• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het voortgezet onderwijs

Beroepskrachten zijn verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor alle beroepskrachten die met kinderen en jongeren werken, zoals in de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en ook voor politie en justitie.

Gebruik van een Meldcode geeft beroepskrachten houvast bij het signaleren en in gang zetten van interventies, zodat het geweld stopt. Beroepskrachten zijn verplicht om zich zo nodig te scholen in het gebruik van de Meldcode.

Implementatie in voortgezet onderwijs

Deze brochure laat zien dat voor het implementeren van de Meldcode in het voortgezet onderwijs geen nieuwe structuren of procedures nodig zijn. De gangbare ondersteuningsroute biedt hiervoor voldoende mogelijkheden. We laten zien hoe de verplichte stappen van de Meldcode in deze ondersteuningsroute ingepast kunnen worden. Vervolgens lichten we enkele voor het onderwijs specifieke aandachtspunten nader toe, zoals preventie, signaleren, communiceren met ouders en melden bij Veilig Thuis.

Aanscherping meldcode

Deze publicatie zal in het najaar van 2018 geactualiseerd worden in verband met de aanscherping van de meldcode per 1 januari 2019. Lees meer bij Werken met de meldcode


Titel:
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het voortgezet onderwijs
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
7 pagina's
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het voortgezet onderwijs

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.