Leven en werken met het coronavirus

Leerlingenvervoer

Informatie voor gemeenten- laatste actualisatie: 12 februari 2021

Het kabinet heeft op maandag 8 maart aangekondigd dat de huidige coronamaatregelen voorlopig gehandhaafd blijven, met een paar correcties en kleine aanpassingen. We passen de informatie op onze website hier zo spoedig mogelijk op aan. Kijk voor meer informatie over de aankondiging op de website van de Rijksoverheid.

Leerlingenvervoer kan plaatsvinden op de reguliere manier. Voor de rit vindt er een gezondheidscheck plaats. Leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.

Leerlingenvervoer (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs

Leerlingenvervoer in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs kan plaatsvinden op de reguliere manier. De anderhalve meter regel blijft gelden voor de afstand tussen leerlingen en de chauffeur. Wanneer er in het leerlingenvervoer geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden tussen leerlingen en de chauffeur, draagt de chauffeur een chirurgisch mondkapje. Chauffeurs, leerlingen, ouders en scholen moeten zich bij het vervoer verder houden aan richtlijnen ontwikkeld door het RIVM. De gezondheidscheck vormt de basis voor de beslissing om een leerling te vervoeren. 

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) stelde samen met de vakbonden FNV en CNV het protocol veilig zorgvervoer kinderen en jongeren op voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Dit protocol gaat in op de praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waarmee vervoerders rekening moeten houden.

Meer informatie

Lees ook

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies