• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Wat is de rol van de gemeente bij gebruik van de meldcode?

De meldcode geldt binnen de gemeente voor ambtenaren die betrokken zijn bij de uitvoering van de:

  • Leerplichtwet
  • Wet publieke gezondheid (Wpg)

Gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de meldcode door deze medewerkers gebruikt wordt en dat zij daarvoor over voldoende kennis beschikken.

Gemeenten houden ook toezicht op naleving van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor wat betreft de maatschappelijk ondersteuning en de kinderopvang.

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies