Leven en werken met het coronavirus

Pleegzorg en het coronavirus

Informatie voor ouders- laatste actualisatie: 21 augustus 2020

Het is voor een kind te allen tijde belangrijk om contact met ouders of andere voor hem of haar belangrijke personen te hebben. Pleegkinderen en kinderen in een gezinshuis hebben recht op omgang met hun ouders en eventuele anderen. Wat is er op dit moment het meest prettig en wenselijk voor alle betrokkenen?

Lees ook de pagina over veelgestelde vragen van pleegouders.

Tijdens de persconferentie van 18 september heeft het kabinet enkele gewijzigde maatregelen bekend gemaakt vanwege de zorgelijke situatie in enkele regio's. Zie Rijksoverheid.nl. Ook nemen deze regio's aanvullende maatregelen. Omdat nieuwe maatregelen niet ten koste mogen gaan van kinderen en jongeren, is het belangrijk om samen een balans te zoeken. Lees meer

Mijn kind woont in een pleeggezin

Kan ik bij mijn kind op bezoek?

in de huidige situatie gelden eerder gemaakte afspraken over bezoek. Contact en nabijheid tussen ouders en kinderen is belangrijk. Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden. In onderling overleg kan ervoor gekozen worden ook jongeren vanaf 13 jaar en de eigen gezinsleden geen anderhalve meter afstand hoeven te houden, als iedereen gezond en fit is en geen klachten heeft. Wel moet je van de anderen in het pleeggezin anderhalve meter afstand houden. Ook is het dringende verzoek om niet meer dan 6 gasten te ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar en mensen die in huis wonen, niet meegerekend.

Check van tevoren even of anderen in het pleeggezin klachten hebben. Is dat het geval, dan kun je elkaar misschien in een aparte ruimte ontmoeten of kun je beter buiten afspreken en gaan wandelen. Als er bij jullie in het gezin of in het pleeggezin iemand verkoudheidsklachten heeft en ook koorts en/of positief getest is op corona, dan kan het bezoek niet doorgaan. Degene die klachten heeft kan zich laten testen. Maak hiervoor een afspraak door te bellen met 0800-1202. Je kunt ook online een afspraak maken. Zoek in de tussentijd samen naar een andere vorm van contact. Stem dat van te voren af met de pleegouders. 

Kan mijn kind bij mij op bezoek komen?

Ja, dat kan. De bezoekafspraken van vóór de coronatijd zijn weer het uitgangspunt. Natuurlijk is het belangrijk om dit goed af te stemmen met de pleegouders, de pleegzorgbegeleider én met je kind.

Het is belangrijk dat jij en iedereen bij jou thuis geen klachten heeft en dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM. Dus handen wassen, niezen in de elleboog, laten testen bij klachten en voor kinderen van 13 jaar en ouder, anderhalve meter afstand houden tot volwassenen.

Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden van anderen. Is jouw kind 13 jaar of ouder, dan kun je met pleegouders of andere betrokkenen afspreken dat jouw kind onderdeel is van jouw huishouden, zodat jullie je binnenshuis niet hoeven te houden aan de anderhalve meter afstand. Buitenshuis geldt die regel wel, omdat jullie officieel geen huishouden met elkaar vormen. Als een van de betrokkenen klachten heeft, bijvoorbeeld verkoudheid of koorts, dan kan het bezoek niet doorgaan. Zoek dan samen met pleegouders naar andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen.

Wanneer behoort een kind tot de risicogroep?

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar worden minder besmet met het coronavirus. Bij besmetting is het beloop minder ernstig dan bij volwassenen. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Een kind met een chronische ziekte zal waarschijnlijk vergelijkbaar reageren als op andere verkoudheidsvirussen. Zij lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van een coronainfectie dan kinderen zonder een chronische ziekte.

Echter, een infectie met het coronavirus kan bij kinderen met een stofwisselingsziekte of epilepsie wel leiden tot ontregeling. Hierdoor kunnen aanpassingen in de behandeling nodig zijn. Bij een kind met overgewicht verloopt een corona infectie niet ernstiger dan kinderen zonder overgewicht. Voor jongeren vanaf 16 jaar met ernstig overgewicht (BMI > 40) is dit onbekend. 

Meer informatie vind je op de website van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Sommige jongeren van 18 jaar en ouder behoren tot een groep met een verhoogde kans op een ernstig beloop van een corona-infectie. Meer informatie over deze risicogroepen vind je op de website van het RIVM

Ziek, wat dan?

Ben jij ziek (hoesten, keelpijn, een neusverkoudheid of loopneus of verhoging of koorts boven de 38 graden en/of benauwdheidsklachten) of is je kind of een huisgenoot van een van jullie beiden ziek? Laat je dan testen. Bezoek is in principe niet mogelijk. Het dringende advies is pas weer naar buiten te gaan wanneer je een negatieve uitslag op je test hebt. Houd tussentijds op een andere manier contact, bijvoorbeeld via WhatsApp of videobellen.

Lees meer op de pagina Vragen over het testbeleid.

Soms kan er een situatie zijn dat het voor het welzijn van jouw kind essentieel is om elkaar toch face-to-face te ontmoeten, ook al heeft een betrokkene klachten. Hierover wordt samen besloten en dit wordt goed voorbereid.  De pleegzorgbegeleider/gezinsvoogd zal dit met je bespreken.

Samen in de auto?

Samen in de auto reizen mag weer, ook als je niet tot hetzelfde huishouden behoort of als je niet op hetzelfde adres staat ingeschreven. Voor kinderen/jongeren van 13 jaar en ouder wordt geadviseerd om een niet-medisch mondkapje te dragen.

Weekendpleeggezin

Voor weekendpleeggezinnen gelden dezelfde adviezen als voor pleeggezinnen.

Anita Kraak EenVandaag

Bekijk een fragment van EenVandaag over social distancing

Mijn kind woont in een gezinshuis

Kan ik bij mijn kind op bezoek?

Onder de huidige coronamaatregelen vormen eerdere afspraken over de bezoeken weer het uitgangspunt. Voor een gezinshuis waar vier of minder professionals werken die daar niet wonen, gelden dezelfde adviezen als voor een pleeggezin. 

Werken er in een gezinshuis meer dan vier professionals die daar niet wonen, dan gelden dezelfde regels als voor een residentiële instelling.  

Mag mijn kind bij mij op bezoek komen?

Ook hier zijn de bezoekafspraken van vóór de piek in de coronacrisis weer het uitgangspunt. Het is belangrijk dat van de betrokkenen en hun huisgenoten niemand klachten heeft, en dat iedereen zich aan de adviezen van het RIVM houdt. Natuurlijk is het belangrijk om dit goed af te stemmen met elkaar.

Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden van anderen. Indien jouw kind 13 jaar of ouder is, dan kun je met gezinshuisouders of andere betrokkenen afspreken dat jouw kind onderdeel is van jouw huishouden. Dan hoeven jullie je binnenshuis niet te houden aan de anderhalve meter afstand. Buitenshuis geldt die regel wel, omdat jullie officieel geen huishouden met elkaar vormen.

Als een van de betrokkenen klachten heeft, bijvoorbeeld verkoudheid of koorts, dan kan het bezoek niet doorgaan. Zoek dan samen met de gezinshuisouders naar andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen.

Thuis logeren?

Kinderen en jongeren die in een pleeggezin of gezinshuis wonen, mogen een weekend naar huis en dus ook thuis blijven slapen. Tenminste, als logeren ook een onderdeel was van de oorspronkelijke afspraken tijdens omgang en bezoek.

Overleg met kind, ouders, pleegouders of gezinshuisouders wat wenselijk en haalbaar is. Houd daarbij bijvoorbeeld rekening met de aanwezigheid van personen die tot de risicogroep behoren en een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van het coronavirus. Maak vooraf duidelijke afspraken. Soms zal na een zorgvuldige afweging besloten worden om niet thuis te overnachten. Kijk dan samen hoe het weekend toch zo leuk en gezellig mogelijk vormgegeven kan worden. Dit blijft maatwerk.

Als kinderen thuis slapen, doen ze dat in principe op hun eigen kamer. Als zij de kamer delen met een broer of zus, dan is dat geen probleem. Kinderen van 12 jaar of jonger hoeven geen afstand te houden. Kinderen vanaf 13 jaar hoeven onderling geen afstand tot elkaar te houden, maar wel ten opzichte van volwassenen.

Als het kind 13 jaar of ouder is, kun je samen met de pleeg- of gezinshuisouders voor kiezen dat het kind zowel met het pleeggezin of gezinshuis als het gezin thuis een huishouden vormt. Als je daar samen toe besluit, dan hoeft het kind geen anderhalve meter afstand te houden van zijn ouders en andere volwassenen in huis. Mocht je om bepaalde redenen daar niet voor kiezen, dan is het belangrijk dat jongeren vanaf 13 jaar op een eigen kamer slapen en anderhalve meter afstand houden van volwassenen.

Alternatieven voor bezoek en omgang

Voor meer informatie over de afweging of bezoek wel of niet mogelijk is, lees de pagina Omgang en bezoek in specifieke situaties

Handige links

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies