Leven en werken met het coronavirus

Wonen

Informatie voor gemeenten- laatste actualisatie: 18 december 2020

Het kabinet heeft op maandag 8 maart aangekondigd dat de huidige coronamaatregelen voorlopig gehandhaafd blijven, met een paar correcties en kleine aanpassingen. We passen de informatie op onze website hier zo spoedig mogelijk op aan. Kijk voor meer informatie over de aankondiging op de website van de Rijksoverheid.

Iedere gemeente heeft jongeren in een kwetsbare positie. De positie van veel jongeren wordt nog kwetsbaarder door corona. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die door hun indicatie of verstandelijke beperking moeite hebben zich aan te passen aan deze tijd. Jongeren die door het verliezen van hun bijbaan hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Of jongeren die in een sociaal isolement geraken.

Bekijk alle ontwikkeling die nu spelen rondom beschermd wonen en dak- en thuisloosheid op de site van de rijksoverheid.

Om dak- en thuisloosheid bij jongeren te voorkomen of op te lossen is het belangrijk dat de aanpak bestaat uit een aantal werkzame elementen. Alleen woonruimte bieden is onvoldoende.

Tips

In dit artikel van Movisie lees je hoe je dak- en thuisloze jongeren kunt helpen in tijden van corona. We beschrijven een aantal tips:

Wees flexibel met regelingen

In Utrecht mogen zogenaamde bankhoppers (jongeren die op tijdelijke logeeradressen verblijven) nu langere tijd op een plek bivakkeren zonder dat het consequenties heeft voor hun uitkering.

Lees ook het artikel op website 16-27 over de ruimte die de Participatiewet biedt om maatwerk te leveren en de kostendelersnorm niet toe te passen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een woning beschikbaar is voor een jongere, die eigenlijk te duur is voor huurtoeslag. De gemeente kan dan zelf een woontoeslag toekennen of de woningcorporatie biedt een extra huurkorting aan, zodat de woning toch betaalbaar wordt. Een ander voorbeeld is de mogelijkheid voor een jongere om zich in te schrijven op een adres, zonder dat de hoofdbewoner bang hoeft te zijn om gekort te worden op zijn of haar uitkering vanwege de kostendelernorm.

Wees goed bereikbaar, niet alleen digitaal

De meeste dak- of thuisloze jongeren hebben namelijk geen digitale middelen waarmee ze benodigde formulieren kunnen invullen en opsturen. Ga op zoek naar creatieve oplossingen. Een organisatie voor hulpverlening aan dak- en thuisloze jongeren in de gemeente Utrecht heeft bijvoorbeeld spreekkamers ingericht waar mensen anderhalve meter afstand kunnen houden.

Organiseer alternatieve opvangplekken voor jongeren die niet in de reguliere opvang terechtkunnen

Streetcornerwork Amsterdam heeft in de eerste lockdown een nachtvoorziening geopend voor jongeren die niet in de maatschappelijke opvang terechtkunnen. Kwintes heeft toen samenwerking gezocht met hotels die nu leeg staan. Tegen een gereduceerd en door de gemeente betaald tarief verblijven dak- en thuislozen in deze hotels.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies