Leven en werken met het coronavirus

Tips voor continuering zorg

Informatie voor gemeenten- laatste actualisatie: 15 december 2020

Het kabinet heeft op maandag 8 maart aangekondigd dat de huidige coronamaatregelen voorlopig gehandhaafd blijven, met een paar correcties en kleine aanpassingen. We passen de informatie op onze website hier zo spoedig mogelijk op aan. Kijk voor meer informatie over de aankondiging op de website van de Rijksoverheid.

Onderstaande tips zijn afkomstig van gemeenten uit het hele land.

Tip 1. Geef financiële zekerheid

Aanbieders maken zich zorgen over financiën. Sommige vormen van hulp of ondersteuning kunnen vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Ook maken aanbieders nieuwe kosten, omdat professionals online zijn gaan werken. Daarnaast moet ook extra personeel worden ingezet omdat kinderen en jongeren langer op de instelling verblijven of omdat vanwege ziekteverzuim de roosters niet rond komen. Gemeenten kunnen de aanbieders financiële zekerheid bieden. VWS en de VNG hebben hierover afspraken gemaakt. Zie ook de informatie bij kosten en compensatie. Ook kunnen gemeenten besluiten om zorgaanbieders in sommige gevallen uitstel van betalingen aan te bieden, waardoor de zorgaanbieders niet in liquiditeitsproblemen komen.

Voorbeelden

 • De gemeente Utrecht heeft tijdens de eerste lockdown in een brief naar alle jeugdhulpaanbieders opgeroepen tot intensieve samenwerking. Het doel hiervan is continuïteit van zorg te borgen aan kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. De jeugdhulpaanbieders moeten met knelpunten naar de accounthouder of contractmanager van de gemeente Utrecht gaan voor ondersteuning. De gemeente betaalt de aanbieders door, zodat de zorg door kan gaan. 
 • De regio Alkmaar, bestaande uit zeven gemeenten, stuurt hun aanbieders in de regio regelmatig een coronanieuwsbrief. Hierin staat informatie over de maatregelen die de regio heeft genomen om de (financiële) continuïteit van de zorg te waarborgen. Verder geeft de gemeente aan zorgaanbieders advies over hoe de zorg kan worden voortgezet en welke richtlijnen daarvoor zijn. Ook delen zorgaanbieders tips met elkaar. In de nieuwsbrief staan ook alle veranderingen door het coronavirus bij de zorgaanbieders. De gemeente Alkmaar roept zorgaanbieders op om die veranderingen zoveel mogelijk te delen.

Tip 2. Bedenk samen alternatieven

Er zijn aanbieders die slagvaardig en creatief de zorg vormgeven met in achtneming van de regel om anderhalve meter afstand te houden. Er zijn ook aanbieders die om uiteenlopende redenen vastlopen, bijvoorbeeld omdat niet alle professionals zich comfortabel voelen met face-to-face contacten nu besmettingen weer oplopen. Gemeenten kunnen deze zorgaanbieder attenderen op de mogelijkheden die er zijn om wel zorg te verlenen.

Gemeenten kunnen ook proberen jeugdhulpaanbieders en maatschappelijke partijen met elkaar in contact te brengen om een maatwerkoplossing te creëren.

Voorbeeld

 • De samenwerkende gemeenten in Twente hebben maatregelen genomen om de zorgcontinuïteit te waarborgen. Deze gemeenten geven de jeugdhulpaanbieders zekerheid door financiële waarborgen. Om de alternatieve vormen van zorg te stimuleren, krijgen de aanbieders ook meer ruimte om in sommige situaties de contractuele afspraken los te laten. Hierdoor kunnen zij meer maatwerk leveren als dat nodig is.

Meer informatie

Tip 3. Stimuleer samenwerking in het sociaal domein

Het is belangrijk om samen te werken met maatschappelijk partners, in dit geval aanbieders. Zijn alle kinderen, jongeren en gezinnen in beeld? Lukt het om de benodigde zorg weer volledig uit te voeren tijdens deze tweede lockdown? Leg verbindingen waar mogelijk. Kan een aanbieder bepaalde zorg niet meer uitvoeren? Wellicht kan een collega-aanbieder helpen? Ook de verbinding tussen de verschillende domeinen is nu extra belangrijk. Denk aan: onderwijs, kinderopvang, andere partners in het sociaal domein en de jeugdgezondheidszorg. 

Voorbeelden

 • Regio Hart van Brabant stuurde de jeugdhulpaanbieders tijdens de eerste lockdown een brief over de zorgcontinuïteit. Hierin wordt nadrukkelijk opgeroepen om samen te werken met organisaties in de regio in complexe situaties. Ook als het niet lukt om de zorg in een andere vorm te continueren, benadrukt de regio dat aanbieders contact moeten opnemen met regio Hart van Brabant.
 • De regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland geeft vragen en antwoorden over jeugdhulp overzichtelijk weer. Op drie manieren probeert de regio de continuïteit te waarborgen:
  • door een overleg met vertegenwoordigers van de verschillende domeinen zoals onderwijs, sociaal domein en jeugdhulp.
  • door ruimte te geven voor overleg met de contractmanagers van de regio.
  • door bij complexe situaties het doorbraakteam in te schakelen.

Tip 4. Inventariseer en leer met elkaar

De coronamaatregelen hebben gevolgen voor alle zorgaanbieders. Door in kaart te brengen waar de knelpunten liggen voor de continuïteit voor zorg, kunnen gemeenten beter de hulp coördineren. Samen met de zorgaanbieders kunnen veelvoorkomende knelpunten beter worden opgelost. Dan hoeft niet elke zorgaanbieder het wiel zelf uit te vinden en kunnen goedwerkende oplossingen met iedereen gedeeld worden.

Voorbeeld

 • De gemeente Breda heeft al in een vroeg stadium van de coronacrisis de impact van de coronamaatregelen op het zorg- en ondersteuningsaanbod in kaart gebracht. De gemeente heeft alle informatie uit contracten met zorgaanbieders en voorzieningen in een document gezet. Vervolgens is een scan gemaakt op basis van in en uitstroom van cliënten, of begeleiding geboden kon worden, of behandeling geboden kon worden en of de veiligheid van cliënten in gevaar kwam. Vervolgens heeft de gemeente ze de zorgaanbieders verdeeld in vier fasen, waarbij behandeling en begeleiding nog mogelijk was, waarbij deze niet meer mogelijk was en waar de veiligheid in het geding kwam. Op basis van deze analyse wordt samenwerking met zorgaanbieders vormgegeven.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies