Stapprogramma's en VVE Thuis

Wat is groepsgewijze instructie?

Bij de reguliere werkwijze van Opstap worden huisbezoeken afgewisseld met groepsbijeenkomsten. Bij Opstap-groepsgewijs zijn huisbezoeken voor een groot deel vervangen door instructie in kleine groepjes (kringbezoeken) van vier tot acht ouders. Er zijn verschillende uitvoeringsmodellen denkbaar:

  • Een jaar Opstap op de reguliere manier en het tweede jaar groepsgewijs.
  • Twee jaar groepsgewijs. Voor ouders die veel ondersteuning nodig hebben - zoals analfabete moeders - worden huisbezoeken georganiseerd.
  • De eerste maanden regulier Opstap, daarna worden afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte meer huisbezoeken afgelegd of wordt groepsgewijze instructie aangeboden.
  • Een of meer groepen met groepsgewijze instructie naast en in samenhang met reguliere groepen.

Met Opstap-groepsgewijs kunnen meer gezinnen worden bereikt. Er is wel een aantal voorwaarden:

  • Minimaal eens per zes weken wordt een huisbezoek afgelegd om de voortgang en eventuele problemen te bespreken, alsmede voor afstemming op de individuele ouders en gezinssituaties.
  • Analfabete ouders (veelal moeders) krijgen wel tweewekelijks huisbezoek en waar nodig vaker. Ook ouders die meer steun nodig hebben, of niet aanwezig kunnen zijn bij de kringbezoeken krijgen huisbezoek.
  • De contactmedewerksters hebben minimaal mbo-niveau, ervaring met Opstap en zijn geschoold in het begeleiden van kringbezoeken.

 

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies