Nieuws van het NJi

Statement Jeugdhulp: passende hulp voor alle jeugdigen

Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches hebben een statement uitgebracht over hoe we jeugdigen en gezinnen beter kunnen helpen met zorg en hulp die aansluit bij wat echt nodig is, dichtbij huis. Ook het Nederlands Jeugdinstituut was hierbij betrokken.

Dit statement is het resultaat van een intensieve 24-uurssessie Zorglandschap op 11 en 12 juli in Driebergen. Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat er - ondanks de positieve ontwikkelingen in het jeugdveld - op korte termijn actie nodig is om de doelen te bereiken. Ze gaan zich samen sterk maken en in actie komen op de volgende punten:

  • versterken en verbeteren van de ketensamenwerking
  • versnellen van het leren van elkaar
  • bieden van passende hulp, ook bij complexe zorgvragen

Leidende principes voor regionale samenwerking

De acties moeten zich vooral richten op het versterken van de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders in de jeugdregio’s. Problemen moeten worden benoemd, de juiste personen aangesproken en er moet doorgepakt worden wanneer dat nodig is.

Alle betrokken partijen hebben aangegeven zich actief in te zetten om de gemaakte afspraken te realiseren. Gemeenten nemen binnen de jeugdregio het initiatief om samen met aanbieders te komen tot een regionaal plan van aanpak, dat beschrijft hoe het totale aanbod is geborgd en het samenspel is ingericht. Het Nederlands Jeugdinstituut is in gesprek met Jan Menting, de nieuwe ambassadeur Zorglandschap voor specialistische jeugdhulp, over de wijze waarop het passende ondersteuning kan bieden om deze ambities te realiseren.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies