Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Pleegzorg en het coronavirus

Informatie voor ouders- laatste actualisatie: 28 mei 2020

Het is voor een kind te allen tijde belangrijk om contact met ouders of andere voor hem of haar belangrijke personen te hebben. Pleegkinderen en kinderen in een gezinshuis hebben recht op omgang met hun ouders en eventuele anderen. Wat is er op dit moment, in deze situatie mogelijk, het meest prettig en wenselijk voor alle betrokkenen?

Lees ook de pagina over veelgestelde vragen van pleegouders.

Mijn kind woont in een pleeggezin

Kan ik bij mijn kind op bezoek?

Nu de maatregelen versoepeld zijn, kunnen eerder gemaakte afspraken over bezoek steeds meer in de oude vorm terugkeren. Contact en nabijheid tussen ouders en kinderen is belangrijk. Er kunnen twee vaste bezoekers langs komen. In onderling overleg kan ervoor gekozen worden dat het kind en twee vaste bezoekers geen anderhalve meter afstand hoeven te houden, als iedereen gezond en fit is en geen klachten heeft. Check van te voren even of anderen in het pleeggezin of gezinshuis klachten hebben. Is dat wel het geval, dan kun je elkaar misschien in een aparte ruimte ontmoeten of kun je beter buiten afspreken en gaan wandelen. Stem dat van te voren even af met de groepsleiding of de pleegouders. Wel moet je van de anderen in het pleeggezin of gezinshuis anderhalve meter afstand houden.

Kan mijn kind bij mij op bezoek komen?

Ja, dat kan. Nu de maatregelen versoepeld zijn, worden de bezoekafspraken van vóór de coronacrisis weer het uitgangspunt. Natuurlijk is het belangrijk om dit goed af te stemmen met pleegouders en de pleegzorgbegeleider en ook met je kind.

Het is belangrijk dat jij en ook iedereen bij jou thuis geen klachten heeft en dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM. Dus handen wassen, anderhalve meter afstand houden, enzovoort.

Als je met elkaar afspreekt dat het kind onderdeel is van jouw huishouden, dan hoeven jullie je binnenshuis niet te houden aan de anderhalve meter afstand. Buitenshuis geldt die regel wel, omdat jullie officieel geen huishouden met elkaar vormen. Als een van de betrokkenen klachten heeft, bijvoorbeeld verkoudheid of koorts, dan kan het bezoek niet doorgaan. Zoek dan samen met pleegouders naar andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen.

Wanneer behoort een kind tot de risicogroep?

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar worden minder besmet met het coronavirus. Bij besmetting is het beloop minder ernstig dan bij volwassenen. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Een kind met een chronische ziekte zal waarschijnlijk vergelijkbaar reageren als op andere verkoudheidsvirussen. Zij lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van een coronainfectie dan kinderen zonder een chronische ziekte.

Echter, een infectie met het coronavirus kan bij kinderen met een stofwisselingsziekte of epilepsie wel leiden tot ontregeling. Hierdoor kunnen aanpassingen in de behandeling nodig zijn. Bij een kind met overgewicht verloopt een coronainfectie niet ernstiger dan kinderen zonder overgewicht. Voor jongeren vanaf 16 jaar met ernstig overgewicht (BMI > 40) is dit onbekend. Voor kinderen met overgewicht gelden dezelfde maatregelen als voor kinderen zonder overgewicht.

Meer informatie vind je op de website van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Sommige jongeren van 18 jaar en ouder behoren tot een groep met een verhoogde kans op een ernstig beloop van een corona-infectie. Meer informatie over deze risicogroepen vind je op de website van het RIVM

Ziek, wat dan?

Ben jij ziek (hoesten, keelpijn, een neusverkoudheid of loopneus of verhoging of koorts boven de 38 graden en/of benauwdheidsklachten) of is je kind of een huisgenoot van een van jullie beiden ziek? Dan is bezoek in principe niet mogelijk. Je mag dan pas weer naar buiten als je 24 uur lang geen klachten meer hebt. Houd dan op een andere manier contact, bijvoorbeeld via WhatsApp of videobellen.

Soms kan er een situatie zijn dat het voor het welzijn van jouw kind essentieel is om elkaar toch face-to-face te ontmoeten, ook al heeft een betrokkene klachten. Hierover wordt samen besloten en dit wordt goed voorbereid.  De pleegzorgbegeleider/gezinsvoogd zal dit met je bespreken.

Weekendpleeggezin

Voor weekendpleeggezinnen gelden dezelfde adviezen als voor pleeggezinnen.

Anita Kraak EenVandaag

Bekijk een fragment van EenVandaag over social distancing

Mijn kind woont in een gezinshuis

Kan ik bij mijn kind op bezoek?

Nu de maatregelen versoepeld zijn, zullen eerdere afspraken over de bezoeken weer het uitgangspunt vormen. Tegelijkertijd zal iedereen zich moeten houden aan de regels die horen binnen de anderhalvemetersamenleving. Dus handen wassen, anderhalve meter afstand houden, enzovoort. Natuurlijk is het belangrijk om dit goed af te stemmen met elkaar.

Voor een gezinshuis waar vier of minder professionals werken die daar niet wonen, gelden dezelfde adviezen als voor een pleeggezin.

Werken er in een gezinshuis meer dan vier professionals die daar niet wonen, dan gelden dezelfde regels als voor een residentiële instelling.

Mag mijn kind bij mij op bezoek komen?

Nu de maatregelen versoepeld zijn, worden de bezoekafspraken van vóór de coronacrisis weer het uitgangspunt. Het is belangrijk dat van de betrokkenen en hun huisgenoten niemand klachten heeft, en dat iedereen zich aan de adviezen van het RIVM houdt. Dus handen wassen, anderhalve meter afstand houden, enzovoort. Natuurlijk is het belangrijk om dit goed af te stemmen met elkaar.

Je kunt met elkaar afspreken dat het kind onderdeel is van jouw huishouden; dan hoeven jullie je binnenshuis niet te houden aan de regel van anderhalve meter afstand. Buitenshuis geldt die regel wel, omdat jullie officieel geen huishouden met elkaar vormen.

Als een van de betrokkenen klachten heeft, bijvoorbeeld verkoudheid of koorts, dan kan het bezoek niet doorgaan. Zoek dan samen met de gezinshuisouders naar andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen.

Alternatieven voor bezoek en omgang

Voor meer informatie over de afweging of bezoek wel of niet mogelijk is, lees de pagina Omgang en bezoek in specifieke situaties

Handige links

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies