Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Cruciale beroepen

Laatste actualisatie: 22 mei 2020

Het basisonderwijs en de kinderopvang zijn binnenkort weer helemaal open. Ook de noodopvang voor ouders in cruciale beroepen blijft beschikbaar, maar wordt wel afgebouwd.

Actuele informatie over opvang en cruciale beroepen vind je op de site van de Rijksoverheid..

Wanneer kun je gebruik maken van noodopvang?

Als één van beide ouders in een gezin een cruciaal beroep heeft of in een vitaal bedrijf werkt, is het de bedoeling dat jullie zelf de kinderen op vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kunnen jullie toch een beroep doen op de noodopvang. Het is dus geen harde eis dat jullie beiden een cruciaal beroep uitoefenen of in een vitale sector werken. Als je als ouder van een eenoudergezin een cruciaal beroep uitvoert, kan je gebruik maken van noodopvang.

Beroep doen op noodopvang

Ouders die gebruik willen maken van noodopvang, kunnen dit aangeven bij de opvanglocatie zoals de school en kinderopvang. Ook als ouders normaal geen gebruik maken van opvang, kunnen zij hier nu wel gebruik van maken. De opvang is gratis.

Vanaf 8 juni zal de noodopvang worden afgebouwd. De noodopvang is dan alleen nog maar ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beschikbaar als jullie in de zorg werken. Mocht je toch behoefte hebben aan extra opvang? Dan kan je dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

Geen noodopvang bij ziekteverschijnselen kind

Als kinderen verkoudheidsklachten (hoesten of keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid) of verhoging of koorts boven de 38 graden en/of benauwdheidsklachten hebben, kan je géén gebruik maken van noodopvang. Ook niet als je een cruciaal beroep uitoefent. 

Tips als opvang regelen niet lukt

In de praktijk worstelen veel ouders, net als jij wellicht, met de opvang van hun kinderen, ook als je niet in een cruciaal beroep werkt.  Probeer de opvang van kinderen onderling te verdelen. Dit vraagt veel van jullie allemaal en soms lukt het niet.

Tips en adviezen:

  • Kinderen onderbrengen bij opa’s en oma’s wordt in veel gevallen nog afgeraden. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina De veranderde rol van opa's en oma's en de pagina Vragen en dilemma's na persconferentie 19 mei
  • Het is ook nog steeds niet verstandig om te kiezen voor wisselende opvang bij buren, familie of vrienden.
  • Gezamenlijke opvang regelen met één ander gezin kan een oplossing bieden. Hierbij is het van belang om het aantal contacten te beperken  en de algemene richtlijnen voor hygiëne en fysieke afstand in acht te nemen.
  • Gezamenlijk buiten spelen (fietsen, wandelen, met inachtneming van hygiëne en fysieke afstand) kan ook uitkomst bieden voor vaste periodes op de dag.

Zie ook de Tien tips in het omgaan met de 'nieuwe' thuissituatie.

Goed overleg tussen ouders, opvanglocaties en werkgever

Elke situatie is anders. De lijst met cruciale beroepen is niet alomvattend en soms vraagt de situatie in het werk of in het gezin om maatwerk. Hierbij is goed overleg tussen ouders, opvang en werkgever cruciaal.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies