Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis

Een overzicht uit de literatuur

Voor de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren die uithuisgeplaatst zijn, is een stabiele plaatsing van wezenlijk belang. De verwachting is dat een plaatsing stabieler wordt als je vooraf beter kijkt naar de match tussen kind en zijn of haar nieuwe thuis.

Het Gezinspiratieplein, het Nederlands Jeugdinstituut en het Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg (ADOC) zijn samen met praktijkorganisaties het project 'Matching' gestart. Als eerste stap naar het ontwikkelen van een onderbouwde matchingsmethodiek is een omvangrijk literatuuronderzoek gedaan naar factoren die een rol spelen bij matching. Het resultaat helpt bij het signaleren van risico's en beschermende invloeden bij het nemen van een matchingsbesluit. Omdat elke situatie uniek is, blijft matching in de praktijk altijd maatwerk.


Titel:
Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis. Een overzicht uit de literatuur
Auteur:
Meulen, G. ter, A. Vinke, M. de Baat en J. Spoelstra
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
72 pagina's
Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies