Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Ontwikkeling en betrouwbaarheid van een risicotaxatie-instrument Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

In opdracht van de ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie heeft de commissie-Samson onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van jeugdigen in residentiële instellingen en pleegzorg. De commissie stelde vast dat jeugdigen die in jeugdzorginstellingen worden geplaatst, onvoldoende beschermd worden tegen seksueel misbruik. De commissie beval onder andere aan een grondige risico-inventarisatie te doen bij plaatsing van een jeugdige.

Geen geschikt instrument beschikbaar

Uit een nader onderzoek bleek echter dat bestaande instrumenten voor risico-inventarisatie een bredere insteek hebben en niet of nauwelijks inzoomen op mogelijke risico's van de jeugdigen op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit betekent dat er op dit moment geen geschikt instrument beschikbaar is.

Conceptversie opgesteld en getoetst

Naar aanleiding van deze uitkomst heeft Jeugdzorg Nederland aan het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gevraagd een instrument te ontwikkelen dat jeugdzorgwerkers kan helpen het risico op seksueel overschrijdend gedrag in te schatten. In 2014 heeft het Nederlands Jeugdinstituut een conceptversie opgesteld voor een instrument. Deze conceptversie is getoetst op bruikbaarheid en interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid. Dit rapport bevat de bevindingen en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling, vervolgonderzoek en implementatie van het instrument.

Het op basis van dit onderzoek bijgestelde instrument is in september 2014 aangeboden aan Jeugdzorg Nederland. Deze heeft het instrument vervolgens beschikbaar gesteld aan alle aangesloten jeugdzorgorganisaties.


Titel:
Ontwikkeling en betrouwbaarheid van een risicotaxatie-instrument Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag
Auteur:
Bartelink, C., K. Eijgenraam, K. Kooijman, S. Daru, W. van Gastel
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
48 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies