Leven en werken met het coronavirus

Tips voor ouders met zorgen over geld

Laatste actualisatie: 15 april 2021

Wanneer ouders hun baan verliezen of minder inkomsten hebben, kan het moeilijk zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat geeft veel stress. Kun je de huur nog wel betalen? Kun je je kinderen geven wat ze nodig hebben? En hoe ziet je toekomst eruit? Kinderen merken het vaak als hun ouders door geldzorgen gestrest zijn. Soms gaan kinderen zich ook zorgen maken over geld of over hun ouders. Hoe ga je als ouder met geldzorgen om? En waar vind je steun of praktische hulp?

Praktische tips bij zorgen over inkomen

Heb je zorgen over je inkomen of je schulden? Veel professionals in de sociale sector, gemeenten en fondsen bieden mogelijkheden voor materiële en financiële hulp.

Dit zijn algemene tips die kunnen helpen. Misschien heb jij vanuit je eigen situatie een andere vraag of passen deze tips niet goed bij jouw situatie. Neem dan contact op met iemand van het wijkteam voor individuele adviezen en hulp.

 • Wil je weten welke ondersteuning er is voor je financiële situatie, vul dan via Geldfit.nl een korte online test in. De test geeft een gerichte verwijzing naar een website, een buddy, een budgetcoach van een vrijwilligersorganisatie of schuldhulpverlening van de gemeente.
 • De speciale editie van de Nibud Geldkrant is gemaakt om mensen te helpen financieel overeind te blijven tijdens de coronacrisis.
 • Misschien kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand of andere ondersteuning vanuit de gemeente. Daarvoor hoef je niet altijd een uitkering te hebben. Neem contact op met je gemeente of het wijkteam. Zij zijn op de hoogte van alle regelingen.
 • Veel gemeenten hebben een Formulierenbrigade om mensen uit de gemeente met een laag inkomen te helpen hun inkomen op orde te krijgen en voorzieningen aan te vragen. Bijvoorbeeld Nijmegen, Katwijk, Gouda en Groningen.
 • Maak je je zorgen over schulden, zoek dan ondersteuning van de schuldhulpverlening in je eigen gemeente.
 • Maak je je zorgen over je werk of recht op uitkeringen? Elke gemeente heeft een Juridisch Loket waar je terecht kunt met al je juridische vragen en waar je gratis advies kunt krijgen over onder andere werk, inkomen, schulden en incasso.
 • Maak je je zorgen of je wel in je huurwoning kunt blijven? Neem dan contact op met de Woonbond huurderslijn.
 • Voedselbank: Met de rekenhulp kun je in één minuut checken of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank en waar die bij jou in de buurt zit.
 • Sterk uit armoede.nl: om in contact te komen met ouders die zelf ervaring hebben met armoede.
 • Stichting Kinderarmoede.nl is opgericht door mensen die zelf het opgroeien en opvoeden in armoede kennen. Samen met partners bestrijden ze kinderarmoede in Nederland door ouders en kinderen te versterken.
 • Heeft jouw kind zorgen over zijn eigen financiële situatie, omdat hij bijvoorbeeld zijn bijbaantje kwijt is? Kijk dan eens samen op de geldchecker van het Nibud.

Waar kun je terecht als je kinderen iets nodig hebben?

Maak je je zorgen dat je kind door je geldproblemen tekort komt? Bij een aantal fondsen kun je spullen of geld aanvragen. Ook via de school of het maatschappelijk werk kun je voor bepaalde zaken financiële steun aanvragen. Kijk ook welke spullen in je eigen buurt worden aangeboden en welke initiatieven er in de buurt zijn, bijvoorbeeld in een kringloopwinkel of via weggeefkasten. Vraag hiernaar bij het wijkteam, de school, het buurthuis of de bibliotheek.

Fondsen voor kinderen die iets nodig hebben

 • Sam& voor alle kinderen: gezamenlijke website van een aantal grote fondsen voor kinderen en jongeren die opgroeien in arme gezinnen. Ouders kunnen geld aanvragen.
 • Jeugdfonds Sport en Cultuur: voor ondersteuning van deelname aan activiteiten voor kinderen op het gebied van sport en cultuur. Ouders kunnen hulp aanvragen.
 • Stichting Jarige Job: een verjaardagsbox met versiering, traktaties voor op school en een cadeau en wat lekkers voor de visite thuis. Ouders kunnen de box uiterlijk zes weken voor de verjaardag aanvragen.
 • Jeugdeducatiefonds: voor kinderen die opgroeien vanuit een achterstand. Aanvragen gaan via basisscholen.
 • Kleinecoronahulp: gezamenlijke website van fondsen voor initiatieven die kwetsbare mensen ondersteunen. Groepjes van drie buurtbewoners kunnen geld aanvragen voor kleinschalige initiatieven.
 • Leergeld biedt kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Tips voor het omgaan met stress in het gezin

Als je geldzorgen hebt, is het misschien niet makkelijk om je kinderen genoeg te steunen.

Wat kan helpen:

Zorg goed voor jezelf

Goed voor jezelf zorgen schiet er vaak bij in als je zorgen hebt. Toch is het juist dan belangrijk om te ontspannen. Iedereen heeft momenten en activiteiten voor zichzelf nodig. Wat werkt voor jou ontspannend? Een stuk wandelen, een tijdschrift lezen? Probeer hiervoor momenten in te plannen. Je voelt je daardoor waarschijnlijk beter en dat is ook goed voor je kinderen. Meer tips om goed voor jezelf te zorgen vind je op de pagina Gezond blijven.

Op de website van Pharos vind je toegankelijke informatie over hoe je als gezin kunt omgaan met stress. Deze informatie is beschikbaar in zeven talen.

Praat erover

Heb je een partner, praat dan met elkaar. Je kunt elkaar steunen. Merken je kinderen dat je je zorgen maakt? Praat er ook met hen over. Wees open en eerlijk. Je kind mag best weten dat je de situatie moeilijk vindt. Geef je kind wel het gevoel dat je de situatie aankunt.

Stress en spanning maken opvoeden lastiger. Je hebt misschien minder geduld omdat je hoofd overloopt. Tegelijkertijd wil je een goede ouder zijn. Het helpt om erover te praten met anderen, zie Opvoeden? Blijf erover praten.

Zoek steun

Door corona hebben meer mensen zorgen over geld. Sommige mensen schamen zich. Dat is nergens voor nodig. Je staat er niet alleen voor. Deel je zorgen, dat kan opluchten en je bedenkt daardoor eerder oplossingen. Zoek steun voor jezelf en voor je kinderen.

Praat met je  partner, vrienden, familie, of anderen die je vertrouwt. Zoek steun op vertrouwde plekken: de kerk, moskee of in buurtnetwerken. Deel je zorgen. Daardoor voel je je misschien wat beter. En wie weet hebben anderen wel goede ideeën. Er zijn ook verschillende organisaties die je kunt bellen. Een overzicht hiervan is te vinden op de pagina Een luisterend oor voor jou als ouder.

Kinderen kunnen zich ook zorgen maken, maar laten dat niet altijd merken. Ze willen het hun ouders niet moeilijker maken. Daarom is het voor je kind goed om met iemand anders te kunnen praten en zijn zorgen te kunnen delen. Dat kan iedere volwassene zijn waar je kind zich vertrouwd bij voelt: een vriend, een tante, een buurvrouw, een juf of meester. Kinderen kunnen ook zelf contact zoeken met organisaties, deze staan op de pagina Wie kan mij helpen?

Plan gezinsmomenten in

Door je zorgen is het moeilijk om je op iets anders te concentreren. Plan daarom een aantal momenten op de dag in waarop je al je aandacht besteedt aan de kinderen. Zulke momenten zijn bijvoorbeeld:

 • In de ochtend samen ontbijten
 • Op een vast moment naar buiten
 • Samen een spelletje doen
 • Voorlezen voor het slapen gaan.

Zulke momenten van gerichte aandacht levert voor kinderen veel op. Daarna kunnen ze weer makkelijker zelf aan de slag. 

Zoek en vraag op tijd hulp

Als je veel zorgen hebt, dan kun je wel wat hulp gebruiken. Om je heen zijn altijd mensen die willen helpen.

 • Deel je zorgen met de leidster van de kinderopvang of de leerkracht van je kinderen, zodat zij er rekening mee kunnen houden. De opvang of de school weet ook de weg als je meer hulp wilt, bijvoorbeeld van het maatschappelijk werk of het wijk- of gezinsteam in de buurt.
 • Neem contact op met het consultatiebureau in je gemeente. Zij kunnen je informeren over de ondersteuningsmogelijkheden in jouw omgeving.
 • Het kan zijn dat je als ouder vooral iemand nodig hebt om even te sparren, een luisterend oor te vinden of stoom af te blazen. Een overzicht van organisaties die voor jou klaarstaan vind je op de pagina Een luisterend oor voor jou als ouder.
 • Lopen de spanningen thuis hoog op? Mogelijk helpt het om de tips op de pagina Spanningen thuis voorkomen én oplossen te lezen.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies