• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Producten en diensten

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin in de Scandinavische landen

Eén systeem, transparantie en het kind centraal

Om Nederlandse gemeenten te ondersteunen bij hun zoektocht naar de invulling van de jeugd- en gezinsgeneralist in wijkteams, deed het Nederlands Jeugdinstituut nader onderzoek naar de centrale positie van social workers in Scandinavische landen als Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden.

Het onderzoek beantwoordt de volgende vragen:

  • In hoeverre is in Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen sprake van generalistisch werken rondom jeugd en gezin?
  • Wat kunnen wij van de aanpak in deze landen leren voor de ontwikkeling van de jeugd- en gezinsgeneralist in Nederland?

Leer van de social worker en zijn werkprincipes 

In landen als Scandinavië  ligt de verantwoordelijkheid voor het gehele jeugdstelsel bij gemeenten. De uitvoering  van de ondersteuning van kinderen, ouders en professionals in de basisvoorzieningen is in handen van social workers. Lees in het rapport waarom de social worker een ‘spin in het web’  is, ontdek meer over zijn taken, werkprincipes en de randvoorwaarden om goed te kunnen werken. En leer meer over het  jeugdstelsel in Scandinavië met inspirerende praktijkvoorbeelden.

De belangrijkste conclusies op een rij:

De social worker:

  • is veelal universitair  opgeleid en in dienst van gemeente;
  • werkt domein specifiek en is verantwoordelijk voor álle kinderen;
  • heeft een ‘spin in het web – functie’
  • staat dichtbij de burger maar niet in wijkteams
  • heeft vooral taken in de verschillende fasen van ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders.

De taken van social worker komen grotendeels overeen met de taken van de Nederlandse jeugd- en gezinsgeneralist met als belangrijk verschil dat de social worker een plan opstelt waarin het kind centraal staat in plaats van het hele gezin zoals de jeugd- en gezinsgeneralist dat doet.

Aandacht voor randvoorwaarden die het voor social workers mogelijk maken om goed te kunnen werken is belangrijk voor de ontwikkeling en invoering van de jeugd- en gezinsgeneralist in Nederlandse gemeenten.

Factsheet

De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek zijn samengevat in de factsheet Wat valt te leren van de Scandinavische social worker?

Denk en werk mee

Benieuwd hoe andere professionals in de jeugdsector denken over generalistisch werken? Bezoek de werkgroep Generalistisch werken rondom jeugd en gezin of meld je direct aan voor Kennisnet Jeugd om mee te doen met discussies en deel jouw kennis.

Vervolg op Jeugdzorg in Europa versie 2.0

Huidig onderzoek bouwt voort op het rapport Jeugdzorg in Europa versie 2.0 uit 2012. Dat rapport beschrijft de jeugdstelsels van  Engeland, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland en relevante ontwikkelingen in de jeugdzorg in die landen.


Titel:
Generalistisch werken rondom jeugd en gezin in de Scandinavische landen
Auteur:
Berg-le Clercq, T., N. Bosscher, Keltjens, M. en C. Vink
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
48 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.