Voor de praktijk

Professionalisering

Foto Karlijn  Stals

Het professionaliseringsproces van de jeugdhulp en jeugdbescherming is al een tijd aan de gang en verankerd in de Jeugdwet. Professionalisering is gericht op het continu verbeteren van de hulp aan kinderen en hun ouders door vakbekwame professionals. Belangrijke thema’s daarbij zijn onder andere het gebruik maken van vakkennis, een leven lang blijven leren, reflecteren op je handelen en beroepsregistratie.

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt advies, ondersteuning en uitwisseling voor uw team, afdeling, organisatie of gemeente. Wij kunnen samen met u kijken wat alle landelijke ontwikkelingen betekenen voor uw situatie. Hoe geeft u vorm aan reflectie in een wijkteam? Hoe zorgt u dat de kennis uit richtlijnen een plek krijgt in uw organisatie? Deze en andere vragen pakken we graag met u op.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies