Leven en werken met het coronavirus

Culturele en creatieve activiteiten

Informatie voor gemeenten- laatste actualisatie: 3 maart 2021

Het kabinet heeft op maandag 8 maart aangekondigd dat de huidige coronamaatregelen voorlopig gehandhaafd blijven, met een paar correcties en kleine aanpassingen. We passen de informatie op onze website hier zo spoedig mogelijk op aan. Kijk voor meer informatie over de aankondiging op de website van de Rijksoverheid.

Met de nieuwe maatregelen kunnen culturele en recreatieve activiteiten voor kinderen en jongeren beperkt plaatsvinden. Er gelden belangrijke voorwaarden, waar gemeenten, organisaties en professionals rekening mee moeten houden. Op deze pagina vind je wat er wel en niet mogelijk is op gebied van culturele en recreatieve activiteiten.

Wat betekenen de maatregelen voor culturele en recreatieve activiteiten?

 • Theaters, bioscopen, concertzalen, muziekscholen en vergelijkbare locaties zijn voorlopig gesloten voor publiek. Tot die tijd zijn culturele en recreatieve activiteiten niet mogelijk. Bekijk voor meer informatie de site van LKCA en in het protocol cultuureducatie en participatie.
 • Er geldt een verbod op groepsvorming. Zowel op binnen- als buitenlocaties mag alleen per tweetal of als één huishouden iets worden ondernomen. Dit is exclusief kinderen onder de 13 jaar.
  • Activiteiten vanuit dagbesteding of jongerenwerk mogen eventueel wel plaatsvinden als deze gericht zijn op kwetsbare kinderen of jongeren en binnen buurthuizen of bibliotheekzalen worden georganiseerd. Stem altijd af met de betrokken organisaties, wat er wel of niet mogelijk is.
  • Jongeren tot 18 jaar kunnen buiten blijven sporten en trainen in teamverband, bij een sportaccommodatie en onder de voorwaarde dat dit door professionals wordt begeleid. Vanaf 3 maart mogen ook jongeren van 18 tot en met 26 jaar onder dezelfde voorwaarden buitensporten in teamverband.
  • Denk bij bewegen niet alleen aan sport. Er zijn ook mogelijkheden met bijvoorbeeld dans, scouting of natuureducatie. Kijk voor meer informatie over sportende kinderen en jongeren op de pagina Sport en spel.
 • Het advies is het aantal uitstapjes en reismomenten zoveel mogelijk te beperken.

Zingen en de beoefening van blaasinstrumenten  

 • Muziekscholen zijn gesloten voor publiek
 • Het wordt afgeraden om te zingen in koren of gezamenlijk naar zangles te gaan. Kinderen onder de 12 jaar vormen een uitzondering voor dit advies.
 • Voor beoefenaars van blaasinstrumenten geldt een afstandsregel van 2 meter in de blaasrichting. Het is nog niet bekend of hiervoor uitzonderingen komen voor kinderen en jongeren. Lees hierover meer in het protocol van de KNMO.

Kampen en overnachtingen

In huidige omstandigheden is het voorlopig niet mogelijk om weekend-of winterkampen te organiseren, zowel met jeugd als met volwassenen. Dit geven de gezamenlijke aanbieders van zomer- en vakantiekampen in Nederland op hun website aan.

Wat kunnen gemeenten doen bij het inrichten van activiteiten? 

Het is belangrijk dat gemeenten in de regie voeren tijdens het invoeren van de maatregelen. Als gemeente bepaal je welke activiteiten wel of niet kunnen plaatsvinden binnen de gestelde voorwaarden. Vanwege de extra maatregelen gaan veel culturele en recreatieve activiteiten voor kinderen en jongeren niet door. Zoek samen met aanbieders, jongerenwerkers, buurtsportcoaches, cultuurcoaches en de jeugd zelf naar mogelijke (online) alternatieven waarmee activiteiten voor deze groep toch kunnen plaatsvinden.

Op de pagina Stappenplan voor jongerenactiviteiten staan vier bouwstenen beschreven die u kunt gebruiken voor het opzetten van activiteiten voor jongeren tijdens de jaarwisseling.

Wat adviseren verenigingen en jeugdorganisaties?

Diverse landelijke jeugdorganisaties hebben eigen protocollen ontwikkeld voor jeugdactiviteiten in tijden van corona. Deze vormen geen overheidsbeleid, maar een advies. Gemeentes kunnen de protocollen gebruiken om samen met de jeugdorganisaties activiteiten in te richten. Jantje BetonLKCANOC*NSFKNMOVLSKoornetwerk Nederland en Scouting Nederland bieden dergelijke protocollen.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies