Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Trauma-georiënteerde hulp voor kinderen met complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties

Kennisdocument voor professionals in pleegzorg, gezinshuizen en residentiële woonvormen

Kinderen en jongeren die verwaarloosd of mishandeld zijn door hun ouders of opvoeders, kunnen getraumatiseerd raken. De stress die veroorzaakt wordt door de nare gebeurtenissen, kunnen zij niet met de hulp van hun ouders reguleren. Die ouders veroorzaken immers juist de stress. De problematiek waar deze kinderen mee te maken hebben noemen we 'complex trauma'.

Trauma-georiënteerd werken

Er zijn voor deze kinderen specifieke behandelmethoden die worden uitgevoerd door gespecialiseerde behandelaars. Een groot deel van het helen en herstellen moet echter in de directe leefomgeving van het kind plaatsvinden. Kinderen die therapie volgen kunnen sneller en beter geholpen worden als er in hun dagelijkse omgeving ook met kennis over het trauma gekeken en gehandeld wordt. We noemen dat 'trauma-georiënteerd werken'.

Deze publicatie biedt informatie en handvatten die helpen om stress bij deze kinderen beter te signaleren en kinderen beter te begeleiden en ondersteunen bij hun herstel.

Voor wie?

De publicatie is bedoeld voor professionals en opvoeders die direct betrokken zijn bij de dagelijkse opvoeding van kinderen die, na een uithuisplaatsing, in een gezinsvervangende situatie wonen. Dit zijn onder andere pleegouders, begeleiders van pleegouders, adoptiefouders, gezinshuisouders, sociotherapeuten, begeleiders van gezinshuisouders, pedagogisch medewerkers, orthopedagogen, psychologen en gedragsdeskundigen.

Er is ook aandacht voor de samenwerking tussen genoemde professionals en specialistische behandelaars uit de ggz. Het document is daarom ook voor deze behandelaars van belang.


Titel:
Trauma-georiënteerde hulp voor kinderen met complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties. Kennisdocument voor professionals in pleegzorg, gezinshuizen en residentiële woonvormen
Auteur:
Grinsven, F. van en J. Holdorp
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
33 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies