Leven en werken met het coronavirus

Het Jeugdpakket

Ondersteuning voor ontmoeting en mentaal welzijn- laatste actualisatie: 15 maart 2021

In december 2020 heeft het kabinet besloten om een Jeugdpakket beschikbaar te stellen ter ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het budget van 58,5 miljoen euro is bedoeld om de dialoog met jongeren te starten, activiteiten te organiseren, voor jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale weerbaarheid van jongeren.

Het kabinet heeft hiertoe besloten op basis van gemeenschappelijke voorstellen van gemeenten, jongerenorganisaties, wetenschappers, het NJi en gemeentebestuurders. De lockdown levert nieuwe uitdagingen op voor gemeenten om voor en vooral samen met jongeren veilige activiteiten te organiseren die meer perspectief bieden in coronatijd. Gelukkig is er nog veel mogelijk. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) roept gemeenten op om goed te kijken naar elkaars creatieve ideeën en in gesprek te blijven met jongeren over waar ze zelf behoefte aan hebben.

Wat omvat het Jeugdpakket?

In de Kamerbrief van 8 december wordt aangegeven dat de 58,5 miljoen euro langs drie lijnen beschikbaar komt:

  • Via het gemeentefonds, in totaal 40 miljoen euro. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft toegezegd dat de middelen in maart 2021 aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Naast de 40 miljoen voor jeugdactiviteiten is er nog 4 miljoen euro bestemd voor een gezondere leefstijl van jeugd. De lokale besteding van dit geld vindt plaats in overleg met de gemeenteraad. 
  • Via het programma Maatschappelijke diensttijd (MDT) is een extra subsidieronde voor gemeenten opengesteld voor MDT-initiatieven in coronatijd, in totaal 15 miljoen euro. Deze extra subsidie komt voort uit het jeugdpakket en is specifiek voor gemeenten in samenwerking met MDT-organisaties. De aanvraagtermijn loopt van 1 februari tot 12 maart 12.00 uur. Lees meer over het indienen van de subsidieaanvraag op de website van ZonMw.
  • 3,5 miljoen euro voor mentale weerbaarheid. Via landelijke subsidiering door VWS van specifieke initiatieven gericht op laagdrempelige (digitale) ondersteuning van jongeren die mentale klachten ervaren door corona. Zodra meer bekend is over het aanvragen van deze regeling, zullen we dat op deze pagina vermelden.

40 miljoen extra voor welzijn jeugd in coronatijd

Op 12 februari 2021 stelde het kabinet 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een steunpakket gericht op sociaal, fysiek en mentaal welzijn in coronatijd. 40 miljoen daarvan is gereserveerd voor de jeugd. Een groot deel van het geld zal via gemeenten terechtkomen bij bestaande initiatieven. Voor de besteding van de 40 miljoen willen de bewindslieden op korte termijn een Jeugdplan opstellen, samen met jongeren, gemeenten en experts. Dit Jeugdplan is een aanvulling op het eerder ingestelde Jeugdpakket. Naast de 40 miljoen euro die gereserveerd is voor jeugdactiviteiten is er nog 4 miljoen euro bestemd voor een gezondere leefstijl van jeugd. Dat geld gaat naar de programma's Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en Gezonde School.

Andere coronaregelingen voor jeugd

Het bedrag van 58,5 miljoen euro komt bovenop het coronapakket dat al eerder beschikbaar gesteld is voor de aanpak van jeugdwerkloosheid (346 miljoen euro), het verminderen van leerachterstanden (282 miljoen euro), voor de continuïteit van onderwijs (210 miljoen euro) en voor de huisvesting van dak- en thuisloze jongeren (onderdeel van 200 miljoen euro) en de compensatie van de 2.900 lokale vrijwilligersorganisaties voor de jeugd, zoals scoutinggroepen, jeugd- en jongerenwerk en kindervakantiewerk, voor de geleden coronaschade (7,3 miljoen euro). Op 17 februari werd bekend dat het kabinet met een Nationaal Programma Onderwijs komt, waarin het 8,5 miljard euro investeert om leerlingen die geraakt zijn door de coronamaatregelen gelijke kansen te bieden.

Ook kunnen gemeenten gebruikmaken van verschillende regelingen voor jongerenparticipatie, zoals subsidies van Erasmus+ Jeugd en de jongerenprogramma's Solidariteitsprojecten en Ik Ben Geweldig.

Meer informatie over bovenstaande regelingen vind je in het overzicht van coronasteunpakketten voor de jeugd.

Inzet Jeugdpakket

Wat zijn de mogelijkheden tijdens de maatregelen voor de inzet van het jeugdpakket? 

  • Sportactiviteiten (zoals de Wintergames, een initiatief van de Krajicek Foundation, de Johan Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland) voor kinderen tot en met 17 jaar kunnen doorgaan, mits het onder begeleiding is en buiten plaatsvindt. Vanaf 3 maart zijn deze regels verruimd en mogen jongeren tot en met 26 jaar buitensporten in teamverband op de eigen sportclub. Vanaf 16 maart mag iedereen vanaf 27 jaar op anderhalve meter afstand samen buiten sporten met maximaal vier personen.
  • Alle digitale activiteiten kunnen doorgaan.
  • Andere activiteiten, zoals culturele activiteiten activiteiten voor jongvolwassenen (18-27 jaar), worden uitgesteld tot een later moment waarop de coronamaatregelen dit weer toestaan.
  • Benut de tijd tijdens de lockdown voor het (online) betrekken van jongeren en voorbereiding van de activiteiten voor daarna.

Weten hoe je succesvol een gemeentelijk programma voor jongerenparticipatie opzet? Kijk dan op de pagina pagina Proces voor duurzame jongerenparticipatie of download de handreiking Duurzame Jongerenparticipatie.

Nog meer inspiratie?

  • Op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn inmiddels zo'n 30 ideeën en projecten verzameld waaraan wordt gewerkt vanuit gemeenten, in het kader van het Jeugdpakket.
  • Op de website van Maatschappelijke Diensttijd vind je een pagina voor gemeenten met voorbeelden van MDT-initiatieven.
  • Bekijk het webinar VNG dialoog: perspectief bieden aan jongeren (oud&nieuw en verder) van 17 december. De gemeente Helmond nam de deelnemers mee in haar aanpak, jongerenwerkorganisatie R-Newt deelde haar lessen en Bas Wijnen (het Nederlands Jeugdinstituut) ging in gesprek over hoe jongeren effectief bereikt en betrokken kunnen worden en wat gemeenten kunnen doen om hun rol omtrent jongerenparticipatie succesvol in te vullen.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies