Voor de praktijk

Beslissen over jeugdhulp

Een professional bij een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of in een buurt- of wijkteam, is vaak het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders bij vragen of problemen. De beslissingen die deze professional bepalen of kind en ouder vervolgens de juiste hulp krijgen. Maar welke hulp past het best en is het meest effectief? Moet er specialistische hulp worden ingeschakeld? In hoeverre betrek je de ouders bij die beslissing? En kan die hulp in het gezin plaatsvinden of plaats je een kind uit huis?

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) biedt diverse hulpmiddelen en verschillende vormen van ondersteuning over deze vraagstukken.

Een selectie uit ons dienstenaanbod:

  • Analyseren van de huidige werkwijze
  • Opstellen verbetertraject
  • Ontwikkelen en onderbouwen van methodes
  • Geven van workshops en brainstormsessies
  • Invoeren van richtlijnen
  • Begeleiden van processen
  • Organiseren kennisuitwisseling

Instrumenten bij beslissen over hulp

Het NJi heeft de volgende instrumenten ontwikkeld om hulpverleners te helpen bij beslissen over hulp.
Deze instrumenten stellen wij kosteloos beschikbaar. Adviseurs van het NJi kunnen u ondersteunen bij de implementatie en het gebruik ervan, bijvoorbeeld in de vorm van workshops. Daar vragen wij een vergoeding voor.

Risicotaxatie kindveiligheid

Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK) is een hulpmiddel voor professionals in de jeugdzorg bij het beoordelen of er sprake is van kindermishandeling, en of het kind risico loopt in de toekomst. De LIRIK is een checklist met een twintigtal vragen die hulpverleners helpt om gestructureerd een oordeel te vormen. De LIRIK helpt om relevante informatie te onderscheiden van niet-relevante informatie en om kritisch na te gaan of geen belangrijke zaken over het hoofd zijn gezien.

Aan de slag met LIRIK

Beslissen door te classificeren met CAP-J

Foto Willeke van Sleeuwen

CAP-J is het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd ontwikkeld door het NJi. In CAP-J staan definities en heldere beschrijvingen van verschillende soorten problemen waarmee jeugdigen en gezinnen kunnen kampen. CAP-J beschrijft problemen in verschillende domeinen, zoals psychosociaal functioneren, gezinsproblematiek en de omgeving van de jeugdige. Hierdoor ontstaat er een compleet beeld van de jeugdige en het gezin. Op basis van dat beeld kan worden vastgesteld welke zorg de jeugdige en zijn gezin nodig hebben, of kan inzicht worden verkregen in de doelgroep van een jeugdhulporganisatie.

Aan de slag met CAP-J

 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies