgangspunt is dat ieder pleegkind twee vaste bezoekers kan aanwijzen. Dat kunnen de ouders zijn, maar ook andere belangrijke mensen voor het kind. In onderling overleg kan ervoor gekozen worden dat het kind en de twee vaste bezoekers geen anderhalve meter afstand hoeven te houden, als ze allemaal gezond zijn en geen klachten hebben. De vaste bezoekers houden wel anderhalve meter afstand van de andere leden van het pleeggezin.

Als anderen in het pleeggezin klachten hebben, dan kunnen pleegkinderen en hun vaste bezoekers elkaar misschien wel in een aparte ruimte ontmoeten of kunnen ze beter buiten afspreken en gaan wandelen.

Stem dit van te voren met elkaar af.

Lees meer over wanneer het bezoek wel of niet kan doorgaan.

Kunnen pleegkinderen in de auto bij hun ouders?

Het uitgangspunt is dat ieder pleegkind twee vaste bezoekers heeft. Dat kunnen de ouders zijn, maar ook andere belangrijke mensen voor het kind. In onderling overleg kan ervoor gekozen worden dat het kind en de twee vaste bezoekers geen anderhalve meter afstand hoeven te houden als ze allemaal gezond zijn en geen klachten hebben. Dat betekent dan ook dat zij met elkaar in één auto kunnen reizen.

Ik ben pleeggrootouder en val als 70-plusser in de risicogroep. Kan de omgang doorgaan?

Mensen van 70 jaar en ouder behoren tot de kwetsbare groep. Zij lopen een grotere kans op een ernstig beloop van een corona-infectie. Hen wordt geadviseerd om het contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden.

Als alle betrokkenen klachtenvrij zijn, dan kan de omgang doorgaan. Het is dan wel nodig om voorzichtig te blijven. Overleg samen of het voor uw gezondheid verstandig is om de omgang te laten doorgaan in uw aanwezigheid. Als dat niet zo is, kijk dan wat wel kan. Misschien kan de omgang buiten plaatsvinden.

De omgangsregeling wordt weer opgestart. Wat kan ik doen als ik dat onverstandig vind?

Maak je je zorgen of iedereen de richtlijnen naleeft? Of dat ze onvoldoende afstand houden? Het is mogelijk dat je je zorgen maakt over je eigen gezondheid of die van je pleeggezin. Bespreek je zorgen met je pleegzorgbegeleider. Vertel duidelijk wat precies je zorgen zijn, en wat er nodig is om die zorgen gedeeltelijk of helemaal weg te nemen. Je kunt ook vragen om een concreet plan waaruit blijkt welke maatregelen op welk moment gehanteerd worden, dus ook tijdens bijvoorbeeld het vervoer.

Wat is een zwaarwegende reden om de omgangsregeling te laten doorgaan, ondanks klachten bij een van de betrokkenen?

Het is lastig om een algemeen antwoord te geven op deze vraag, iedere situatie is anders. Voorbeelden van zwaarwegende redenen kunnen zijn:

  • Een kind dat in een traject zit om terug te gaan naar de ouders.
  • Een jong kind bij wie hechting met de ouders essentieel is, met het oog op een mogelijke terugplaatsing.
  • Een kind dat de ouders zo mist dat het schadelijk is voor de ontwikkeling. 

Bespreek met elkaar hoe jullie op een veilige manier invulling kunnen geven aan de omgang in de anderhalvemetersamenleving.

Het belang van het pleegkind botst met mijn eigen belang, waardoor ik niet goed weet of ik de omgang tussen pleegkind en ouders kan organiseren. Wat nu?  

Pleegkinderen hebben recht op omgang met hun ouders. Dat is in het belang van zowel kinderen als ouders. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat de omgang tussen pleegkind en zijn of haar ouders risicovol is voor een pleeggezin. Een voorbeeld is een onderliggende ziekte van een van de pleegouders, waardoor hij of zij tot de risicogroep behoort.

Dit is een lastige situatie en het is belangrijk dat er in het gesprek met elkaar voldoende ruimte is voor ieders perspectief, ook dat van het pleeggezin. Welke waarden neem je mee in je afweging hoe de omgang vorm te geven? En hoe maak je daar een keuze in? Welke waarden wegen daarin het zwaarst? Hoe kun je de risico’s zo klein mogelijk maken? En waar trek je voor jezelf een grens?

Er zijn voor deze specifieke situaties geen eenduidige antwoorden. Ga met elkaar in gesprek en maak gebruik van de verschillende informatiebouwstenen; zoals het afwegingskader van het NJi, de richtlijnen van het RIVM, de afspraken die pleegzorgorganisaties hebben gemaakt, de balans tussen de draagkracht en de draaglast van jullie gezin en de creatieve mogelijkheden die te bedenken zijn om iedereen tegemoet te komen. 

De afweging zal uiteindelijk door de betrokkenen zelf in de specifieke context gemaakt moeten worden.

Kan ik extra hulp vragen bij de pleegzorgorganisatie?

Ja, pleegzorgorganisaties bieden hulp aan pleeggezinnen, digitaal of telefonisch. Vraag daarom aan jouw pleegzorgorganisatie op welke manier zij jou kunnen helpen als pleegouder. Wacht hier niet mee totdat het thuis niet meer gaat. Juist door op tijd contact op te nemen en samen te bespreken wat jullie kunnen doen, kun je voorkomen dat de spanningen in jouw gezin te hoog oplopen. Misschien helpt het om wat vaker dan voorheen contact te hebben met jouw pleegzorgbegeleider? Maak hierover afspraken met hem of haar. Ook de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen organiseert regelmatig digitale uitwisselingsbijeenkomsten voor pleegouders. Daar kun je met elkaar dilemma's en creatieve oplossingen delen.

Zijn er tips en ervaringen van andere pleegouders?

Ja, hiervoor zijn diverse mogelijkheden:

  • De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de effecten van de coronacrisis op pleeggezinnen, op basis van een enquête die door 935 pleegouders werd ingevuld. De NVP organiseert online bijeenkomsten om pleegouders met elkaar in contact te brengen.
  • Zie voor meer voorkomende vragen van pleegouders de website van de NVP.
  • Je kunt je pleegzorgorganisatie vragen of er mogelijkheden zijn om in contact te komen met andere pleeggezinnen. Het kan helpen om ervaringen en zorgen te delen met andere pleegouders, omdat zij in een vergelijkbare situatie zitten.
  • Via Pleegzorgplaza kun je ook in contact komen met andere pleegouders. Je kunt je hier gratis aanmelden en via hun fora ervaringen delen en tips uitwisselen.
  • Ook is het misschien fijn om gewoon met andere ouders ervaringen te delen en tips uit te wisselen. Niet alleen pleegouders ervaren soms extra moeite met opvoeden nu de kinderen de hele tijd thuis zijn.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies