Leven en werken met het coronavirus

Bezoekregeling kind in instelling

Laatste actualisatie: 24 februari 2021

Het kabinet heeft op maandag 8 maart aangekondigd dat de huidige coronamaatregelen voorlopig gehandhaafd blijven, met een paar correcties en kleine aanpassingen. We passen de informatie op onze website hier zo spoedig mogelijk op aan. Kijk voor meer informatie over de aankondiging op de website van de Rijksoverheid.

Contact tussen ouders en kinderen is belangrijk. Dat geldt ook voor kinderen in residentiële instellingen. De huidige maatregelen zijn ingrijpend, zeker nu een groot deel daarvan verlengd is. Het is nog steeds moeilijk voor iedereen om elkaar te ontmoeten. Daarom blijft het belangrijk om als ouders steeds samen met begeleiders te zoeken naar wat mogelijk is in het contact en daar een balans in te vinden.

Kinderen in instellingen kunnen bezoek blijven ontvangen, maar dit blijft beperkt tot maximaal één extra persoon van 13 jaar en ouder. En maar één bezoeker per dag. Dit vraagt om goed overleg over wie wanneer op bezoek kan komen. De regel van anderhalve meter afstand van elkaar houden en het naleven van alle hygiënemaatregelen blijft.

Als bezoek niet mogelijk is, bijvoorbeeld door verkoudheid, of wachten op een testuitslag, kan contact ook .op een andere manier, bijvoorbeeld door videobellen.

Belangrijk is om intensief contact te houden met de begeleiding van je kind, zeker in deze periode. Overleg steeds over jouw wensen en zoek samen naar mogelijkheden. Liefst met afspraken op de wat langere termijn, die passen binnen de beperkingen. Sommige instellingen beperken het bezoek aan de instelling zoveel mogelijk, waardoor het bezoek tussen ouder en kind voornamelijk thuis bij de ouders plaatsvindt.

Heb begrip voor elkaar

De coronaperiode duurt nu al een jaar. Dat is erg lang. Het is voor iedereen moeilijk om deze periode goed door te komen. Dit geldt voor de kinderen, voor de ouders en ook voor de begeleiders van je kind. Het is nog steeds onduidelijk wanneer alles weer 'normaal' zal zijn. Het helpt als je begrip hebt voor elkaar en bepaalde irritaties of frustraties niet persoonlijk maakt. Iedereen had het liever anders gewild en we zitten allemaal in hetzelfde lastige parket. Emoties horen hier bij, maar zoek steeds naar een oplossing die iedereen tevreden stelt.

Op bezoek

Als je op bezoek gaat, probeer dan overdag en buiten af te spreken. Ga bijvoorbeeld wandelen of naar een speeltuin. Vraag aan de begeleiders van je kind of zij tips hebben waar je naartoe kunt. Heb je een hond thuis, dan kan het leuk zijn deze mee te nemen en de hond samen met je kind uit te laten. Ook buiten gelden aangescherpte regels: je mag buiten nu met maximaal twee personen of met één huishouden samen zijn. Kinderen tot 13 jaar worden daarbij niet meegeteld.

Iedereen van 18 jaar en ouder houdt anderhalve meter afstand tot anderen. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar hoeven onderling geen afstand te bewaren. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden. En sinds 1 december is iedereen van 13 jaar en ouder verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen in publieke ruimten zoals winkels, stadhuis en ziekenhuis.

Meer informatie over face-to-face contact is te vinden op de pagina Face-to-face contact in een residentiële omgeving.

Ziek, wat dan?

Iedereen met klachten die passen bij het coronavirus moet zich laten testen. Voor kinderen gelden hier enkele uitzonderingen op, bekijk daarvoor de pagina Algemene informatie over corona bij het kopje Testen.

Iedereen die zich laat testen blijft thuis totdat de uitslag bekend is. Bezoek is dan in principe niet mogelijk. Het dringende advies is om pas weer naar buiten te gaan als je een negatieve uitslag op je coronatest hebt ontvangen. Zoek samen naar alternatieve vormen van contact of kijk of iemand anders wel op bezoek kan gaan.

Meer informatie

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies