Nieuws van het NJi

Voorschools aanbod vluchtelingenpeuters hard nodig

Er is behoefte aan concrete handvatten voor de educatieve opvang en ondersteuning van vluchtelingenpeuters en hun ouders. Voor deze kinderen en ouders is het belangrijk zo snel mogelijk deel uit te maken van de samenleving. Aandacht voor hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling in een stabiele en veilige omgeving is daarbij een voorwaarde. Maar uit landelijke peilingen blijkt dat zowel gemeenten als kinderopvangorganisaties worstelen met het geven van de nodige ondersteuning.

De partners Sardes, Sociaal Werk Nederland, Nederlands Jeugdinstituut en Pharos hebben de handen ineengeslagen om voor én met gemeenten en kinderopvangorganisaties te werken aan een voorschools aanbod voor die kinderen die het zo hard nodig hebben.

Er is in het afgelopen jaar zeer terecht aandacht gevraagd voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Voor vluchtelingenkinderen en -jongeren in de leerplichtige leeftijd zijn inmiddels maatregelen genomen. De voorschoolse periode is echter minder onder de aandacht geweest, maar minstens zo belangrijk. Naast aandacht voor hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling is aandacht voor de thuisomgeving nodig. Om de veiligheid en stabiliteit te bevorderen, is het betrekken en ondersteunen van ouders een belangrijk aandachtspunt. Dat kan betekenen dat ouders meedoen aan activiteiten van de kinderopvang, dat zij informatie krijgen over de ontwikkeling van hun kind of dat zij worden doorverwezen naar opvoedondersteuning.

Vragen over ondersteuning vluchtelingenpeuters en ouders
Zowel gemeenten als kinderopvangorganisaties hebben vragen over adequate educatieve opvang voor vluchtelingenpeuters met en zonder status. Het gaat dan zowel om vragen van financiële en organisatorische aard als om inhoudelijke vragen over deze groep peuters en hun ouders. Daarom zijn de vier organisaties, Sardes, Sociaal Werk Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut en Pharos, gaan samenwerken. Met steun van het Kinderopvangfonds zetten zij zich in om kinderopvang en gemeenten te ondersteunen bij het bieden van educatieve opvang en ondersteuning aan vluchtelingenpeuters en hun ouders, (zowel met als zonder status). Zo is een ondersteuningstraject opgezet om gemeenten, kinderopvang, politiek en landelijke maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij het zorgen voor een goede start van vluchtelingenpeuters en hun ouders in Nederland.

Aanbod voor gemeenten en kinderopvang
Met de geplande activiteiten voor de komende twee jaar willen we voor én samen met gemeenten en kinderopvangorganisaties werken aan een voorschools aanbod. Zo zullen we een kieswijzer ontwikkelen waarmee professionals een gedegen keuze kunnen maken uit mogelijke aanpakken. Ook willen we tijdens dit traject in gesprek gaan met relevante partners om ideeën en kennis uit te wisselen en feedback verzamelen op de te ontwikkelen tools; zoals handreikingen, informatiebrochures, en traingingen.

Vragen
Heb je vragen? Stel deze dan via e-mail: vluchtelingenpeuters@sardes.nl.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies