Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Regionale Meld- en Coördinatiepunten

Om voortijdige schoolverlaters een betere uitgangspositie in de maatschappij te geven, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 1994 de Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC’s) ingesteld. In 2001 is de regeling verder uitgewerkt in de RMC-wetgeving. Nederland is daartoe verdeeld in 39 RMC-regio's. Het RMC richt zich op 18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie. Een RMC-functionaris kan een voortijdig schoolverlater helpen om een opleiding of een (leerwerk)baan te vinden.

De kerntaken van een RMC zijn:

  • een sluitende melding en registratie, doorverwijzing en herplaatsing van vroegtijdig schoolverlaters;
  • het bevorderen van een goede samenwerking tussen alle partijen in de regio die te maken hebben met jongeren tot 23 jaar;
  • het realiseren van een sluitende aanpak met een zo goed mogelijk traject op maat voor de jongere die extra zorg nodig heeft.

Bron:

Vragen?

Vincent Fafieanie is contactpersoon.

Foto Vincent  Fafieanie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies