Nieuws van het NJi

Samen lerend doen wat werkt

Hoe baseren we in Nederland zorg voor en welzijn van kinderen, jongeren en gezinnen op ‘evidence-based practice’? Op kennis die gebaseerd is op ervaringskennis van cliënten, praktijkkennis van professionals én kennis uit wetenschappelijk onderzoek? Het lijkt vanzelfsprekend om dat te doen. Toch ontstaat daarover regelmatig discussie.

Denktank Evidence-based practice in de jeugdhulp

Daarom nam het Nederlands Jeugdinstituut het initiatief tot het organiseren van een denktank met daarin vertegenwoordigers van beroeps- en cliëntenorganisaties, instellingen, gemeenten en kennisinstituten. Met als belangrijk aandachtspunt de verbinding tussen al die werelden. Want evidence-based practice lijkt te veel iets van wetenschappers en gespecialiseerde professionals te zijn geworden.

Betekenisvolle verbetercyclus

De denktank streeft naar een betekenisvolle verbetercyclus waarin cliënten, professionals, hun organisaties, beleidsmakers en onderzoekers samenwerken. Kennis maken, delen en gebruiken is daarbij onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We zijn ons bewust dat dit om een lange adem vraagt: een verbindende ambitie voor de komende tien jaren, gericht op het doorontwikkelen én benutten van kennis. Dat moet leiden tot het effectiever aanpakken van belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van zorg voor en welzijn van kinderen, jongeren en gezinnen. Ons motto: samen lerend doen wat werkt.

3 tips

Maar hoe werkt dat dan? Samen lerend doen wat werkt? 
We bieden u 3 tips om in praktijk mee aan de slag te gaan.

Meer lezen over dit gedachtengoed

Meer achtergronden en een volledige beschrijving van wat we in de denktank hebben gedaan vindt u in de publicatie 'Samen lerend doen wat werkt'. Een nieuwe kijk op evidence-based practice in zorg en welzijn voor jeugdigen en gezinnen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies