Nieuws van het NJi

Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin

Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners en organisaties. Voor hen ontwikkelden Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin. De tool is een hulpmiddel voor professionals om de zorg zo goed mogelijk te organiseren rond de behoeften van kind en gezin.

Deze reflectietool is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgverleners en gezinnen van een kind met een chronische aandoening. Soms zijn bij één gezin meer dan 30 professionals betrokken, vaak voor zorg, welzijn én onderwijs. Wie houdt dan de regie? Hoe sluit je aan bij wat kind en gezin willen en nodig hebben? Hoe stem je af met de andere professionals?

Werken aan betere samenwerking

De reflectietool (www.vilans.nl/integralekindzorg) helpt zorgverleners om de zorg, de ondersteuning en het onderwijs beter te organiseren en af te stemmen op de behoeften van kind en gezin. De tool bevat 9 (film)portretten van gezinnen die vertellen hoe zij de samenwerking met professionals ervaren en waar zij behoefte aan hebben. U vindt er inspirerende praktijkvoorbeelden en tips om zelf te werken aan integrale zorg voor kind en gezin. Met een mindmap kunt u zelf alle zorg en ondersteuning van een gezin in kaart brengen. Zo ziet u snel en overzichtelijk met wie samenwerking nodig is om integrale zorg en ondersteuning te bieden.

Ervaringen van ouders

Een van de ouders vertelt: ‘We zijn heel blij met de zorg die wij ontvangen voor onze zoon Sete. De zorgverleners zijn erg betrokken. Maar we hebben met veel verschillende mensen te maken en het is soms heel frustrerend dat je dingen wel zes keer moet uitleggen’. Meer ervaringen van ouders vindt u in de portretten van Sete, Matthijs en Tygo op YouTube:

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Vilans

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies