Leven en werken met het coronavirus

Bezoekregeling kind in instelling

Laatste actualisatie: 20 november 2020

Contact tussen ouders en kinderen is belangrijk. Dat geldt ook voor kinderen in residentiële instellingen. Om ervoor te zorgen dat maatregelen niet ten koste gaan van het contact tussen ouders en hun kinderen, is het belangrijk om als ouders steeds samen met verzorgers te zoeken naar wat mogelijk is en daar een balans in te vinden. Lees meer.

Kinderen in instellingen kunnen bezoek blijven ontvangen, al geldt voorlopig de regel dat maximaal drie andere personen van 13 jaar en ouder extra in de woonkamer mogen zijn. En iedereen mag nog steeds maar één keer per dag bezoek ontvangen. Dit vraagt om goed overleg met elkaar over wie en wanneer op bezoek kan komen. De regel van anderhalve meter afstand van elkaar houden en het naleven van alle hygiënemaatregelen blijft.

Als bezoek niet kan, bijvoorbeeld omdat een van de betrokkenen verkouden is of wacht op de uitslag van een test, kan contact ook vaak op een andere manier, bijvoorbeeld door videobellen. Belangrijk is dat je als ouder steeds overlegd over jouw wensen met de begeleiders van je kind. Zoek samen naar mogelijkheden  Bedenk hierbij dat de groep waar jouw kind verblijft ook gebonden is aan afspraken die de instelling hen oplegt en waar zij niet van af mogen wijken, hoe graag ze het jou of je kind ook gunnen.

Heb begrip voor elkaar

Het is voor de een moeilijker dan voor de ander om deze periode goed door te komen, zonder te weten wanneer alles weer ‘normaal’ zal kunnen zijn. Het helpt als je begrip hebt voor elkaar en bepaalde irritaties of frustraties niet persoonlijk maakt. Iedereen had het liever anders gewild en we zitten allemaal in hetzelfde lastige pakket. Emoties horen hier bij, maar zoek steeds naar een oplossing die ieder tevreden stelt.

Op bezoek

Als je op bezoek gaat, probeer dan buiten af te spreken, bijvoorbeeld voor een wandeling of in een speeltuin. Vraag aan de begeleiders van je kind of zij tips hebben waar je naar toe kunt. Heb je een hond thuis, dan kan het leuk zijn deze mee te nemen en samen met je kind uit te laten. Ook voor buiten gelden aangescherpte regels: je mag buiten nu met maximaal vier personen of met één huishouden samen zijn. Kinderen tot 13 jaar worden daarbij niet meegeteld. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt anderhalve meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot 18 jaar. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar hoeven onderling geen afstand te bewaren. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te houden. 

Meer informatie over face-to-face contact is te vinden op de pagina Face-to-face contact in een residentiële omgeving.

Ziek, wat dan?

Iedereen met klachten die passen bij het coronavirus moet zich laten testen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven in principe niet getest te worden. Uitzonderingen hierop zijn:

  • Ernstig zieke kinderen.
  • Kinderen die contact hebben met een persoon met bevestigde corona.
  • Als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.

Iedereen die zich laat testen blijft thuis totdat de uitslag bekend is. Bezoek is dan in principe niet mogelijk. Het dringende advies is om pas weer naar buiten te gaan wanneer je een negatieve uitslag op je coronatest hebt ontvangen. Zoek samen naar alternatieve vormen van contact of kijk of iemand anders wel op bezoek kan gaan.

Meer informatie

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies