Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Leerplicht

De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand nadat het 5 jaar is geworden tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden. Vrijgesteld van inschrijving zijn de volgende categorieën leerlingen:

  • kinderen die op grond van lichamelijke en/of psychische kenmerken niet in staat zijn om onderwijs te volgen. De gemeentelijke leerplichtambtenaar beoordeelt of er reden is het kind vrijstelling van leerplicht te verlenen. Bij ongeschiktheid wordt een arts of psycholoog ingeschakeld om het kind te onderzoeken;
  • degenen die bezwaren hebben tegen de richting van het onderwijs dat binnen redelijke afstand van de woning ligt;
  • jongeren die in een Nederlandse gemeente staan ingeschreven, maar onderwijs in het buitenland volgen;
  • gezinnen die een trekkend bestaan leiden, als kermisexploitant of circusmedewerker.

Ook is het mogelijk vrijstelling van schoolbezoek aan te vragen voor 5-jarigen. Is een kind nog geen 6 jaar, dan mag het 5 uur per week thuisblijven. De ouders/verzorgers hebben hiervoor geen toestemming nodig, maar dienen dit wel te melden bij de schooldirecteur of het bevoegd gezag van de school (schoolbestuur). Deze vrijstelling is eventueel uit te breiden met 5 extra uren. Voor deze uitbreiding tot maximaal 10 uur is speciale toestemming van de schooldirecteur nodig en deze is uitsluitend bedoeld om overbelasting van het kind te voorkomen.
Ten slotte zijn er specifieke omstandigheden denkbaar waaronder de ouders vrijstelling van schoolbezoek bij de schoolleiding kunnen aanvragen.

Vragen?

Vincent Fafieanie is contactpersoon.

Foto Vincent  Fafieanie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies