Nieuws van het NJi

Website ondersteunt samenwerking in hulpverlening

Op de nieuwe website Samen1plan.nl kunnen cliënten, hulpverleners en andere betrokkenen een online hulpverleningsplan opstellen en de uitvoering daarvan coördineren. Verschillende kennisinstituten, gemeenten en ggz-instellingen hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de website.

De website maakt het makkelijker voor professionals van verschillende organisaties, cliënten, vrijwilligers en andere betrokkenen om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen en om hulp te coördineren. Zij hebben altijd toegang tot de meest actuele versie van het hulpverleningsplan. Via de website kunnen zij informatie uitwisselen, doelen formuleren en bijhouden in hoeverre die behaald zijn. Ook wordt geregistreerd wie verantwoordelijk is voor welke acties en of die zijn gerealiseerd. De cliënt bepaalt wie toegang heeft tot het plan. De gegevens zijn beveiligd.

Samen1Plan is ontwikkeld bij jeugd-ggz-instelling Molendrift. Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, de Groninger en Friese gemeenten, Accare, GGZ Friesland/Kinnik en Lentis hebben geholpen om het online hulpverleningsplan breder beschikbaar te stellen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies