Voor de praktijk

Pedagogische kwaliteit versterken

Foto Josette  Hoex

Voor een optimale ontwikkeling is een sterke pedagogische basis cruciaal. Maar ouders voeden nooit alleen op. Professionals in onderwijs, kinderopvang en jongerenwerk spelen ook een belangrijke rol in die opvoeding. Het Nederlands Jeugdinstituut biedt kennis en ondersteuning om de pedagogische kennis en didactische vaardigheden van die professionals te versterken en verder te ontwikkelen.

Wij ontwikkelen en implementeren methodieken en bieden trainingen op dit gebied, maar wij kunnen u ook adviseren over het beleid, richtlijnen en werkwijzen binnen uw organisatie.

Beleid

Sinds 1 januari 2018 heeft Nederland de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang/ IKK. Wat kan de ondernemer verwachten aan ‘pedagogische winst’? Uit de wet IKK heeft het NJi drie maatregelen geselecteerd die veel impact hebben, met name op de babyopvang. De notitie geeft kort een aantal wetenschappelijke inzichten op een rij, aangevuld met reacties van zes professionals die deze maatregelen moeten uitvoeren.

Methodieken

Stapprogramma’s en VVE Thuis

De Stapprogramma's hebben aantoonbaar positieve effecten op de ontwikkeling van de kinderen en de interactievaardigheden van hun ouders. De ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd, de vaardigheid van ouders vergroot en de betrokkenheid bij kindercentrum of school wordt groter.

Kaleidoscoop

Kaleidoscoop is een educatieve methode gericht op het werken met jonge kinderen. Actief spelen en leren vormen de basis van Kaleidoscoop: kinderen onderzoeken de wereld om hen heen, doen een scala aan ervaringen op en breiden zo hun kennis uit. Pedagogisch medewerkers volgen en stimuleren de initiatieven van de kinderen.

Trainingen

Hieronder vindt u een selectie uit ons volledige trainingsaanbod.

Basistraining VVE: VierVVE

Met de Basistraining VVE verwerven de pedagogisch medewerkers een sterke basis voor het handelen in de praktijk. Met goede interactie- en begeleidingsvaardigheden maken zij het verschil! Door gericht naar kinderen te kijken en aansluitend boeiende en uitdagende (spel)activiteiten te bieden, begeleiden en stimuleren pedagogisch medewerkers de ontwikkeling. Zo krijgen kinderen wat ze nodig hebben. Het NJi heeft deze training ontwikkelt samen met De Activiteit, Cito, CED-groep.

Oog voor interactie

De manier waarop een pedagogisch medewerker met de kinderen omgaat, bepaalt in hoge mate of die kinderen zich prettig en gezien voelen in de groep, of ze hun eigen keuzes volgen en vol initiatief aan de slag gaan, en of ze lekker en betrokken spelen - alleen of met andere kinderen.

De training 'Oog voor Interactie' versterkt de professionele kwaliteit en zoomt in op de interactievaardigheden en de taal die daarvoor wordt gebruikt. Het handelen van de medewerker wordt sterker gemaakt door naar eigen filmbeelden op de groep te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en van te leren. Zo helpt de training om de interactie tussen pedagogisch medewerker en de kinderen - nog - leuker en waardevoller te maken.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies