Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

Bezoekregeling voor jeugdigen

Laatste actualisatie: 24 maart 2020

De maatregelen van de overheid zijn aangescherpt. In diverse sectoren en organisaties wordt beleid gemaakt over contact, huisbezoek, omgangs- en bezoekregeling. Hierbij is gecommuniceerd over het afwegingskader van de VGN en dat deze in het jeugdveld wordt overgenomen. In dit afwegingskader is de 'nee, tenzij'-regeling gekozen, waarbij bezoek mogelijk is maar op basis van individueel maatwerk. Deze berichtgeving behoeft verdere verduidelijking.

In het huidige afwegingskader zijn twee perspectieven die met elkaar kunnen botsen. Enerzijds is er in deze corona-tijd het dominante perspectief vanuit gezondheid, waarin het van belang is om fysiek contact zo veel als mogelijk te vermijden. Anderzijds is er het perspectief vanuit de mentale gezondheid van kinderen en jongeren, waarin het van belang is om contact met ouders zo veel als mogelijk te continueren.

Cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, RIVM en het ministerie van VWS zijn zich bewust van het belang van beide perspectieven en gaan met elkaar de handelingsadviezen verder uitwerken voor professionals in verschillende situaties. Een ieder vindt het van belang dat deze adviezen breed gedragen zijn en voldoende ruimte bieden voor maatwerk, daarom wordt er gewerkt in zorgvuldige afstemming met elkaar. De informatie hierover wordt zo snel als mogelijk op deze website opgenomen.

Input is welkom via coronavirus@nji.nl.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies