Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Kwalificatieplicht

Sinds 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. Aansluitend op het einde van de leerplicht met 16 jaar begint de kwalificatieplicht. Jongeren die niet meer leerplichtig zijn, maar nog geen startkwalificatie hebben, zijn verplicht om voltijds onderwijs te volgen tot zij een startkwalificatie hebben gehaald, of tot de dag dat zij 18 jaar worden. Dit mag via een wettelijk erkende combinatie van leren en werken, zoals mogelijk is via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. De kwalificatieplicht is bedoeld om schooluitval tegen te gaan en kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Vrijgesteld van de kwalificatieplicht zijn zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen. Voor hen is een startkwalificatie niet altijd haalbaar. Ook jongeren onder de 18 jaar in het praktijkonderwijs die een getuigschrift of schooldiploma halen, zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau. En uiteraard zijn leerlingen die al door de leerplichtambtenaar zijn vrijgesteld vanwege lichamelijke of psychische redenen eveneens vrijgesteld van de kwalificatieplicht.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Vragen?

Vincent Fafieanie is contactpersoon.

Foto Vincent  Fafieanie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies