Leven en werken met het coronavirus

Professionals in de zorg voor kinderen met een chronische ziekte of (verstandelijke) beperking

Laatste actualisatie: 20 oktober 2020

Het coronavirus is momenteel een onderdeel van ons leven. De algemene basisregels blijven daarom gelden. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de gezondheidsrisico's van het virus, maar ook naar de gevolgen van maatregelen voor ieders welzijn. Hieronder beschrijven we vragen en antwoorden op een aantal thema’s die spelen in de zorg voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte en/of (verstandelijke) beperking.

Hoe geef ik de ondersteuning of behandeling vorm in een ambulante setting?

Informatie over hoe je je werk vorm kunt geven als ambulant ondersteuner vind je op de pagina Face-to-face contact bij ambulante hulpverlening. Je leest er onder andere over het testbeleid en een stroomschema om te bepalen of je persoonlijke beschermingsmiddelen moet gebruiken en hoe je er aan komt.

Hoe geef ik mijn werk als hulpverlener in een residentiële setting vorm?

Informatie over hoe je je werk vorm kunt geven als hulpverlener in een residentiële setting vind je op de pagina Face-to-face contact in een residentiële omgeving. Je leest er onder andere over testbeleid, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en logeren.

Hoe ga ik om met angst over corona bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking?

Kinderen en jongeren kunnen door de coronamaatregelen meer gespannen en angstig zijn. Algemene informatie over omgaan met angst vind je op de pagina Praten over het corona met kinderen en jongeren. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking zijn er diverse organisaties die praktische tips geven om hiermee om te gaan.

Poli+ geeft tips aan behandelaars en begeleiders van mensen met psychische klachten, zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking tijdens de corona-periode.

  • Poli+ geeft ook tips voor het omgaan met de psychologische effecten bij mensen met een verstandelijke beperking of autisme.
  • Hoe ga je er als school of professional mee om wanneer een kleine groep kinderen niet naar school gaat vanwege angst voor corona? Het NJI, de PO-raad, Lecso, Ingrado, Iederin, Ouders en Onderwijs hebben hierover afgestemd. Dat leverde dit document op.
  • 's Heerenloo heeft een Piekerkaart gemaakt die cliënten helpt bij het omgaan met het coronavirus.
  • De Academische Werkplaatsen hebben een instrument ontwikkeld om de kwaliteit van leven in kaart te brengen in de coronaperiode. Het is een middel om in gesprek te komen met de cliënt en informatie te krijgen over hoe een cliënt zijn leven nu ervaart.
  • Algemene informatie over corona voor met mensen met een verstandelijke beperking.
  • Het Centrum voor Consultatie en Expertise heeft een filmpje gemaakt over het gebruik van beschermende materialen en wat je kunt doen als je cliënt daar op reageert. En er is een filmpje met tips hoe om te gaan met de sociale afstand die geboden is.

Zorgprofessionals dragen nu soms beschermende kleding. Dat kan voor zowel kinderen als volwassenen met een beperking beangstigend zijn. Het kan leiden tot het ontstaan of verergeren van probleemgedrag. Lees meer over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bekijk ook de video over beschermende kleding en probleemgedrag in de gehandicaptenzorg.

Wat kan ik doen als ouders van kinderen in mijn werk erg angstig zijn voor besmetting?

Er zijn globaal drie belangrijke aspecten te onderscheiden rondom de kans op besmetting en de gevolgen van besmetting bij kinderen met onderliggende medische problematiek. Over het algemeen geldt voor alle kinderen: hoe jonger het kind, hoe minder groot de rol is in de verspreiding van het virus. 

  • Een kind met onderliggende medische problematiek kan net als andere kinderen besmet raken met het coronavirus. Er is geen bewijs dat dit vaker of minder vaak voorkomt dan bij andere kinderen.
  • Als een kind met onderliggende medische problematiek besmet raakt met het coronavirus is de verwachting dat dit zich vergelijkbaar ontwikkelt als bij een regulier verkoudheidsvirus. Dus als uw kind normaalgesproken een paar dagen flink snottert als hij verkouden is, zal dat bij het coronavirus vergelijkbaar zijn.
  • Kinderen spelen nauwelijks een rol in de verspreiding van het virus. De meeste besmetting lijkt plaats te vinden tussen volwassenen onderling of van volwassene naar kind. Besmetting onder kinderen of van kind naar volwassene is zeldzaam.

Het is belangrijk om in gesprek te blijven met ouders. Op de pagina met informatie voor ouders van een kind met een chronische ziekte of beperking kun je ook als professionals tips vinden.

De PO-raad, een koepelorganisatie voor leerkrachten, ontwikkelde een brochure over dit onderwerp.

Waar vind ik informatie over het huidige testbeleid? 

Informatie over het testbeleid vind je op de pagina Vragen over het testbeleid. Er staat informatie voor jezelf als professional, maar ook voor de kinderen en jongeren met wie je werkt. Professionals in zorg en onderwijs kunnen zich met voorrang laten testen. Dit is een tijdelijke regel vanwege te weinig testcapaciteit. Zorgprofessionals kunnen bellen met 0800-8101 om een testafspraak te maken.

Waar vind ik informatie over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen?

Lees daarvoor de pagina Persoonlijke beschermingsmiddelen. Hier vind je informatie over hoe je aan beschermingsmiddelen komt en wanneer je persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. In situaties dat je zelf wel of geen klachten hebt en als degene die je ondersteunt wel of geen klachten heeft.

Hoe zit het met het vervoer van en naar dagbesteding en school?

In het leerlingenvervoer voor het voortgezet onderwijs proberen chauffeur en leerlingen zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. De chauffeur kan dan een chirurgisch mondmasker dragen. Als begeleiding nodig is tijdens de busrit, kan dit onder voorwaarde dat begeleider en chauffeur voldoende afstand tot elkaar houden, de begeleider geen klachten heeft en een niet medisch mondkapje draagt. Hier lees je het volledige vervoersprotocol.

Vanuit het kabinet is het dringend advies aan iedereen van 13 jaar en ouder om een niet-medisch mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht. Het is niet voor iedereen mogelijk om een mondkapje te dragen bijvoorbeeld vanwege medische redenen of andere beperkingen. In het vervoersprotocol voor leerlingenvervoer is er geen verplichting tot het dragen van een niet-medisch mondkapje opgenomen. 

Voor kinderen die van hand in hand of dragend moeten worden overgedragen is het van belang dat de ouder of begeleider tijdens de overdracht een niet-medisch mondkapje draagt en de chauffeur een chirurgisch mondkapje. De anderhalvemeterregel mag tijdelijk worden losgelaten als iemand hulpbehoevend is. De chauffeur kan het vervoer op de reguliere manier uitvoeren. Dit betekent dat hij alle benodigde handelingen kan doen, zoals gordel vastmaken of rolstoel vastzetten.

Voor het geplande, gereserveerde vervoer van leerlingen geldt dat met volle taxi’s en busjes gereden mag worden. De gezondheidscheck vormt de basis voor het vervoeren van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen met hetzelfde busje als voorheen en er gelden dezelfde regels als voor de coronamaatregelen. De kinderen en jongeren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.

Hoe kan ik ouders verwijzen naar goede informatie?

Bronnen voor informatie of om naar te verwijzen:

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies