Leven en werken met het coronavirus

Culturele en creatieve activiteiten

Informatie voor gemeenten- laatste actualisatie: 4 juni 2021

Wat betekenen de coronamaatregelen voor culturele en recreatieve activiteiten voor kinderen en jongeren? Wat kan alweer wel en wat nog niet? Op deze pagina lees je meer over de mogelijkheden, de rol van de gemeente hierin en de voorwaarden waar gemeenten, organisaties en professionals rekening mee moeten houden.

Wat betekenen de maatregelen voor culturele en recreatieve activiteiten?

  • Culturele en recreatieve activiteiten zijn weer beperkt mogelijk. Bekijk voor meer informatie de site van de Rijksoverheid, de site van LKCA en het protocol cultuureducatie en participatie.
  • Groepen van maximaal vier personen zijn toegestaan. Hiervoor is een reservering nodig behalve als je tot één huishouden behoort. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee voor het maximum aantal personen.
  • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
  • Denk bij bewegen niet alleen aan sport. Er zijn ook mogelijkheden met bijvoorbeeld dans, scouting of natuureducatie.
  • Het advies is het aantal uitstapjes en reismomenten zoveel mogelijk te beperken.

Zingen en de beoefening van blaasinstrumenten  

  • Muziekscholen zijn vanaf 19 mei weer open.
  • Het wordt afgeraden om te zingen in koren of gezamenlijk naar zangles te gaan. Kinderen onder de 12 jaar vormen een uitzondering voor dit advies.
  • Voor beoefenaars van blaasinstrumenten geldt een afstandsregel van 2 meter in de blaasrichting. Het is nog niet bekend of hiervoor uitzonderingen komen voor kinderen en jongeren. Lees hierover meer in het protocol van de KNMO.

Kampen en overnachtingen

Vanaf de meivakantie is het mogelijk om in het kader van georganiseerde jeugdactiviteiten kampen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar te organiseren. Het is goed om hier als organisatie en gemeente met elkaar over af te stemmen. Er is een protocol voor veilige vakantiekampen opgesteld om de kampen zo veilig mogelijk te houden. Meer informatie is beschikbaar op de website wegaanopzomerkamp.nl.

Wat kunnen gemeenten doen bij het inrichten van activiteiten? 

Het is belangrijk dat gemeenten een vinger aan de pols houden bij het versoepelen van de maatregelen. Zoek samen met aanbieders, jongerenwerkers, buurtsportcoaches, cultuurcoaches en de jeugd zelf naar mogelijke (online) alternatieven wanneer activiteiten niet mogelijk zijn.

Op de pagina Stappenplan voor jongerenactiviteiten staan vier bouwstenen beschreven die u kunt gebruiken voor het opzetten van activiteiten voor jongeren in coronatijd.

Wat adviseren verenigingen en jeugdorganisaties?

Diverse landelijke jeugdorganisaties hebben eigen protocollen ontwikkeld voor jeugdactiviteiten in tijden van corona. Deze vormen geen overheidsbeleid, maar een advies. Gemeentes kunnen de protocollen gebruiken om samen met de jeugdorganisaties activiteiten in te richten. Jantje BetonLKCANOC*NSFKNMOVLSKoornetwerk Nederland en Scouting Nederland bieden dergelijke protocollen.

Lees ook

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies