• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Toolbox thuiszitters

Het thuiszitten van leerlingen willen we terugdringen met Passend Onderwijs. Ieder opgroeiend kind krijgt met Passend Onderwijs een schoolloopbaan met de juiste hulp op het juiste moment. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Vanuit de PO-Raad, VO-raad, VNG, NJi, Gedragswerk, Ingrado en het ministerie van OCW bundelen wij onze krachten om er voor te zorgen dat iedere leerling een passende plek krijgt.

Gezamenlijke aanpak thuiszitten

Van alle betrokkenen verwachten we dat ze zich maximaal inzetten om thuiszitten te voorkomen. Blijft een kind toch thuis? Dan proberen we dit zo snel mogelijk op te lossen. Hiervoor zijn de afgelopen jaren verschillende acties in gang gezet, zoals:

  • verbetering van de registratie
  • versterking van de leerplichtfunctie
  • inzet van onderwijsconsulenten
  • komen tot een sluitende regionale thuiszittersaanpak: verschillende regionale initiatieven laten zien dat een actieve gezamenlijke aanpak van scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en ouders de sleutel is tot succes.

Toolbox voor aanpakken thuiszitters

Als onderdeel van de thuiszittersaanpak zijn de afgelopen jaren veel brochures, handreikingen, modellen en websites ontwikkeld. 

Vragen?

Vincent Fafieanie is contactpersoon.

Foto Vincent  Fafieanie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.