Leven en werken met het coronavirus

Omgangsregeling gescheiden ouders

Informatie voor ouders- laatste actualisatie: 26 januari 2021

Het kabinet heeft op maandag 8 maart aangekondigd dat de huidige coronamaatregelen voorlopig gehandhaafd blijven, met een paar correcties en kleine aanpassingen. We passen de informatie op onze website hier zo spoedig mogelijk op aan. Kijk voor meer informatie over de aankondiging op de website van de Rijksoverheid.

Het is voor een kind te allen tijde belangrijk om contact met beide ouders te hebben. Door de aangescherpte maatregelen zal het de komende periode extra tijd en aandacht vragen om de omgangsregeling zo in te richten, dat het aansluit op zowel de beperkende maatregelen als de mogelijkheden van kinderen en ouders.

Kinderen van gescheiden ouders hebben recht op omgang met beide ouders. Het niet doorgaan van de omgang kan veel stress opleveren voor het kind. Overleg samen hoe jullie het contact met de kinderen allebei zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Bepaal met elkaar of de gebruikelijke omgangsregeling gewoon door kan gaan óf dat er een aanpassing nodig is. Leg eventuele veranderingen duidelijk uit aan jullie kinderen en gebruik hierbij dezelfde termen. Lees ook de veelgestelde vragen van kinderen met gescheiden ouders.

Flexibel blijven

De afspraken die jullie gemaakt hebben over het contact en de omgang met de kinderen, blijven het uitgangspunt. Het is belangrijk dat jullie je allebei inzetten om de omgang tussen jullie kinderen en hun beide ouders mogelijk te maken. Het kan zijn dat gezondheidsrisico’s maken dat er tijdelijk een aanpassing op moet komen. Probeer open te staan voor de noodzaak om af te wijken van de vaste afspraken, en vanuit mogelijkheden te blijven denken. Het is belangrijk om met de andere ouder te praten vanuit het belang van het kind. Niet vanuit het recht van jou als ouder om jouw kind te zien of thuis te houden. Als ouder moet je vanwege gezondheidsrisicio's soms accepteren dat het contact met je kind nu een andere vorm heeft. Het is natuurlijk lastig om ‘gemiste’ tijd later in te halen. Eis dat niet van elkaar. Dit is een overmacht situatie waar je samen in het belang van je kind het beste van moet proberen te maken.

Bekijk hier de animatie ‘omgangsregeling corona’ van het Kenniscentrum Kind en Scheiding:

Omgangsregeling corona

Bekijk de animatie omgangsregeling corona

Kan de omgangsregeling doorgaan?

Het uitgangspunt is dat de omgangsregeling door kan gaan. Gescheiden ouders kunnen met elkaar afspreken dat hun kinderen tot beide huishoudens behoren, waardoor het maximaal aantal bezoekers en ook de anderhalve meter afstand voor hen komt te vervallen. De omgang kan niet doorgaan als een van de betrokkenen ziekteverschijnselen heeft. Dan is het goed om samen naar een tijdelijk alternatief te zoeken. Het contact tussen kinderen en beide ouders blijft altijd van belang. Bij scheiding kan de omgangsregeling op verschillende manieren vastgelegd zijn.

Ouderschapsplan

Ouders kunnen in onderling overleg bepalen hoe de omgang zal plaatsvinden. Zij houden zich daarbij aan de algemeen geldende adviezen en de richtlijnen van het RIVM.

Door de rechter opgelegd

De omgangsregeling blijft van toepassing zoals deze is opgelegd. Indien gezondheidsklachten van een van de betrokkenen deze omgang verhinderen, dan is het goed om samen, al dan niet met de gezinsvoogd, te zoeken naar een andere manier van contact. De gezinsvoogd kan bijvoorbeeld aan beide ouders vragen om in te stemmen om in plaats van bezoek, contact te hebben via videobellen. De gezinsvoogd hoeft voor dit besluit geen verzoek in te dienen bij de rechtbank.

Anita Kraak EenVandaag

Bekijk een fragment van EenVandaag over social distancing

Afstand houden

Kinderen van 12 jaar of jonger kunnen fysiek contact hebben en hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, ook niet van hun ouders. Mensen die tot eenzelfde huishouden behoren hoeven dit ook niet. Voor jongeren vanaf 13 jaar geldt dat zij anderhalve meter afstand moeten houden van andere volwassenen, als zij niet tot eenzelfde huishouden behoren.

Bij kinderen en jongeren met gescheiden ouders kun je er samen voor kiezen om het kind zowel tot het huishouden van de ene ouder als tot het huishouden van de andere ouder te rekenen. Op dat moment hoeven kind en huisgenoten, zowel binnen als buiten, geen anderhalve meter afstand te houden. Huisgenoten mogen zich gezamenlijk in een binnen- of buitenruimte bewegen en hoeven zich als huishouden dus buiten niet te houden aan de maximale groepsgrootte van twee personen.

Omgangsregeling bij ziekte

De omgang kan sowieso niet doorgaan als een of meer van de betrokkenen klachten heeft of ziek is. Hiermee bedoelen we: verkoudheidsklachten (zoals keelpijn, niezen, een loopneus of een neusverkoudheid) en/of hoesten en/of verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten. Onder betrokkenen verstaan we: het kind, een ouder of een andere huisgenoot. De omgang met kinderen onder de 13 jaar met verkoudheidsklachten, zonder koorts, kan gewoon doorgaan. Zijn de kinderen ouder, of hebben andere betrokkenen de hierboven genoemde verkoudheidsklachten, maar minder dan 38 graden koorts? Dan kan de omgang, na een zorgvuldige afweging en goede voorbereiding doorgaan, als deze op dat moment van groot belang voor het kind is. Dit is maatwerk.

Gaat de begeleide omgang door?

De begeleide omgang gaat door, waarbij de algemene hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Als betrokkenen of hun gezinsleden verkoudheidsklachten (zoals keelpijn, niezen, een loopneus of een neusverkoudheid) en/of hoesten en/of verhoging of koorts boven de 38 graden en/of benauwdheidsklachten hebben, kies dan samen voor een alternatieve vorm van omgang.

Zoek in die gevallen samen zoveel mogelijk naar andere vormen van contact, zoals bijvoorbeeld via Skype of FaceTime. De betrokken professional overlegt dan met de ouders welke communicatiemiddelen beschikbaar zijn en wat daarvan het beste alternatief is.

Mocht het ondanks klachten van verhoging, hoesten of keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid (zonder koorts en/of benauwdheid) toch nodig zijn voor het welzijn of de lichamelijke verzorging van de jongere om elkaar in levenden lijve te zien, dan is dat in uitzonderlijke situaties mogelijk. Dit vraagt een goede voorbereiding. Meer informatie leest u op de pagina Face-to-face contact bij ambulante hulpverlening.

Andere manieren voor de omgang

Als een van de betrokkenen klachten heeft en er na zorgvuldige afweging tijdelijk geen omgang mogelijk is , zorg dan dat je wel regelmatig contact houdt met de kinderen. Dit kun je doen door bijvoorbeeld extra video-belmomenten. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld WhatsApp, Skype, FaceTime en Zoom.

Tijdens deze momenten kun je:

  • Een paar keer per dag even kletsen 
  • Spelletjes doen 
  • Boekje voorlezen/liedje zingen 
  • Helpen met het huiswerk 
  • Samen televisie of een film kijken 
  • Samen sporten

Bekijk hiervoor ook de pagina's Digitale zorg op afstand en Thuiswerken, online communicatie en vergaderen.

Kan de omgang doorgaan als een van de ouders in het buitenland woont?

Op dit moment wordt het door de Rijksoverheid afgeraden naar het buitenland te gaan, tenzij het strikt noodzakelijk is. Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen. Dit geldt tot half maart 2021. Of u daarna weer naar het buitenland kunt reizen, is nog niet bekend.

Indien een van de ouders in het buitenland woont en het voor de kinderen van groot belang is om die ouder fysiek te ontmoeten, dan moeten jullie daar met elkaar een individuele afweging in maken. Zie voor meer informatie over reizen naar het buitenland de website van rijksoverheid.

Ouder stopt de omgang

Het is ongewenst dat een ouder de omgang stopt, zonder overleg met de andere ouder. Helaas gebeurt dit soms toch. Reden hiervoor zijn bijvoorbeeld:

  • Angst voor de risico’s van het coronavirus 
  • Geen mogelijkheid om naar de andere ouder te reizen 
  • Eén van de ouders zag de omgangsregeling toch al niet zitten. De ouder grijpt deze situatie aan om de omgang te stoppen. 

In al deze situaties is het belangrijk om met de andere ouder te praten vanuit het belang van het kind. Niet vanuit het recht van jou als ouder om jouw kind te zien of thuis te houden.

Je komt er als ouders niet uit met elkaar

Lukt het niet om samen afspraken te maken over de omgang? Misschien kan een familielid of bekende jullie helpen. Wanneer ook dit niet helpt, probeer dan de rust te bewaren. Laat de situatie voor nu even zoals hij is. Je kunt natuurlijk ook hulp inschakelen van het wijkteam. 

Is er sprake van een ondertoezichtstelling? Bespreek dan een aanpassing van de bezoekregeling altijd eerst met de gezinsvoogd.  

Handige links

Aanbod hulp

Gesprekken met maatschappelijk deskundigen

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding voert via Zoom gesprekken voor ouders en professionals met vragen. Deze gesprekken worden gevoerd met de maatschappelijk deskundigen. Er sluit een advocaat, mediator, psycholoog of stiefcoach aan.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies