Nieuws van het NJi

Start pilots Voor ieder kind een thuis!

Vijf jeugdhulpregio's zijn op 19 november van start gegaan met een pilottraject om jeugdhulp in gezinsvormen te stimuleren in hun regio. De centrale vraag is: wat kunnen de jeugdhulpregio's doen om kinderen 'zo thuis mogelijk' te laten opgroeien? Geleerde lessen worden landelijk gedeeld, zodat ook andere jeugdhulpregio's er profijt van kunnen hebben.

De vijf deelnemende regio's zijn: Noord-Limburg, Groningen, Zuid-Kennemerland, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Flevoland. Tijdens de eerste bijeenkomst deelden deze regio's met elkaar de vragen waarop zij een antwoord zoeken, maar ook de oplossingen die ze zelf al hebben gevonden.

Belangrijke vraagstukken voor de regio's zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe creëer je meer diversiteit in gezinsvormen, zodat je jeugdhulp in gezinsvormen flexibel kunt op- en afschalen zonder het kind te verplaatsen?
  • Hoe maak je in de praktijk de overstap van residentiële jeugdhulp naar meer jeugdhulp in gezinsvormen?
  • Hoe organiseer je de werving van pleeg- en gezinshuisouders meer kindgericht?
  • Hoe kun je de besluitvorming over de terugkeer van een kind naar huis vormgeven samen met kinderen, ouders, andere opvoeders, gemeente, jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling?
  • Hoe kunnen pleegouders, pleegkinderen en biologische kinderen participeren bij vernieuwing en innovatie?
  • Hoe zorg je dat lokale teams en pleegzorgaanbieders goed samenwerken?
  • Hoe ontwikkel je een intensief ambulant aanbod voor ouders, zodat de situatie thuis verbetert en het kind veilig kan terugkeren naar huis?

De looptijd van het pilottraject is een jaar. Onderdeel van het project is het delen van goede voorbeelden en geleerde lessen met andere Nederlandse gemeenten en regio's.
Het pilottraject is een initiatief vanuit het project 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen' van de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut. De pilots worden gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bron: VNG; Jeugdzorg Nederland; Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen;Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies