Leven en werken met het coronavirus

Jongeren ondersteunen tijdens de lockdown

Laatste actualisatie: 15 maart 2021

De lockdown heeft veel invloed op het leven van jongeren. Met de geldende maatregelen en de avondklok zijn er voor jongeren weinig mogelijkheden om activiteiten te ondernemen en leeftijdsgenoten te ontmoeten. Op deze pagina geven we je meer informatie over hoe je als gemeente jongeren kunt ondersteunen in coronatijd en laten we zien wat er wél mogelijk is.

Waarom is het voor jongeren lastig om zich te houden aan de maatregelen?

Zelfs zonder de coronacrisis is de levensfase waarin jongeren zitten een turbulente periode. De ontwikkelingen die bij deze fase horen zijn onderdelen van een normale en gezonde ontwikkeling, maar zorgen voor een extra uitdaging voor jongeren om zich aan de coronamaatregelen te houden. In de coronatijd zien jongeren een deel van hun normale structuur wegvallen. Het is daarom nu extra belangrijk om in contact te blijven met jongeren, voor en vooral mét hen activiteiten te organiseren en perspectief te bieden door te kijken wat er wel kan in deze lockdown. Dit belang wordt onderstreept door de extra financiering voor gemeenten die is vrijgekomen om jongeren perspectief te bieden in coronatijd.

Mogelijkheden van de gemeente

De gemeente heeft diverse mogelijkheden om jongeren te ondersteunen gedurende deze lockdown en de avondklok.

Samenwerking jongerenwerk en andere partners

Werk zoveel mogelijk samen met de partners uit de pedagogische basis zoals scholen en het jongerenwerk. Jongerenwerkers vallen onder de essentiële beroepen en kunnen daardoor tijdens de avondklok actief blijven. Maak hierom als gemeente afspraken met jongerenwerkers over welke rol jongerenwerkers kunnen spelen. Zij zijn geen handhavers maar kunnen voorafgaand en tijdens de avondklok wel een belangrijke preventieve rol spelen, bijvoorbeeld door:

  • Jongeren voorafgaand en tijdens de avondklok een luisterend oor te bieden en in gesprek te gaan over hun frustraties en zorgen over de coronamaatregelen.
  • In samenwerking met jongeren en partners uit de wijk alternatieve activiteiten en contacten organiseren. Bekijk verschillende voorbeelden van activiteiten van gemeenten op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
  • Met de inzet van online jongerenwerk online contact te houden met jongeren. Dit biedt ook de mogelijkheid om vroegtijdig te signaleren als het even minder gaat met een jongere of wanneer er bijvoorbeeld straatrumoer op komst is. Lees in dit artikel meer over de preventieve kracht van jongerenwerk.
  • Lees de tips en voorbeelden voor ondersteuning van jongerenwerkers.

Ga met jongeren in gesprek

Corona is voor iedereen een ongekende situatie en vraagt om extra inspanningen om juist jongeren te bereiken die normaal in de schaduw blijven, naar hun specifieke behoefte te luisteren en ze structureler te betrekken bij besluitvorming. Jongeren voelen zich vaak niet gezien of gehoord door besluitvormers. Als jongeren de afwegingen van besluitvormers beter begrijpen, snappen ze waarschijnlijk beter waarom bepaalde maatregelen worden genomen die van invloed zijn op hun leven. Ook is de kans dan groter dat zij zich aan deze maatregelen houden. Het NJi heeft een handreiking voor duurzame jongerenparticipatie ontwikkeld die gemeenten de weg wijst in hoe je jongeren kan bereiken en succesvol het gesprek met jongeren kan aangaan. Bekijk de handreiking over duurzame jongerenparticipatie. 

Zichtbaarheid online

Zorg dat je online zichtbaar bent als gemeente en wees betrokken. Zorg voor communicatie richting jongeren die aansluit bij hun belevingswereld. Ben daarom met jouw boodschap waar jongeren zich bevinden: op hun online kanalen. Betrek jongeren via online omgevingen, bijvoorbeeld door in samenwerking met het jongerenwerk Q&A’s via Instagram te organiseren. Wees betrouwbaar en beschikbaar in het delen van online informatie en blijf online in contact over de afwegingen van jongeren omtrent de corona-maatregelen.

Bevorder positief gedrag

Het aanmoedigen van positief gedrag heeft meer effect dan het afkeuren van negatief gedrag. Een tip van de Hersenstichting over het omgaan met jongeren en het puberbrein is om vooral positief gedrag aan te moedigen. De hersenen van jongeren zijn extra gevoelig voor beloningen. Dit neemt niet weg dat het belangrijk is om duidelijke grenzen te stellen. Meer lezen over gedragsbeïnvloeding en jongeren? Lees het rapport 'Gewenst gedrag bevorderen en bevestigen'.

Wat kan er wel tijdens deze lockdown?

Ondanks de restricties is er ook nog veel wél mogelijk. Hieronder vind je inspiratie.

  • Het is mogelijk om georganiseerde activiteiten onder begeleiding op buitensportlocaties voor kinderen tot en met 18 jaar te organiseren. Vanaf 3 maart zijn de regels verruimd en mogen ook jongeren tot en met 26 jaar met meer dan twee personen samen buiten sporten op de sportaccommodatie, zonder anderhalve meter afstand. Vanaf 16 maart mogen volwassenen vanaf 27 jaar samen sporten op anderhalve meter afstand met maximaal vier personen. 
  • Voor kinderen en jongeren (ook ouder dan 18 jaar) mogen activiteiten vanuit dagbesteding of jongerenwerk wel plaatsvinden als deze gericht zijn op kwetsbare kinderen en jongeren en binnen in buurthuizen, wijkcentra en zalen van bibliotheken worden georganiseerd.
  • Stem met organisaties in de gemeente af wat ieders rol kan zijn en maak samen een afweging voor welke groepen kwetsbare jongeren activiteiten kunnen doorgaan.
  • Op welke jongeren focus je je? Op de pagina van jongerenwerk staat aan welke kwetsbare jongeren je kan denken voor het organiseren van activiteiten.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies